91 % Čechů hodnotí opatření vlády proti koronaviru jako potřebná

17.03.2020
Euroskop, IPSOS

9 z 10 Čechů hodnotí opatření vlády proti šíření koronaviru jako potřebná, dvě třetiny lidí plně respektují doporučení pro prevenci a ochranu. Vyplývá to z výzkumu, který realizovala agentura Ipsos v období od 12. března 14:00 hod. do 15. března 20:00 hod., tedy ještě před vyhlášením celostátní karantény.

Obyvatelé České republiky si uvědomují závažnost situace. 93 % Čechů je přesvědčeno, že světové rozšíření koronaviru bude mít dopady na finanční trhy a globální ekonomiku. Častěji se jedná o lidi s vysokoškolským vzděláním a také o lidi z velkých měst s více než 100 tisíci obyvateli.

Určitou míru osobního ohrožení koronavirem pociťují tři čtvrtiny populace ČR (73 %), velmi ohroženo se cítí 11 % populace. Obavy pociťují častěji obyvatelé Prahy. Češi si zároveň uvědomují, že boj s koronavirem bude dlouhodobá záležitost. Více než polovina populace (56 %) je přesvědčena, že bude trvat několik měsíců, než se podaří dostat virus pod kontrolu, podle 15 % populace to bude trvat dokonce déle než 6 měsíců.

Naprostá většina obyvatel ČR (91 %) uznává, že opatření přijatá vládou v souvislosti s koronavirem jako je například uzavírání škol, rušení kulturních akcí, uzavření hranic pro cizince z rizikových oblastí a podobně, jsou potřebná. O potřebnosti těchto opatření jsou přesvědčeni zejména starší lidé a také ženy.

64 % Čechů se plně řídí doporučeními k ochraně před koronavirem

Dvě třetiny populace (64 %) uvádí, že se plně řídí pravidly a doporučeními ohledně prevence a ochrany před koronavirem jako je například vyhýbání se místům s vyšší koncentrací lidí, zvýšená osobní hygiena, omezení kontaktu se staršími lidmi atd. Dalších 28 % populace dle svých slov respektuje pouze některá doporučení. Čím jsou lidé starší, tím více jsou ochotni tato doporučení plně respektovat. Zatímco mezi lidmi staršími 66 let doporučení plně respektuje 79 %, mezi mladými ve věku 18–29 let je to jen 52 %. 37 % mladých přiznává, že respektuje jen některá doporučení.

Z konkrétních opatření lidé nejčastěji uvádí, že si pravidelně myjí ruce (85 %) a vyhýbají se místům s vyšší koncentrací lidí (70 %). Tato opatření dodržují nejčastěji lidé z nejstarší generace 66+ let. Ještě před uzavřením restaurací lidé začali sami omezovat návštěvy restaurací a barů (56 %) a také cestování hromadnou dopravou (44 %). Lidé dále uvádí, že pravidelně používají dezinfekční prostředky (44 %).

GRAf

Výzkum Ipsos byl ve stejné době realizován i na Slovensku a výsledky byly velmi podobné. Dopady koronaviru na globální ekonomiku očekává 94 % Slováků, osobně se koronaviru obává 78 % Slováků.

„Z našeho výzkumu ale také vyplývá, že Slováci jsou více uvědomělí v respektování doporučení pro ochranu před koronavirem. Zatímco v České republice doporučení plně respektuje 64 %, na Slovensku je to celých 75 % obyvatel,“ říká k výzkumu ředitel agentury Ipsos v ČR Jakub Malý.

„V Ipsosu si uvědomujeme, že současná situace bude mít významné dopady i na globální byznys. Situaci proto monitorujeme a vyhodnocujeme napříč celým regionem, abychom mohli firmám poskytnout podklady pro modifikaci či nastavení jejich byznysových strategií,“ doplňuje Malý.

Detailní informace k tématu koronaviru včetně výsledků globálního výzkumu Ipsos, monitoringu sociálních sítí a dalších analýz najdete na: https://www.ipsos.com/en/signals-understanding-coronavirus-crisis .

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek