EU vytváří společný evropský cloud

Evropská komise si stanovila digitalizaci jako jeden ze svých hlavních cílů. V době, kdy má téměř každý minimálně jedno digitální zařízení, společnost produkuje obrovské množství dat. Jedna z možností, jak data skladovat, je skrze cloud computing. Ukládat data na cloud s sebou přináší řadu výhod a EU chce pomocí Evropské iniciativy v oblasti cloud computingu využít velká data k nastartování vědy 2.0, tedy otevřít vědu veřejnosti za pomoci informačních technologií.

Evropská komise chce budovat konkurenceschopnou evropskou ekonomiku založenou na datech a znalostech. EU vytváří velký objem dat, zároveň k nim mají členské státy nedostatečný přístup kvůli roztříštěné infrastruktuře. Jako první se Komise zaměřuje na vědu a prostřednictvím iniciativy Evropský cloud pro otevřenou vědu chce zjednodušit sdílení vědeckých dat mezi členskými státy. Iniciativa má garantovat bezpečnost při sdílení dat, která je pro státní i soukromý sektor klíčová. Její součástí má být jasný právní rámec pro ochranu dat.

Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu

Myšlenka Evropské iniciativy v oblasti cloud computingu je postavena na bázi evropského jednotného trhu, týká se ale infrastruktury virtuálního světa. Tato strategie jednotného digitálního trhu má za úkol maximalizovat růst evropské digitální ekonomiky. Cílem iniciativy je vytvořit bezpečný prostor pro skladování, sdílení a využití dat pomocí superpočítačové kapacity, rychlého připojení a vysoké kapacity cloudu.

Iniciativa se bude zpočátku soustředit na vědeckou komunitu, poté plánuje uživatelskou základnu rozšířit do státního sektoru a průmyslu. Co se týče realizace, Komise si klade za cíl v první řadě propojit a konsolidovat stávající e-infrastruktury a podpořit budování cloudových služeb. V druhém kroku chce umožnit volný přístup k vědeckým datům, která vzešla z projektů programu Horizont 2020, aby mohla být opakovaně využívána. V neposlední řadě chce iniciovat rychlejší rozvoj kvantové technologie, která tvoří základ nové generace superpočítačů.


Cloud v kostce

Cloud computing je kombinace tří vzájemně závislých prvků: datové infrastruktury, která ukládá a spravuje data, širokopásmových sítí, která přenášejí data, a stále výkonnějších počítačů, které lze použít ke zpracování dat. Cloud pomocí těchto prvků funguje jako jeden ekosystém a slouží k ukládání a správě dat, spouštění aplikací a doručování obsahu a služeb.

Největší výhodou cloudu je přístup k souborům a aplikacím online z jakéhokoliv digitálního zařízení. Dalším plusem je možnost sdílení počítačových zdrojů s více uživateli najednou a aktuálnost souborů. Nevýhodou je nutnost připojení k internetu a potenciální riziko ztráty dat nebo jejich únik na veřejnost.


Evropský cloud v číslech

Evropská cloudová iniciativa pod platformou Evropský cloud pro otevřenou vědu nabídne virtuální prostředí pro 1,7 milionů evropských vědců a 70 milionů odborníků v oblasti vědy a techniky. Na tomto místě budou moci ukládat, sdílet a opakovaně používat velké množství informací. Tento systém bude podpořen Evropskou datovou infrastrukturou, která bude čítat širokopásmové sítě a superpočítačové kapacity.

Dohromady bude tato infrastruktura nezbytná pro efektivní přístup a zpracování velkých datových souborů uložených v cloudu. Cloud computing má totiž hmotnou existenci, a to ve svém zdroji, který EU plánuje vložit právě do výkonných superpočítačů. Ty dokáží vyřešit složité výpočetní problémy a úlohy náročné na data. Dalším krokem ve výkonnosti počítačů je přechod na kvantové počítače. O ambicích EU v oblasti kvantových počítačů si taky můžete přečíst na Euroskopu.

Investice do státního a soukromého sektoru v rámci Evropské cloudové iniciativy Komise odhaduje na 6,7 miliard euro. Celkem 2 miliardy eur bude financováno z programu Horizont 2020. Dodatečné státní a veřejné investice Komise odhadla na 4,7 miliard eur v období příštích 5 let.

Autor: Lucie Nalejvačová, Euroskop.cz

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality