Vnější obchodní vztahy v listopadu 2019

10.12.2019
Euroskop

100 evropských zeměpisných označení má v Číně získat ochranu, Obchodní dohoda mezi EU a Singapurem vstupuje v platnost

  • Nová úprava spotřebních daní byla schválena Radou

  • Reformy stávajících pravidel v oblasti DPH týkající se poskytovatelů platebních služeb a správní spolupráce

  • EP schválil nová ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a doplňující směrnici o DPH v oblasti elektronického obchodování

Krátce…

100 evropských zeměpisných označení má v Číně získat ochranu

  • Čína je 2. nejvýznamnější destinací, do které EU vyváží zemědělsko-potravinářské výrobky, přičemž hodnota vývozu za 12měsíční období od září 2018 do srpna 2019 dosáhla 12,8 mld. €.

  • Dle Komise je dohoda oboustranně výhodná, posiluje obchodní vztahy a přináší prospěch zemědělskému a potravinářskému průmyslu.

EU a Čína 6. 11. 2019 uzavřely jednání o dvoustranné dohodě, která má ochránit 100 evropských zeměpisných označení v Číně a 100 čínských zeměpisných označení v EU proti napodobeninám a neoprávněnému užívání. Očekává se, že tato dohoda přinese oběma stranám obchodní výhody. V rámci naplňování závazku z posledního summitu EU a Číny z dubna 2019 je tato dohoda konkrétním příkladem spolupráce mezi EU a Čínou. Čína je 2. nejvýznamnější destinací, do které EU vyváží zemědělsko-potravinářské výrobky, přičemž hodnota vývozu za 12měsíční období od září 2018 do srpna 2019 dosáhla 12,8 mld. €. 9% podíl na celkovém objemu unijního vývozu produktů s chráněným zeměpisným označením včetně vína, zemědělsko-potravinářských produktů a lihovin, činí z Číny 2. nejvýznamnější destinaci i v této oblasti. Pro unijní potraviny a nápoje má čínský trh rychle rostoucí potenciál, převážně díky pokračujícímu nárůstu střední třídy, která si oblíbila známé, kvalitní a pravé evropské výrobky. Režimy jakosti EU mají za cíl chránit názvy specifických produktů s cílem propagovat jejich jedinečné vlastnosti vyplývající z jejich zeměpisného původu či tradičního know-how. Představují jeden z velkých úspěchů evropského zemědělství, kdy více než 3,3 tis. názvů produktů z EU bylo registrováno buď jako chráněné zeměpisné označení (CHZO) nebo chráněné označení původu (CHOP). Dále je v EU chráněno přibližně 1,25 tis. názvů pocházejících ze zemí mimo EU, převážně díky dvoustranným dohodám, jako je tato s Čínou. Trh se zeměpisnými označeními EU má hodnotu přibližně 74,8 mld. €. Společně představují 15,4 % celkového vývozu potravin a nápojů z EU. Čína rovněž disponuje vlastním systémem zeměpisného označování, jehož součástí jsou i speciality, které díky této dohodě mají moci evropští spotřebitelé objevovat. Na seznamu zeměpisných označení EU, jež mají být v Číně chráněna, jsou produkty, např. Cava, Champagne, Feta, Irish Whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma a Queso Manchego. Mezi čínské výrobky zase patří například Pixian Dou Ban (fazolová pasta Pixian), Anji Bai Cha (bílý čaj Anji), Panjin Da Mi (rýže Panjin) a Anqiu Da Jiang (zázvor Anqiu). Po uzavření jednání bude dohoda podrobena právnímu přezkumu. Na straně EU bude poté na EP a Radě, aby udělily svůj souhlas. Očekává se, že dohoda vstoupí v platnost před koncem roku 2020. Po 4 letech od jejího vstupu v platnost se působnost dohody se má rozšířit o dalších 175 zeměpisných označení z obou spolupracujících zemí. Na tyto názvy se uplatní stejné registrační postupy jako na původních 100 názvů, které jsou již v dohodě zapsány (tj. posouzení a zveřejnění připomínek). Spolupráce EU a Číny v oblasti zeměpisných označení byla zahájena před více než 10 lety (v roce 2006) a výsledkem byla registrace a ochrana 10 zeměpisných označení obou zemí v roce 2012.

Obchodní dohoda mezi EU a Singapurem vstupuje v platnost

  • Singapur je nejrychleji rostoucí region v jihovýchodní Asii.

  • Dohoda mezi EU a Singapurem je 16. obchodní dohodou, která byla uzavřena od roku 2014.

Obchodní dohoda mezi EU a Singapurem 21. 11. 2019 vstoupila v platnost. Cílem dohody je podpořit obchod a přinést prospěch firmám, zemědělcům, zaměstnancům i spotřebitelům na obou stranách. Po vstupu dohody v platnost má Singapur (1) odstranit všechna zbývající cla uvalená na výrobky z EU; (2) nabídnout nové příležitosti poskytovatelům služeb z EU v odvětvích jako jsou např. telekomunikace, služby v oblasti životního prostředí, inženýrské služby, výpočetní technika a námořní doprava, a zvýšit také předvídatelnost podnikatelského prostředí; (3) zajistit rovněž právní ochranu 138 tradičních evropských potravin a nápojů (zeměpisná označení) – Singapur je pro tyto evropské speciality 3. největším odbytištěm; (4) v klíčových odvětvích odstranit regulační překážky obchodu – má uznat např. unijní bezpečnostní testy automobilů a mnohých elektronických přístrojů nebo bude akceptovat označení, která společnosti z EU používají pro textilní výrobky. Singapur je zdaleka největším obchodním partnerem EU v regionu jihovýchodní Asie. Celkový dvoustranný obchod zbožím dosahuje hodnoty více než 53 mld. €, v případě obchodu službami je to 51 mld. €. V Singapuru je usazeno více než 10 tis. společností z EU, které jej využívají jako uzel obsluhující celou oblast Tichomoří. Singapur je také největším příjemcem evropských investic v Asii, přičemž v posledních letech vykazují investice mezi EU a Singapurem rychlý nárůst: jen v roce 2017 dosáhl celkový objem dvoustranných investic 344 mld. €.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality