Zemědělství a rybolov v říjnu 2019

08.11.2019
Euroskop

Europoslanci odmítají autorizaci 3 GMO, které jsou rezistentní vůči herbicidů, EP vrátil Komisi návrh na snížení ochrany včel

  • Europoslancům se nepozdává povolování GMO v EU, nemá však pravomoc to Komisi zakázat

  • Ochrana včel prioritou EP, zablokoval návrh Komise

Krátce…

Europoslanci odmítají autorizaci 3 GMO, které jsou rezistentní vůči herbicidům

  • EP nezávaznou rezolucí odmítl autorizaci 3 GMO.

  • Europoslanci se obávají zvýšeného využívání herbicidů a odlesňování.

EP 10. 10. 2019 rozporoval plány Komise na autorizaci tří dovezených produktů obsahujících GMO rezistentních na glyfosát a glufosynát amonný (konkrétně se jedná o kukuřice MZHG0JG, kukuřice MON 89034 a sója A2704-12). Europoslanci se obávají zvýšeného využívání herbicidů, upozorňují, že sója způsobuje odlesňování a obecně kritizují i autorizační proceduru, která je dle nich netransparentní. EP zde má ovšem pouze poradní funkci a jeho stanovisko není pro Komisi závazné.

EP vrátil Komisi návrh na snížení ochrany včel

  • EP zablokoval návrh Komise na oslabení ochrany včel.

  • Dle něj se při posuzování bezpečnosti pesticidu musejí brát v úvahu chronické účinky.

EP 23. 10. 2019 absolutní většinou zablokoval přijetí návrhu Komise o snížení ochrany včel. Návrh Komise měl doplnit metodiku Evropského úřadu bezpečnosti potravin (EFSA) z roku 2013, která obecně požadovala snížení používání pesticidů, členské státy dokumentu EFSA oponovaly, především opatření požadující přísnější testování pesticidů. Ty by tak mohly být uvedeny na trh až po tom, co by prošly touto zpřísněnou procedurou. EP poukazuje zejména na chronické účinky pesticidů na včely, které často nejsou vůbec či dostatečně prozkoumané. Komise musí nyní návrh přepracovat.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality