Březnový přehled dění v EU

01.04.2020
Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop, foto Evropská komise

Výběr bruselského dění v březnu 2020 očima analytika Ondřeje Krutílka.

2. března členské státy spustily kvůli COVID-19 mechanismus reakce na krize, tzv. IPCR. To Evropský parlament reagoval tentýž den mnohem vlažněji (a pokračoval v činnosti ještě čtrnáct dní, než proškrtal svůj letošní kalendář).

2. března Komise zahájila kampaň EU4FairWork proti lidem pracujícím načerno (a těm, kteří je zaměstnávají).

2. března oznámila v souvislosti s otevřením přístupových jednání Komise, že Severní Makedonie a Albánie dosáhly za necelé dva roky „dalších konkrétních a udržitelných výsledků”.

3. března bylo publikováno zjištění posledního Eurobarometru, že ochrana životního prostředí a klimatu je důležitá pro více než 90 % lidí v EU.

3. března informoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA, že antimikrobiální rezistence roste, a to v souvislosti s klesající účinnosti antibiotik.

4. března Komise navrhla vyhlásit rok 2021 Evropským rokem železnic.

4. března Komise představila tzv. klimatický zákon, nebo-li „evropský právní rámec pro klima”. Cílem je, aby „ochránila planetu a své obyvatelstvo”.

4. března Komise zaregistrovala evropskou občanskou iniciativu “Voliči bez hranic”. Chce posílit volební právo občanů Unie omezené dnes jen na komunální a evropské volby.

5. března Komise představila novou strategii pro rovnost žen a mužů, protože „genderově podmíněné násilí a stereotypy nadále přetrvávají“. Strategie je na období pěti let.

5. března Europoslanci odhlasovali pro unijní mechanismus civilní ochrany v letech 2021–2027 alokaci nejméně 1,4 mld. eur. Otázka je, zda to v době “pokoronavirové” bude dost.

5. března informovala Evropská agentura pro životní prostředí EEA, že pětina Evropanů trpí hlukem.

5. března vyšel speciální Eurobametr k digitalizaci života. Vyplývá z něj, že chceme recyklovatelnější mobily. A klidně budeme sdílet své osobní údaje, když to povede ke zlepšení veřejných služeb.

5. března generální advokátka Soudního dvora EU Kokottová konstatovala, že Maďarsko musí se zahraničními vysokými školami zacházet stejně jako s těmi tuzemskými.

6. března – Komise a koronavirus, poprvé: Komiseposkytla peníze 17 projektům zabývajících se vývojem očkovacích látek, léčbou a diagnostikou (aby o pár dní později zvlášť podpořila ještě firmu CureVac).

6. března Komise Ursuly von der Leyen prezentovala, co udělala za prvních 100 dní.

6. března Odrůdový úřad Společenství CPVO slaví 25 let. A tak se pochlubil, čeho dosáhl. Podobně jako Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost EMCDDA.

9. března Komise začala připravovat půdu pro „silnější a ambicióznější partnerství” s Afrikou. Strategie má být schválena v říjnu na společném summitu s Africkou unií.

9. března Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA uklidňoval: jídlo zdrojem koronaviru není.

10. března byla vydána nová průmyslová strategie pro „celosvětově konkurenceschopnou, ekologickou a digitální Evropu“.

10. března – Komise a koronavirus, podruhé: Komise rozhodla, že aerolinky nemusejí létat naprázdno, aby si udržely přidělené letištní časy (sloty).

11. března Komise informovala, že poplatky za platbu kartou klesly mezi roky 2015 a 2017 o 35 %. Tentokrát skutečně můžeme poděkovat EU.

11. března Komise zveřejnila nový akční plán pro oběhové hospodářství. Má-li se naplnit, musí se dost věcí dost radikálně změnit. Třeba spotřebitelské návyky.

12. března COVID-19 zbrzdil i pobrexitová jednání. Virus chytil i hlavní vyjednavač Michel Barnier. Takže o představeném návrhu dohody o budoucím partnerství EU s Velkou Británií se zatím nejedná.

12. března rozhodl Soudní dvůr ve věci C-832/18, že když vám zruší let, přesměrují vás na druhý a ten se zpozdí, máte nárok na náhradu.

13. března – Komise a koronavirus, díl třetí: Komise navrhla, jak koordinovat reakci na ekonomické dopady COVID-19.

15. března – Komise a koronavirus, díl čtvrtý: Komise v reakci na nedostatek ochranných pomůcek představila pokyny, jak by se měly členské státy v téhle době chovat, byla rozvolněna pravidla poskytování státní podpory a aktivován systém rescEU a nakonec i uvolněny standardy CE, aby vybraný zdravotnický materiál mohli vyrábět i ti, co tak dosud nečinili.

17. března – Komise a koronavirus, díl pátý: Komise zahájila činnost vědeckého týmu, aby posílila zdravotnickou odezvu.

17. března Komise schválila infrastrukturní projekty za více než 1,4 mld. eur. Dostalo se i na dvojité elektrické vedení mezi Přešticemi a Vítkovem.

18. března v reakci na koronavirus Evropská centrální banka vyhlásila Pandemický program nouzového nákupu (cenných papírů). Zatím počítá se 750 mld. eur.

18. března Komise navrhla nové cíle pro Východní parnerství po roce 2020. Jsou jimi Zvýšení obchodu, posílení konektivity a prohloubení hospodářské integrace.

20. března – Komise a koronavirus, díl šestý: Komise v reakci na COVID-19 navrhla„aktivovat obecnou únikovou doložku“, tedy rozvolnit Pakt stability a růstu. A ministři financí s tím souhlasili.

23. března – Komise a koronavirus, díl sedmý: Komise požádala o vytvoření v době sanitární krize zelených pruhů na hranicích k usnadnění volného pohybu zboží. Česko je zavedlo již 19. března.

23. března rozhodla Rada, že mise EUTM Mali dostane víc úkolů, peněz i času.

24. března – Komise a koronavirus, díl osmý: Komise schválilaharmonizované normy pro zdravotnické prostředky. Noví výrobci je tedy budou moci uvádět na trh rychleji.

25. března – Komise a koronavirus, díl devátý: Komise konstatovala, že za časů koronakrize budeme víc prověřovat zahraniční investice a podporovat zemědělce.

25. března Komise přijala akční plán pro lidská práva a demokracii na období 2020-2024. EU bude bojovat za důstojnost a rovnost na celém světě.

25. března Evropská agentura pro životní prostředí EEA potvrdila, že v důsledku koronavirového lockdownu došlo ke snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší.

26. března proběhlo unikátní plenární zasedání Evropského parlamentu na dálku. Poslanci na dálku odhlasovali( podobně jako členské státy) podporu aerolinkám a státům postiženým lockdownem.

26. března – Komise a koronavirus, díl desátý: Komise vydala pokyny k zajištění základní letecké nákladní dopravy. A taky k zajištění volného pohybu klíčových pracovníků, k uplatňování dočasného omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné nebo k výrobě bezpečných zdravotnických potřeb.

27. března EU a 15 členů WTO zavádí alternativní odvolací mechanismus pro řešení obchodních sporů, když ten standardní nefunguje.

30. března Rada definitivně schválila dohodu o volném obchodu mezi EU a Vietnamem. Už se čeká jen na vietnamské Národní shromáždění.

30. března: EU je v době koronaviru solidární. Se západním Balkánem, východními partnery i Blízkým východem. Posílá jim peníze.

31. března EU zahájila operaci IRINI k prosazení zbrojního embarga OSN proti Libyi.

Autor: Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality