Doprava v únoru 2020

06.03.2020
Euroskop

Rada přijala nová pravidla označování pneumatik

  • Spotřebitelé mají mít více informací o pneumatikách

Krátce…

Rada přijala nová pravidla označování pneumatik

  • Nová označení mají přinést prospěch spotřebitelům v celé EU a mají poskytovat více informací o palivové účinnosti, bezpečnosti a vnějším hluku.
  • Uvedená pravidla mají mít vliv také na snižování emisí skleníkových plynů.
  • Spotřebitelé mají mít při výběru nových pneumatik k osobním automobilům brzy k dispozici lepší informace.

Rada 25. 2. 2020 přijala nařízení o nových pravidlech pro označování pneumatik, pokud jde o parametry jako palivová účinnost, přilnavost za mokra a hluk. Cílem nařízení je zvýšit viditelnost označení, poskytnout spotřebitelům více informací a umožnit jim, aby si zvolili bezpečnější a tišší pneumatiky s vyšší palivovou účinností. Návrh revidovaného nařízení předložila Komise v květnu 2018. V listopadu 2019 bylo dosaženo prozatímní dohody mezi EP a Radou (více v příspěvku „Nově unijní pravidla pro pneumatiky i pro těžká vozidla, schválila Rada“, Doprava v březnu 2019 a v příspěvku „Nové označování pneumatik bylo schváleno“, Doprava v listopadu 2019). Nové nařízení zavádí do dosavadních pravidel řadu důležitých změn. Označení budou pro spotřebitele viditelnější a srozumitelnější díky novým požadavkům na jejich zobrazování a díky vypuštění nepoužívaných výkonnostních tříd ze stupnice. Budou doplněny piktogramy pro přilnavost na sněhu a ledu a vzhled označení bude aktualizován. Spolu se všemi ostatními kategoriemi pneumatik spadají do oblasti působnosti nového nařízení i pneumatiky protektorované. Požadavky na protektorované pneumatiky se začnou uplatňovat, jakmile bude k dispozici vhodná zkušební metoda pro měření jejich výkonnosti. Nařízení obsahuje rovněž ustanovení, která v okamžiku, kdy budou k dispozici vhodné zkušební metody, umožňují zavést parametry týkající se počtu kilometrů a oděru. Očekává se, že se tak sníží množství mikroplastů, které se v důsledku oděru pneumatik dostávají do životního prostředí. Označeny budou muset být v budoucnu i pneumatiky pro nákladní vozidla a autobusy. Cílem systému označování pneumatik je snížit emise skleníkových plynů a hlukové znečištění v odvětví dopravy a zvýšit bezpečnost silničního provozu. Ke spotřebitelům se díky němu dostane více důležitých a navzájem porovnatelných informací o palivové účinnosti, bezpečnosti a hluku, a při nákupu nových pneumatik se tak bude možno rozhodovat nákladově účinným a ekologickým způsobem. Na pneumatiky připadá 20–30 % spotřeby paliva vozidla, a to především kvůli jejich valivému odporu. Snížení valivého odporu pneumatik proto přispívá ke snížení emisí a současně spotřebitelům zajišťuje díky nižší spotřebě paliva úsporu nákladů. Rozhodnutí znamená, že Rada přijala svůj postoj v prvním čtení. Nařízení musí být nyní před zveřejněním v Úředním věstníku přijato EP ve druhém čtení.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality