Nový seriál Euroskopu: Jak nám pomáhají agentury EU?


text: Tereza Chlebounová, infografika: Kristina Kollertová, Euroskop, 19. 2. 2020

Vesmír, obrana nebo zlepšení životních podmínek – to jsou jen některé z řady oblastí, kterým se věnují agentury Evropské unie. Proč je Praha srdcem vesmírné navigace? Jak se bojuje proti organizovanému zločinu? A díky čemu jsme chráněni před nebezpečnými potravinami či výrobky? Sledujte nový seriál Euroskopu o agenturách EU!

AgenturyEU.Kollertova2020

Každý z nás nejspíš v médiích už někdy narazil na zkratky jako je Europol, Frontex nebo třeba GSA. Neskrývá se pod nimi nic jiného, než agentury Evropské unie, které se zabývají policejní spoluprací, ochranou hranic, respektive provozem evropských navigačních družicových systémů.

Podobných agentur existuje v EU více než čtyřicet a jsou rozmístěny po celém kontinentu. Jednu z nich – vesmírnou agenturu GSA – najdeme i v České republice. Zatímco instituce jako je Evropská komise nebo Evropský parlament jsou všeobecně známé, unijní agentury zůstávají obvykle v pozadí, přestože plní důležitou úlohu.

Ve veřejné debatě se objevily například v souvislosti s otevřením agentury GSA v pražských Holešovicích v roce 2012 nebo s brexitem, kdy se jednalo o přesunu Evropské lékové agentury (EMA) a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) z Londýna do jiného členského státu EU. O agenturu EBA se ucházela i Praha, jejím novým sídlem se nakonec stala Paříž. Agentura EMA, o niž mělo zájem spolu s dalšími zeměmi také Slovensko, přesídlila do Amsterdamu.

Agentury Evropské unie

V novém seriálu Euroskopu se dozvíte, jak agentury EU pomáhají zlepšovat náš život. Zdroj: Audiovizuální služba Evropské komise

K čemu slouží agentury EU?

Agentury Evropské unie se zabývají otázkami a problémy, které ovlivňují každodenní život všech občanů Unie. Jedná se například o bezpečnost potravin či léčiv, vzdělávání, pracovní podmínky, spravedlnost, bezpečnost nebo poskytování služeb veřejnosti a průmyslovým odvětvím.

Jsou zřizovány, aby plnily konkrétní úkoly podle práva EU. Pomáhají rozvíjet vědecké či technické znalosti, sdružují zájmové skupiny nebo usnadňují evropský dialog o konkrétních tématech. Poskytují orgánům EU odborné zázemí, které potřebují pro provádění politik a přijímání rozhodnutí. Na rozdíl od institucí a orgánů Unie jako je Komise nebo Parlament jde o samostatné právní subjekty.

Jaké typy agentur existují?

Agentury lze rozdělit do čtyř hlavních kategorií. Nejvíce jich spadá do skupiny decentralizovaných agentur, kam patří i “česká” agentura GSA. Jsou zřizovány na dobu neurčitou a sídlí v různých státech Evropské unie.

Naopak takzvané výkonné agentury zřizuje Evropská komise na dobu určitou a pověřuje je řízením konkrétních úkolů souvisejících s programy EU. Například Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast spravuje převážnou část programů jako je Erasmus+, program Kreativní Evropa na podporu kultury a audiovizuálních médií nebo program Evropa pro občany.

Třetí skupinu tvoří agentury, které poskytují expertízu v oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky. Nejznámější je Evropská obranná agentura (EDA), která prosazuje vojenskou spolupráci členských států a hledá způsoby, jak zlepšovat jejich obranyschopnost. Jaderné energetice se zase věnují agentury EURATOM, tedy Evropského společenství pro atomovou energii.

Jaký význam mají agentury EU pro náš běžný život? Sledujte nový seriál Euroskopu, který přinese pohled zblízka, zajímavosti i fakta.

Autor: text: Tereza Chlebounová, infografika: Kristina Kollertová, Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality