Veřejné zdraví v únoru 2020

06.03.2020
Euroskop

EP odmítl návrh Komise týkající se PVC, EU poskytla 232 mil. € v rámci celosvětového boje proti šíření nákazy koronaviru

  • Poslanci odmítají návrh týkající se PVC

  • EU finančně podporuje boj s novým typem koronaviru

Krátce…

EP odmítl návrh Komise týkající se PVC

  • EP chce odstranit olovo v produktech z PVC, a to bez výjimek i pro recyklované PVC.

  • Návrh Komise není dle EP slučitelný s nařízením REACH.

EP 12. 2. 2020 vetoval návrh Komise, který by mohl umožnit olovo v recyklovaném PVC. Komise navrhla změnit pravidla týkající se koncentrace olova v PVC. Obecně by mělo být v PVC tolerováno 0,1% olova, pro recyklované PVC by měly být povoleny vyšší prahy (2% v tvrdém PVC a 1% v pružném/měkkém PVC). EP poměrem 394:241:13 návrh Komise odmítl. Poslanci se domnívají, že návrh je v rozporu s hlavní zásadou nařízení REACH č. 1907/2006, která spočívá v ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Poslanci připomínají, že olovo je toxická látka, která může vážně ovlivnit zdraví včetně nevratných neurologických poškození, a to i v nízkých dávkách. Domnívají se, že úrovně navržené Komisí neodpovídají „bezpečným úrovním“ a zdůrazňují, že jsou k dispozici alternativy. EP již dlouho zastává názor, že recyklace PVC nesmí udržovat problém těžkých kovů. Evropští výrobci začali v roce 2015 postupně vyřazovat olovo z PVC, vzhledem k dobrovolnému závazku je určité množství stále přítomno v dováženém PVC. Komise může nyní předložit pozměněný návrh nebo předložit nový akt.

EU poskytla 232 mil. € v rámci celosvětového boje proti šíření nákazy koronaviru

  • Počet případů neustále roste, a proto je prioritou číslo jedna veřejné zdraví.

  • Cílem EU je omezit šíření nákazy na celosvětové úrovni.

Komise 24. 2. 2020 představila nový balík podpory ve výši 232 mil. €, který má posílit globální připravenost, prevenci a kontrolu koronaviru. Část těchto prostředků bude okamžitě přidělena jednotlivým odvětvím, zbývající část bude uvolněna v příštích měsících. V návaznosti na vývoj situace v Itálii zvyšuje Komise podporu členským státům v rámci probíhající činnosti týkající se plánování připravenosti a reakce na mimořádné události. Nové financování z prostředků EU pomůže při odhalování a diagnostice nákazy, péči o nakažené osoby i prevenci dalšího přenosu v této kritické době. (1) Z balíku podpory ve výši 232 mil. € celkem 114 mil. € má podpořit WHO, zejména celosvětový plán připravenosti a reakce. Cílem je posílit připravenost a reakci na mimořádné události v oblasti veřejného zdraví v zemích se slabými zdravotními systémy a omezenou odolností. Část tohoto financování podléhá souhlasu rozpočtových orgánů EU. (2) 15 mil. € má být dle plánu přiděleno v Africe, mimo jiné nadaci Institute Pasteur v senegalském Dakaru na podporu takových opatření jako je rychlá diagnostika a epidemiologický dozor. (3) 100 mil. € má být investováno na naléhavě nutný výzkum související s diagnostikou, terapeutikou a prevencí, z čehož 90 mil. € prostřednictvím iniciativy pro inovativní léčiva, partnerství mezi EU a farmaceutickým průmyslem. (4) 3 mil. € mají být přiděleny na mechanismus civilní ochrany EU pro repatriační lety občanů EU z čínského Wuchanu.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality