Mimořádné zasedání Evropské rady, 17.–18. července 2020

Dnes a zítra budou lídři zemí Evropeké unie na bruselském summitu jednat o víceletém rozpočtu Evropské unie na 2021-27 a Plánu obnovy. Východiskem bude návrh, který představil předseda Evropské rady Charles Michel.

 

 

ZASÍLÁNÍ AKTUALIT O EU

 

Editovat profil  

Mimořádné zasedání Evropské rady, 17.–18. července 2020

 Euroskop, Evropská rada, 17.07.2020 

Dnes a zítra budou lídři zemí Evropeké unie na bruselském summitu jednat o víceletém rozpočtu Evropské unie na 2021-27 a Plánu obnovy. Východiskem bude návrh, který představil předseda Evropské rady Charles Michel.

 

  •  

TiskUložitPoslat  

 

 

 Návrh předložený předsedou Evropské rady

Dne 10. července 2020 představil předseda Evropské rady Charles Michel svůj návrh víceletého finančního rámce (VFR) a balíčku na podporu oživení. Po dvoustranných jednáních s vedoucími představiteli EU předseda Charles Michel určil celkem šest základních prvků, na nichž by mohla spočívat budoucí dohoda:

 

1. Velikost víceletého finančního rámce

Za účelem splnění dlouhodobých cílů EU a v zájmu zachování plné kapacity plánu na podporu oživení navrhl předseda Charles Michel rozpočet v celkové výši 1 074 miliard eur. Východiskem tohoto návrhu je návrh z letošního února, jenž byl výsledkem dvou let diskuzí mezi členskými státy.

 

2. Rabaty

Paušální snížení příspěvků Dánska, Německa, Nizozemska, Rakouska a Švédska by zůstala zachována.

 

3. Objem fondu na podporu oživení

Komise by na základě rozhodnutí o vlastních zdrojích byla zmocněna vypůjčit si finanční prostředky až do výše 750 miliard eur. Tyto prostředky mohou být využity na následné půjčky a na výdaje vynakládané prostřednictvím programů víceletého finančního rámce.

 

4. Půjčky a granty

Předseda Charles Michel navrhuje zachovat rovnováhu mezi půjčkami, zárukami a granty, aby se zamezilo nadměrnému zatížení členských států s vysokou mírou zadlužení. „Tento aspekt má rovněž klíčový význam pro budoucnost jednotného trhu a pro to, abychom předešli větší roztříštěnosti a větším rozdílům,“ uvedl.

 

5. Přidělování prostředků z facility na podporu oživení a odolnosti

Návrh má zajistit, aby se finanční prostředky dostaly do zemí a odvětví, které byly krizí zasaženy nejvíce: 70 % prostředků z facility na podporu oživení a odolnosti by bylo přiděleno v letech 2021 a 2022, a to v souladu s kritérii stanovenými Komisí. Zbývajících 30 % by bylo přiděleno v roce 2023 s ohledem na pokles HDP zaznamenaný v období 2020 a 2021. Celkový příděl by měl být vyplacen do roku 2026.

 

6. Správa a podmíněnost

V návrhu se uvádí, že členské státy vypracují národní plány na podporu oživení a odolnosti na období 2021–2023, a to v souladu s evropským semestrem, a zejména s doporučeními pro jednotlivé země. Tyto plány budou v roce 2022 přezkoumány. Výsledek posouzení těchto plánů schválí Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise.

 

Celkem 30 % finančních prostředků bude směřovat na projekty v oblasti klimatu. Výdaje v rámci VFR a nástroje Next Generation EU budou v souladu s cílem klimatické neutrality EU do roku 2050, dalšími cíli Unie v oblasti klimatu do roku 2030 a s Pařížskou dohodou.

Další podmíněnost, kterou předseda Evropské rady navrhl, souvisí s právním státem a evropskými hodnotami. „Činíme rozhodující krok k ukotvení právního státu a hodnot v našem evropském projektu, a proto navrhuji, aby bylo financování pevně vázáno na dodržování zásad řádné správy věcí veřejných a právního státu,“ uvedl předseda Charles Michel.

 

Splácení a vlastní zdroje

V souladu s návrhem předsedy Evropské rady by splácení započalo v roce 2026, přičemž tento závazek zvyšuje tlak na zavedení nových vlastních zdrojů. Jeden z nich souvisí s využíváním plastového odpadu a zaveden by měl být v roce 2021. V první polovině roku 2021 by pak Komise předložila návrh týkající se mechanismu uhlíkového vyrovnání a do konce roku 2021 by byl zaveden digitální poplatek. Komise by poté předložila rovněž revidovaný návrh týkající se systému obchodování s emisemi (ETS) a v neposlední řadě by pokračovala i práce na návrhu týkajícím se daně z finančních transakcí.

Předseda rovněž navrhl rezervu na vyrovnání se s důsledky brexitu ve výši 5 miliard eur, určenou ke zvládání nepředvídaných dopadů v nejvíce zasažených členských státech a odvětvích.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality