Co nám EU přinesla a jaká je budoucnost?

13.11.2019

Název tohoto článku koresponduje s pojmenováním debaty, která uskutečnila dne 24. 9. 2019 v prostorách pardubického Natura Parku. Při příležitosti 15 let od vstupu České republiky do EU si Úřad vlády prostřednictvím regionálních Eurocenter připravil regionální diskuze se zajímavými hosty a občany, kteří nejsou lhostejní k veřejnému dění.

Hosty, kteří v Pardubicích přijali pozvání, byli Ivana Mandysová z Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Michaela Kudynová, koordinátorka ITI Hradecko-pardubické aglomerace, a Tomáš Vlasák, ředitel regionální kanceláře CzechInvest Pardubice. Na úvod byli všichni řečníci dotázáni na názor na Evropskou unii a členství České republiky v tomto uskupení. Všichni tři se shodli na tom, že výhody převažují a že v dnešní době si lze těžko představit, že bychom byli obklopeni sousedy, členy EU, a my bychom stáli „mimo hru“. Důležité je také nezapomenout na historickou genezi a samotné motivy, které vedly k založení EU. Je potřeba si stále připomínat, že svoboda není samozřejmost a že Evropskému hospodářskému společenství, pozdější EU, vděčíme za již téměř 75 let trvající mír v Evropě a vzájemnou spolupráci mezi evropskými zeměmi v mnoha různých oblastech.

Po úvodním slovu hostů se rozproudila debata s občany, převážně mladými lidmi, kteří se zajímali o aktuální témata, mezi která bezesporu patří Brexit a možnost cestování a obchodování v rámci EU. Hosté na všechny dotazy dokázali pohotově odpovědět, žádná otázka je nezaskočila. Ivana Mandysová se ve své profesi věnuje komplexně tématu EU od jejích počátku až do současnosti, Michaela Kudrnová je specialistkou na evropské dotace a Tomáš Vlasák má bohaté profesní zkušenosti z ekonomické oblasti. Dokázali tedy velmi podrobně vysvětlit fungování a principy EU a vyvrátit i některé mýty, které se objevují v médiích a obecně ve společnosti v souvislosti s Evropskou unií.

Diskuze v Pardubicích ukázala, že v Evropě je mnoho témat, která je potřeba řešit prostřednictvím spolupráce všech členských zemí (ať už se to týká ekonomické oblasti, bezpečnosti, životního prostředí nebo například pohybu osob, tedy občanů EU i třetích zemí). Zajisté bychom také měli nadále hájit svoji suverenitu a místo v Evropě a měli bychom se ozývat silným a pevným hlasem k prosazení našich priorit. Je potěšitelné, že lidé projevili zájem o Evropskou unii, vnímanou občas kontroverzně, a přišli se informovat, projevovat svoje názory a věcně diskutovat. Zbývá jen doufat, že demokratické diskuze tohoto typu budou i nadále nedílnou součástí svobodné a spolupracující Evropy.

Autor: Petra Srdínková

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality