Regionální politika v únoru 2020

06.03.2020
Euroskop

Komise chce zapojit občany do politiky soudržnosti

  • EU chce podpořit aktivní účast občanů a organizací občanské společnosti v rámci politiky soudržnosti

Krátce…

Komise chce zapojit občany do politiky soudržnosti

  • Politika soudržnosti reaguje na výzvy, kterým dnes evropští občané čelí, ať už jde o klima, inovace, sociální začlenění, dovednosti, či konektivitu.

  • Občané EU by měli moci více mluvit do fungování politiky soudržnosti.

Komise 6. 2. 2020 zahájila 2 nové pilotní akce, jež mají zvýšit zapojení občanů do realizace projektů soudržnosti na místní úrovni. Cílem je podpořit aktivní účast občanů a organizací občanské společnosti na vyčleňování, investování a monitorování finančních prostředků EU, a přispět tak v konečném důsledku k dosažení lepších výsledků. V rámci těchto pilotních akcí budou řídicím orgánům fondů soudržnosti a organizacím občanské společnosti poskytnuty odborné poradenství a podpora, jež jim pomohou rozvinout znalosti a dovednosti nutné pro provádění projektů soudržnosti. S celkovým rozpočtem přesahujícím 350 mld. € je politika soudržnosti hlavní investiční politikou EU a jedním z nejkonkrétnějších projevů unijní solidarity. Pro úspěch těchto investic mají zásadní význam zdravé instituce a dobrá správní kapacita. Občané hrají důležitou úlohu při zvyšování transparentnosti a odpovědnosti orgánů veřejné správy a při zvyšování účelnosti a účinnosti veřejných investic. V rámci první pilotní akce mají moci orgány spravující finanční prostředky EU využít špičkových odborných znalostí OECD a individualizované pomoci při zavádění nových iniciativ zaměřených na zapojení občanů a na podporu transparentnosti a odpovědnosti. V rámci druhé pilotní akce Komise vyčlení 250 tis. € na financování „na místní úrovni“, které má být určeno pro inovativní nápady a iniciativy na podporu zapojení občanů, s nimiž přijdou zejména menší a místní organizace občanské společnosti. Cílem je otestovat nové přístupy k angažovanosti občanů a stimulovat, propagovat a podporovat zapojení občanů do politiky soudržnosti, jež by mělo přispět k lepšímu provádění projektů a silnějšímu pocitu odpovědnosti občanů za výsledky těchto projektů. Tyto dvě akce mají probíhat 12 měsíců. Jejich výsledky budou šířeny pomocí zprávy a příručky o zkušenostech získaných z různých projektů, jakož i tipů na větší zapojení občanů do politiky soudržnosti. Cílem je podpořit podobné iniciativy v rámci programů politiky soudržnosti v příštím VFR na období 2021–2027.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality