Poslední kola výzev programu Evropa pro občany 2014 – 2020 vyhlášena

07.01.2020
Úřad vlády

Evropská komise vyhlásila výzvy na předkládání návrhů projektových žádostí pro rok 2020, tedy poslední rok programového období 2014 – 2020. Předkládány mohou být různé typy mezinárodních projektů neinvestičního charakteru. Způsobilými žadateli jsou pak různé typy kulturních a vzdělávacích organizací, municipality, veřejné instituce a podobně, s výjimkou fyzických osob, které v programu Evropa pro občany nemohou figurovat.

Výzva se týká těchto oddílů a opatření programu „Evropa pro občany“:

Oddíl 1: Evropské historické povědomí

— Projekty zaměřené na evropské historické povědomí

Oddíl 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství

— Partnerství měst

— Sítě měst

— Projekty občanské společnosti


Uzávěrky pro podání žádostí

Všechny lhůty pro podání žádostí vyprší vždy v 17:00 bruselského času.

— Projekty zaměřené na evropské historické povědomí 4. února 2020

— Partnerství měst 4. února 2020 a 1. září 2020

— Sítě měst 3. března 2020 a 1. září 2020

— Projekty občanské společnosti 1. září 2020

Období způsobilosti projektů jsou uvedena v Průvodci programem Evropa pro občany.

Podrobné podmínky této výzvy k předkládání návrhů, včetně priorit, se nacházejí v Průvodci programem Evropa pro občany na internetové adrese https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en a na portálu pro financování a nabídková řízení.


Gratulace úspěšným žadatelům

Na závěr bychom jménem národního kontaktního místa programu rádi pogratulovali úspěšným žadatelům, kteří se na konci minulého roku dozvěděli, že v silné konkurenci uspěli a získali grant na financování svých aktivit.

V oblasti partnerství měst v pozici žadatele uspěli čtyři zástupci z České republiky, dalších 34 obcí a měst se do projektů zapojí v roli partnera žadatele z jiných zemí.

Mezi projekty občanské společnosti byl vybrán k podpoře jeden projekt a další tři organizace budou zastávat roli partnera v projektech zahraničních žadatelů.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese hradecky.pavel@vlada.cz nebo na tel. 725755503.

Autor: Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality