Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v únoru 2020

06.03.2020
Euroskop

Komise zveřejnila únorové případy porušení právních předpisů, EU a Japonsko se domluvili na jmenné evidenci cestujících

  • Členské státy stále porušují právní předpisy EU

  • Japonsko a EU si mají vyměňovat informace o jmenné evidenci cestujících

Krátce…

Komise zveřejnila únorové případy porušení právních předpisů

  • Komise pravidelně hodnotí, jak státy dodržují právní předpisy EU.

  • Tentokrát mezi případy nebyla ČR.

Komise 12. 2. 2020 zveřejnila pravidelný balík rozhodnutí o porušení právních předpisů. Komise zveřejnila, jaké podniká právní kroky proti členským státům, které nesplnily své povinnosti podle práva EU. Tato rozhodnutí se týkají různých odvětví a oblastí politik EU a jejich účelem je zajistit řádné uplatňování práva EU v zájmu občanů a podniků. Komise rovněž uzavřela 76 případů, v nichž byly problémy s dotyčnými členskými státy vyřešeny, aniž Komise musela pokračovat v řízení. Komise např. vyzvala 8 členských států, aby provedly 5. směrnici proti praní peněz. Komise zaslala výzvu Kypru, Maďarsku, Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku a Španělsku, protože neoznámily žádná prováděcí opatření 5. směrnici o boji proti praní peněz č. 843/2018. Tato pravidla mají dle Komise v boji proti praní peněz a financování terorismu naprosto zásadní význam. Nedávné skandály týkající se praní peněz odhalily potřebu přísnějších pravidel na úrovni EU. Legislativní nedostatky v jednom členském státě mají dopad na EU jako celek. V zájmu potírání trestné činnosti a ochrany našeho finančního systému by proto měla být pravidla EU účinně provedena a kontrolována. Všechny členské státy měly povinnost provést pravidla 5. směrnice o boji proti praní peněz nejpozději do 10. 1. 2020. Komise vyjádřila politování nad tím, že dotčené členské státy neprovedly směrnici včas, a vyzývá je, aby tak s ohledem na význam těchto pravidel pro společný zájem EU bezodkladně učinily. Pokud Komise do 2 měsíců neobdrží od členských států uspokojivou odpověď, může se rozhodnout zaslat jim odůvodněná stanoviska.

EU a Japonsko se domluvili na jmenné evidenci cestujících

  • Japonsko je blízkým partnerem v boji proti terorismu a trestné činnosti.

  • Japonsko by se mělo stát další státem, u kterého bude docházet k předávání a využívání údajů jmenné evidence cestujících.

Rada 18. 2. 2020 přijala rozhodnutí o zmocnění k zahájení jednání mezi EU a Japonskem o dohodě o předávání a využívání údajů jmenné evidence cestujících (PNR). Jmenná evidence cestujících obsahuje osobní údaje, které poskytují cestující a shromažďují a uchovávají letečtí dopravci. K těmto údajům patří například jména cestujících, termíny cest, itineráře, zvolená sedadla, údaje o zavazadlech, kontaktní údaje a způsob platby. Na úrovni EU upravuje předávání a zpracovávání údajů PNR pro účely boje proti terorismu a závažné trestné činnosti směrnice o PNR č. 681/2016, která byla přijata v roce 2016. Komise nyní s Japonskem zahájí jednání na základě směrnic pro jednání přijatých Radou (více v příspěvku „EU a Japonsko vytvoří prostor pro bezpečný pohyb dat“, Informační společnost v červenci 2018 a v příspěvku „Komise doporučuje zahájit jednání s Japonskem o předávání údajů jmenné evidence cestujících“, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v září 2019). Používání údajů PNR ke zvýšení bezpečnosti a současné zajištění silné ochrany základních práv občanů má umožnit rozvoj partnerství EU-Japonsko. Dohoda má upravovat předávání a využívání údajů PNR za účelem předcházení terorismu a závažné nadnárodní trestné činnosti a boje proti nim. Tím, že stanovuje záruky a kontroly v souladu s právními předpisy EU, má zajišťovat dodržování základních práv, zejména práva na ochranu osobních údajů. EU již podepsala dohody, které dopravcům v EU umožňují předávat údaje PNR do USA a Austrálie. V prosinci 2017 Rada zmocnila Komisi, aby znovu jednala o připravované dohodě o PNR s Kanadou s cílem zajistit, aby odpovídala požadavkům na ochranu údajů, které stanovil SDEU ve svém stanovisku z července 2017. Jednání s Kanadou byla uzavřena a nyní se čeká na finalizaci.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality