Ekonomická opatření zemí EU v souvislosti s koronavirem

07.04.2020
Úřad vlády

S omezením veřejného života v evropských státech souvisí zároveň i částečný útlum ekonomiky. Členské státy EU zavádějí opatření v postupu proti koronaviru, a to včetně ekonomických. Jedná se o podporu lidí, kteří mohou přijít v současné době o práci, firem, malých a středních podniků apod.* (Aktuální údaje ke dni 6. 4. 2020)

Česká republika:

 • Rada ČNB snížila základní úrokovou sazbu o 0,5 % na 1,75 %. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry nebo neuhrazené daně, rada ČNB snížila o 0,5 % na 0,75 %. Schválena novela zákona o ČNB, která uvolňuje stávající omezení v obchodech na volném trhu. Novela má především přispět k posílení stability českého finančního trhu
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka spustila od 17. 3. 2020 první fázi programu ve kterém alokuje 600 milionů korun a okamžitě se začaly poskytovat bezúročné úvěry s odkladem na jeden rok a se splátkami až 2 roky pro firmy, které jsou postižené koronavirem. Zároveň dochází k prominutí veškerých pokut z pozdního podání daňových přiznání, kdy termín podání je prodloužen do 1. 7. 2020. Sankce nebudou ukládány ani v souvislosti se spuštěním 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb, zde je zavedeno tří měsíční toleranční období.
 • Pro podporu pracovních míst vláda podpoří českou ekonomiku 100 mld. Kč a nepřímo formou garancí ve výši 900 mld. Kč. Stát bude také zaměstnancům v karanténě přes zaměstnavatele vyplácet 60 % průměrného vyměřovacího základu a přispěje zaměstnavateli, který vyplácí svým zaměstnancům i přes uzavření prodejny 100 % platu 80 % nákladů (to vše až do výše 1,2 mld. Kč).
 • Ošetřovné bude vypláceno po celou dobu zákazu školní docházky za předpokladu, že dítěti je do 13 let či pokud ošetřující pečuje o postiženou osobu/y. Pro OSVČ zůstávající doma kvůli zajištění péče o děti stát přispěje 424 Kč za den. V souvislosti se spuštěním 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb od 1. 5. 2020 zavedení tří měsíčního tolerančního období, kdy nebudou ukládány sankce a kontrolní činnost bude prováděna „edukativní formou“. Všem OSVČ pak stát umožnil prázdniny v placení zdrav. a soc. pojištění v trvání 6 měsíců. Schválen návrh novely Zákona o státním rozpočtu 2020 s deficitem 200 mld. Kč. Uvolnění 3,3 mld Kč pro Program rozvoje venkova. Uvolnění dalších 7,316 mld. Kč z vládní rozpočtové rezervy na náklady související s centrálním nákupem ochranných pomůcek. Prostřednictvím SFDI stát vynaloží 6,5 mld. Kč nad rámec stávajícího rozpočtu. Přijat zákon o kompenzačních bonusu, díky kterému bude za přesně daných podmínek vypláceno OSVČ 25 000 Kč. Schválen návrh vytvořit pro rok 2021 finanční rezervu ve výši 4 % HDP a vyhlášení moratoria na splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020, které bude závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti.
 • Přijaty 2 liberalizační balíčky, které vesměs ulevují od pokut z prodlení a poskytují různé daňové úlevy. Dále také zavádějí institut zpětného působení daňové ztráty a pozastavují povinnosti elektronicky evidovat tržby v EET. Možnost uhrazení záloh na silniční daň splatných v dubnu a červenci do 15 října. Odpuštění DPH u zboží, které je dodáno bezúplatně (např. pro pomoc v boji proti Covid-19).
 • Přijat program podpory firem „Antivirus“, ve kterém stát počítá s pomocí zaměstnavatelům, kteří se přes současnou krizi rozhodli své zaměstnance i nadále platit. Antivirus bude čerpán přes úřady práce ve dvou režimech.

Itálie:

 • ECB nabídne komerčním bankám další levné úvěry, rozšíří nákupy dluhopisů a zmírní pravidla poskytování úvěrů. Objem dodatečných nákupů dluhopisů by měl do konce roku 2020 dosáhnout 120 miliard eur. V Itálii mohou výrobní podniky dále odložit splacení finančních závazků a daní do zemědělství, jako dalšího prioritního sektoru, kde dotace 600 milionů eur.
 • Pozastavení plateb daní a sociálního zabezpečení na 2 měsíce v nejvíce postižených obcích. Odložení plateb daní a sociálního zabezpečení v odvětví cestovního ruchu do 31. 5. Odklad všech plateb daní do 31. 5. s nulovými pokutami a úrokovými sazbami a možností platby až po pěti měsíčních splátkách. Firmy mohou využít slevu na dani ve výši 60% z nájemného za měsíc březen (prozatím). Odečitatelnost darů na mimořádné události až do výše 300000 EUR. 2 roky odklad daňové kontroly za rok 2015.
 • Zaměstnanci státní i soukromé sféry s dětmi do 12 let mohou využít mimořádného volna do 15 dnů hrazeného 30% platu, případně je k dispozici voucher na hlídání děti ve výši 600 Eur (1000 Eur pro zdravotnický personál). Dohoda se zástupci největších odborových organizací umožňující podnikům pomocí opatření na zajištění sociálního zabezpečení a snížením nebo pozastavením práce zajistit bezpečnost pracovníků s cílem zachovat industriální výrobu. Dodatečné zdroje pro systém doplňování mezd, pouze pro nejvíce postižené obce. Příspěvek 500 EUR měsíčně až na 3 měsíce pro OSVČ v nejvíce postižených obcích na konci února. Částečné dávky v nezaměstnanosti pro postižené firmy s méně než 5 zaměstnanci, možnost přístupu k běžným dávkám v nezaměstnanosti pro zaměstnavatele s více než 5 zaměstnanci. Finanční podpora OSVČ. 300 milionů EUR do fondu na „last resort income“. Sociální dávky se prodlužují do 1/6/20. Pozastavení propouštění. Jednorázová prémie 100 EUR měsíčně pro lidi, kteří šli do práce v březnu, s ročním příjmem nižším než 40000 EUR.
 • Výrobní podniky mohou odložit splácení finančních závazků a daní do zemědělství, jako dalšího prioritního sektoru, jde dotace 600 mil. Eur. Pro malé podniky je připraveno pozastavení splátek úvěrů a pro zaměstnance přerušení splátek hypoték na tzv. první byt při přerušení či ztrátě zaměstnání. Státní záruky za úvěry. Fond pro malé a střední podniky, zaměřený na poskytování záruk, byl posílen, prioritou jsou podniky působící v nejvíce postižených oblastech. Státní záruka v hodnotě cca 3,5 miliardy EUR nebo 0,2% HDP na: 1) až 1/3 celkového financování získaného SMEs (nebo 1500 EUR na SME) v případě jejich rozšíření/pozastavení za zvláštních podmínek, jakož i (prostřednictvím dalších 1,2 miliardy EUR) půjčky až do 5 milionů EUR pro SMEs v nouzi po dobu 9 měsíců; 2) až 80% na likviditu poskytovanou prostřednictvím bank a jiných finančních zprostředkovatelů firmám, které čelí prudkému poklesu obratu, také ve formě záruk. Firemní úvěry vůči dlužníkům, kteří neplatí, mohou být převedeny na daňové úvěry. 350 milionů na pomoc vyvážejícím firmám. 150 milionů EUR pro Made in Italy.
 • Nový dekret umožňuje emise státních dluhopisů do výše 25 miliard EUR na rok 2020. 11. 3. vyčlenění částky 25 mld. Eur na zmírnění dopadů epidemie, dále se počítá s dalšími cca 300 mld €. První balík dosavadní pomoci počítá s 12 mld na okamžité užití a je rozdělen na zdravotnické prostředky a prostředky civilní obrany, dále pak na půjčky firmám, slevy na daních, podporu firem k vyplácení mzdy (primárně pro firmy do 15 zaměstnanců), podpory rodin, další 4 mld eur by měly jít na podporu exportu. 845 milionů EUR na mimořádné nábory ve zdravotnictví a nákup zdravotnických potřeb. Navýšení Fondu pro národní mimořádné situace o 1,65 miliardy EUR. Navýšení fondu pro přesčasy zdravotnických pracovníků o 150 milionů EUR. 340 milionů EUR na navýšení nemocničních lůžek a intenzivní terapie. 64 milionů EUR na navýšení vojenských zdravotnických pracovníků. Další prostředky na civilní ochranu, hasičský sbor a bezpečnostní složky. Podpora společností výrobě léčivých přípravků (jako jsou masky) ve výši 50 milionů EUR. Zabavení nemovitostí potřebných pro potřeby pohotovostní zdravotní péče. Vláda se obrátila na EK s žádostí o povolení schodku rozpočtu. Povinné ručení na vozidla zůstává v platnosti jeden měsíc po vypršení pojistky. Příspěvky na dálkové vzdělávání (85 milionů EUR). Fond pro univerzity (50 milionů EUR). Pozastavení plateb za elektřinu, plyn, vodu a nakládání s odpady v obcích nejvíce postižených do konce února (do konce dubna). Půjčky fyzickým osobám ve finanční tísni, včetně OSVČ (dalších 400 milionů EUR pro již existující fond Gasparrini). Devítiměsíční hypoteční úleva pro OSVČ a profesionály, kteří zaznamenali pokles obratu o více než třetinu.
 • Přijetí nového dekretu ve prospěch obcí a rodin, na jehož základě dochází k uvolnění finančních prostředků pro obce z fondu solidarity ve výši 4.3 mld. Euro. Tato částka bude navýšena nařízením Civilní ochrany o 400 mil, které budou prostřednictvím obcí zajišťovat pomoc osobám v nouzi v podobě nákupových bonusů či zajištění výrobků základních potřeb.

Rakousko:

 • Úrokové sazby ponechány beze změny. ECB v rámci stimulačních opatření nabídne komerčním bankám další levné úvěry, rozšíří nákupy dluhopisů a zmírní pravidla poskytování úvěrů. Objem dodatečných nákupů dluhopisů by měl do konce letošního roku dosáhnout 120 miliard eur (3,1 bilionu korun). Navíc bude ECB pokračovat v dosavadních nákupech v objemu 20 miliard eur měsíčně. Dále byl schválen pomocný balíček ve výši 500 miliard euro.
 • Státní rozvojová banka KfW poskytne firmám výhodné půjčky a záruky.
 • Usnadnění možnosti zkrácení pracovních úvazků. Finanční prostředky na kurzarbeit budou opět navýšeny. Původně vyčleněných 400 mil. EUR již bylo navýšeno na 1 mld. Z důvodu velkého zájmu dojde k dalšímu navýšení na 3 mld. Dosud systém kurzarbeit umožnil zachovat až 400 000 pracovních míst. Ze strany firem bylo podáno již více než 23 000 žádostí.
 • Lidem v karanténě je plat hrazen ze státního rozpočtu, lidem starajícím se o děti bude stát do Velikonoc hradit třetinu platu, zbytek zaměstnavatel.
 • Součást pomocného balíčku z 18/3 je pomoc 10 mld. euro ve formě odkladu a snížení daní.
 • Pro zasažené firmy, nyní přibyde dalších 15 mld. pro těžce zasažené sektory, 9 mld. na záruky a 10 mld. ve formě odkladu a snížení daní.
 • Vláda oznámila vznik Pomocného fondu pro obzvláště zasažené podniky (Corona-Hilfsfonds) ve výši 15 mld. EUR. Vláda firmám umožní úvěry se státní zárukou do 90 % dlužné sumy, jejichž část odpovídající až 75 % provozních nákladů podniku za období trvání krize nebude muset být následně splacena. Výše poskytnutého úvěru je limitována sumou kvartálního obratu firmy, maximálně však do 120 mil. EUR. O pomoc z fondu mohou žádat firmy, které utrpěly minimálně 40% pokles obratu oproti srovnatelnému období předchozího roku. Úvěr bude poskytnut na období maximálně 5 let s možností prodloužení o dalších pět let. Předpokladem pro čerpání je obchodní činnost v Rakousku a nedostatek likvidity v souvislosti s podnikáním v Rakousku v důsledku koronavirové krize. Úroková sazba na úvěr bude obnášet maximálně 1 %. Zároveň má být prostřednictvím této formy pomoci zabráněno propouštění a šíření krize na další hospodářská odvětví a podniky v dodavatelském řetězci.
 • Rakouská vláda odsouhlasila odklad splátek na úvěry domácností a drobných podniků. Opatření je ukotveno zákonem. Jedná se o tříměsíční odklad, na nějž budou banky povinny přistoupit za předpokladu, že důvodem platební neschopnosti budou dopady koronavirové krize. Opatření se dle odhadů ministra financí dotkne přibližně 3,5 mil. úvěrových smluv uzavřených před 15. 3. 2020. Úrok související s prodloužením je omezen maximální výší 4 %.
 • Vláda také schválila zákon chránící nájemce, kteří v důsledku koronavirové krize nebudou schopni v období dubna až června platit nájem. U této skupiny z důvodu neplacení nájmu nesmí dojít k vystěhování nebo vypovězení nájemní smlouvy. Pronajímatelé nesmí nezaplacené nájemné soudně vymáhat či odečítat z kauce až do 31. 12. 2020, vyvstalý úrok může činit až 4 %. U končícího nájmu může dojít k prodloužení o několik měsíců. Opatření se týká nájmů obytných prostor, nikoli obchodních ploch.
 • Sociálně slabé rodiny, na něž obzvláště dopadají nouzová opatření, dosáhnou na státní podporu. Vláda pro tyto účely uvolní 30 mil. EUR.

Německo:

 • Úrokové sazby ponechány beze změny. ECB v rámci stimulačních opatření nabídne komerčním bankám další levné úvěry, rozšíří nákupy dluhopisů a zmírní pravidla poskytování úvěrů. Objem dodatečných nákupů dluhopisů by měl do konce letošního roku dosáhnout 120 miliard eur (3,1 bilionu korun). Navíc bude ECB pokračovat v dosavadních nákupech v objemu 20 miliard eur měsíčně.
 • Schválen pomocný balíček ve výši 500 miliard euro. Státní rozvojová banka KfW poskytne firmám půjčky a záruky. Spolková vláda schválila 23. 3. balíček opatření ve výši 156 mld € (jako dodatek rozpočtu). Malé firmy a OSVČ dostanou až 50 mld €. Finanční injekci obdrží i pronajímatelé, kteří přišli o příjmy.
 • Usnadnění možnosti odkladu platby daní a pozastavení použití vynucovacích prostředků.
 • Usnadnění možnosti zkrácení pracovních úvazků.
 • Byl schválen dodatečný investiční balíček ve výši 12,4 mld. EUR, ze kterého budou v letech 2021-24 posíleny investice zejména do dopravní infrastruktury a do bytové výstavby. Podpora nemocnicím, které dostanou 50.000 € za zřízení nového lůžka JIP a celkově až 10 mld. € náhrad za posunuté operace a s tím spojený výpadek příjmů.
 • Dne 6. 4. byl oznámen nový program na podporu malých a středních podniků. Pro urychlení schvalování kreditů nebude banka hodnotit jejich budoucí bonitu, ale jejich dosavadní výsledky za poslední 3 měsíce loňského roku (obrat, zisk, aktivity). Vláda bude za tyto kredity ručit 100%. Pro firmy do 250 zaměstnanců bude horní hranice půjčky 800.000 EUR.

Polsko:

 • Ministryně rozvoje oznámila, že příští týden do parlamentu zamíří návrh zákona, jehož účelem bude podpora a krytí škod podnikatelských subjektů (bezúročné půjčky za účelem udržení cash flow; možnost odpočtu ztrát z daňového základu za předchozí rok; příspěvky od úřadů práce pro podnikatelské subjekty, kterým obrat klesne o 15 %; neutralizace ustanovení o smluvních pokutách v případě smluv o realizaci veřejných zakázek).
 • Zavede dávku státní sociální podpory pro rodiče pečující o školou povinné děti starší osmi let.
 • Vládní balík stimulující PL ekonomiku bude mít hodnotu 212 mld. PLN (1,3 bil. Kč).
 • Úroveň úrokových sazeb snížena 0,5 procentního bodu, hlavní referenční sazba je nyní 1 %.
 • schválen vládní ekonomický stabilizační balíček, tzv. Protikrizový štít ve finální hodnotě 212 mld. PLN (cca 1,272 mld. CZK), platnost od 1.4.

Slovensko:

 • Úrokové sazby ponechány beze změny. ECB v rámci stimulačních opatření nabídne komerčním bankám další levné úvěry, rozšíří nákupy dluhopisů a zmírní pravidla poskytování úvěrů. Objem dodatečných nákupů dluhopisů by měl do konce letošního roku dosáhnout 120 miliard eur (3,1 bilionu korun). Navíc bude ECB pokračovat v dosavadních nákupech v objemu 20 miliard eur měsíčně.
 • Prodloužení termínu pro podání daň. přiznání do 30. 6. 2020. Firmy nebudou platit sociální, zdravotní odvody a dane z příjmu za zaměstnance, kteří pro vládní opatření nemohou pracovat.
 • Odvody za zdravotní a sociální pojištění budou odložené o tři měsíce, firmy je doplatí v následujících 18 měsících. Firmy nebudou platit sociální, zdravotní odvody a dane z příjmu za zaměstnance, kteří pro vládní opatření nemohou pracovat. Rozšířil se okruh aktivních opatření na trhu práce o projekty na podporu udržování zaměstnání – má garantovat zaměstnavatelům výhodnější finanční podmínky, pokud udrží pracovní místo a nepropustí zaměstnance. Parlament schválil pomoc pro OSVČ.
 • Stát proplatí 80% platu zaměstnance těm firmám, kterých provozovny byli povinně uzavřené, součástí platby bude i daň za zaměstnance a odvody. Na firmu bude maximální příspěvek 200 tisíc EUR a limit na jednoho zaměstnance 80% z hrubé mzdy 1100 EUR. Příspěvky pro živnostníky: při poklese tržeb o více jak 20%, stát přispěje na plat jednoho zaměstnance 180 EUR; při poklesu o > 40 % to bude 300 EUR; při poklesu > 60% to bude 420 EUR, při > 80% poklesu přispěje stát 540 EUR. Zaměstnancům v karanténě a rodičům na OČR stát uhradí 55% jejich hrubé mzdy.
 • Poskytování krátkodobých a bezúročných či nízkoúročených úvěrů pro podniky ve vybraných sektorech (prostřednictvím Slovenské záruční a rozvojové banky) od 10 do 350 tisíc EUR. Vláda vyjednává s bankami o možnosti zmrazení splácení úroků a jistiny pro fyzické a právnické osoby.
 • Možnost odpustit firmám pokuty v případě nemožnosti splnit veřejnou zakázku. Bankám by se mohla odpustit platba bankovního odvodu do státního rozpočtu (144 mil EUR). Parlament schválil 25. 3. novelu zákona o sociálním pojištění, kterou zavádí tzv. pandemické ošetřovné (po celé období péče o dítě v době uzavřených škol a školek), nemocenské při karanténě nebo povinné izolaci.

Maďarsko:

 • Národní banka zavedla také splátkové moratorium pro firmy čerpající půjčky z národního programu Growth Credit Program (jedná se o nízkoúročené půjčky pro podporu HU SMEs v hodnotě 2 800 mld HUF, do roku 2017 využilo 40 000 podniků).
 • Národní banka také denně stahuje z oběhu část objemu bankovek, provádí tepelnou desinfekci.
 • V odvětvích obzvláštně náchylných na dopady COVID19 (pohostinství, turismus atd.) budou zrušeny příspěvky zaměstnavatele na důchodové spoření a zdravotní a sociální odvody na zákonné minimum. Daňové úřady osvobodí 81,480 SMEs od placení paušální daně z KATA (sazba daně z malých podniků) do 30. června.

Francie:

 • Úrokové sazby ponechány beze změny. ECB v rámci stimulačních opatření nabídne komerčním bankám další levné úvěry, rozšíří nákupy dluhopisů a zmírní pravidla poskytování úvěrů. Objem dodatečných nákupů dluhopisů by měl do konce letošního roku dosáhnout 120 miliard eur (3,1 bilionu korun). Navíc bude ECB pokračovat v dosavadních nákupech v objemu 20 miliard eur měsíčně. ECB vyzvala banky v eurozóně k vynechání výplat dividend za roky 2019 a 2020
 • Ve Francii bude založen „solidární fond“ ve výši 1 mld. EUR pro drobné podnikatele, malé firmy a OSVČ, které mají roční obrat menší než 1 mil. EUR a zároveň mezi březnem 2019 a březnem 2020 přišly o 70 % obratu. Každá firma tohoto druhu tak od vlády automaticky obdrží 1 500 EUR; státní záruky za bankovní půjčky firmám postiženým krizí v celkové výši 300 mld. EUR. Francouzská vláda je připravena chránit důležité podniky prostřednictvím jejich rekapitalizace, nákupu podílů či dokonce jejich převzetím. Centrální banka (Banque de France) odblokovala 750 mld. EUR na na posílení kapacity úvěrového trhu.
 • Firmy mohou odložit platbu daně z příjmu právnických osob a sociální zabezpečení – vztahuje se to i na březnovou splátku a 70 % sociálních příspěvků odpovídajících březnu a dubnu, včetně příspěvku zaměstnavatelů (odhadovaný dopad na rozpočet 32 mld. EUR za předpokladu 75% čerpání); nejmenší firmy, které mají problémy s platbou za nájem, elektriku či plyn mohou žádat o daňové úlevy; v nejobtížnějších situacích bude v rámci individuálního posouzení žádostí rozhodováno o přímých slevách na daních.
 • Oznámen plán na masivní podporu zkrácené pracovní doby („Kurzarbeit“): zjednodušení podmínek pro její zavedení a také její finanční podpora ze strany státu (70 % hrubé mzdy financováno vládou) a to až do výše 4,5 násobku minimální mzdy, podmínkou pro tuto podporu je omezení běžné pracovní doby – odhadované náklady na toto opatření 4,5 mld. EUR; Dočasně propuštění zaměstnanci nemusí dva měsíce platit povinné odvody (na toto je připraveno 8,5 mld. EUR).
 • FR vláda je připravena chránit důležité podniky prostřednictvím jejich rekapitalizace, nákupu podílů či dokonce jejich převzetím; zákaz spekulativního prodeje akcií (tzv. short sells); spuštění studie o bezpečnosti dodávek v automobilovém a farmaceutickém průmyslu, aby byly méně závislé na dodávkách ze zahraničí; zřízení jednotky (unit) pro hospodářskou kontinuitu.
 • Celkové vyčíslení všech ekonomických opatření pro podporu FI ekonomiky dosahuje hodnoty 50 mld. EUR (cca 1.300 mld. Kč). Tato suma zahrnuje nejen záchranný balíček vlády (15 mld. EUR), ale například také opatření Finské centrální banky (Suomen Pankki), Úřadu pro finanční dohled (Finanssivalvonta) či slevy na odvody do penzijního připojištění.
 • Zvýšení letošního limitu na podporu systému sociálního zabezpečení na 70 mld. EUR; zákaz vypovězení dohod o dodávkách elektřiny, plynu pro sociálně znevýhodněné, automatické prodloužení životního minima bez přezkumu, aj., prodloužení výplat podpor v nezaměstnanosti osobám, kterým na ně skončil nárok v březnu;
  • prodloužení možnosti kompenzací klientům v cestovním ruchu na 18 měsíců
  • u společností s majetkovou účastí státu se pozastaví vyplácení dividend a jejich nevyplácení bude podmínkou pro přiznání jakékoliv státní podpory i ostatním firmám. Řada velkých soukromých společností se v praxi přidala již dobrovolně.
  • vláda je připravena chránit důležité podniky prostřednictvím jejich rekapitalizace, nákupu podílů či dokonce jejich převzetím; zákaz spekulativního prodeje akcií (tzv. short sells);
  • rozšíření výdajových pravomocí výkonných složek místních samospráv po dobu bez zasedání příslušných kolektivních orgánů;
  • spuštění studie o bezpečnosti dodávek v automobilovém a farmaceutickém průmyslu, aby byly méně závislé na dodávkách ze zahraničí.

Belgie:

 • Úrokové sazby ponechány beze změny. ECB v rámci stimulačních opatření nabídne komerčním bankám další levné úvěry, rozšíří nákupy dluhopisů a zmírní pravidla poskytování úvěrů. Objem dodatečných nákupů dluhopisů by měl do konce letošního roku dosáhnout 120 miliard eur (3,1 bilionu korun). Navíc bude ECB pokračovat v dosavadních nákupech v objemu 20 miliard eur měsíčně.
 • Odsunut byl termín podání daňových prohlášení, a to zatím do 15.5. Společnosti, které darují dodávky zdravotnického materiálu nemocnicím a zdravotnickým zařízením, nepodléhají DPH
 • V důsledku pandemie je evidováno k 23. 3. již 550 tisíc pracovníků „dočasně“ nezaměstnaných. Brzy by měl počet nezaměstnaných dosáhnout 1 mil.
 • Celkové ztráty se odhadují na 12-20 mld EUR. Šéf Národní banky Belgie vyzval vládu, aby masivně stimulovala ekonomiku země s cílem odvrátit její zásadní propad. Chystá se balíček podpory ve výši 1 mld. EUR.
 • Všechny osoby, které podaly daňové přiznání s datem k 31. březnu 2020, mohou využívat zrychlené formy vrácení finančních částek na svůj běžný účet. Namísto vrácení peněz do května/června 2020 bude vrácení provedeno do 30. dubna 2020.
 • Vlámská vláda rozhodla o založení nouzového fondu ve výši 200 milionů EUR pro dotování některých oblastí jako například kultura, mládež, média a sport, ale také některých specifických odvětví jako například květinářství, části cestovního ruchu, mobilita a veřejné práce.
 • Valonská vláda schválila pomoc v hodnotě 115 milionů EUR na podporu nemocnic, zdravotnických a sociálních služeb. Z této hodnoty by měla být poskytnuta částka 56,55 milionů EUR nemocnicím v první linii při řešení zdravotní krize.

Nizozemsko:

 • Odloženy nutnosti zaplatit daně. Nebudou ukládány penále za nevčasné zaplacení daně. Společnosti mohou žádat o odložení daně. Dočasně se sníží výnosová úroková sazba ze 4% na 0,01%.
 • Rozšířena sociální ochrana OSVČ, snížení standardů pro zapojení do systému sociálního zabezpečení. Vláda zaplatí podnikům, které utrpí významné ztráty 90% platu zaměstnanců a podnikatelům, pakliže má podnik pouze jednoho zaměstnance/vlastníka, pokryje na tři měsíce bezpodmínečně minimální příjem.
 • Půjčky pro malé a střední podniky, 665 mil. EUR, zjednodušeno čerpání a zvýšena míra garance.
 • Připravuje se nástroj na pomoc s vyplácením platu nepracujících zaměstnanců. Zaměstnavatelé, kteří očekávají pokles příjmů nejméně o 20%, mohou požádat o příspěvek po dobu 3 měsíců, maximálně však 90% z celkové výše mezd.
 • Rozšíření garančního sytému pro půjčky SMEs ze 400 mil. EUR na 1,5 mld. EUR.
 • Pro menší podniky (např. zavřené restaurace) jednorázový příspěvek až do výše 4000 EUR, požadavky pro obdržení příspěvku budou ještě specifikovány.
 • Podpora start-up a malých podniků bez přílišných finančních rezerv (např.: prostřednictvím odkladu plateb a slevami na nájem prostor).
 • Zemědělské a zahradnické firmy podpořeny dočasným uvolněním povinné záruky pracovního kapitálu.
 • Odložení splátek státních půjček.
 • Vláda plánuje vynaložit zhruba 90 miliard EUR a více, pakliže to bude nutné.

Lucembursko:

 • Kromě zvláštního režimového zaměstnání (chômage partiel, chômage technique) hrazeného ze zvláštního Arbeitsfond (720 mil. eur) a specifické st. pomoci podnikům v potížích (vratných 200-500.000 eur) i odkladu zrušení dvou kvartálních záloh (avances trimestrielles) mají být v případě nová pravidla pro pracovní kontrakty (mesures sur le droit du travail/congé collectuif). Podniky do 9 zaměstnanců obdržely nenávratnou subvenci 5.000 eur.
 • Podniky, které mají problémy s peněžními toky, se mohou obrátit na jeden ze systémů vzájemného pojištění (Mutualité de Warningnement a Mutualité des PME), které zaručují část částky vypůjčené od schválených úvěrových institucí, pokud záruky poskytnuté podnikem nejsou dostatečné (není nové, nejedná se o opatření v reakci na COVID).
 • Termín pro daňová prohlášení byl (pro fyzické i právnické osoby) nově stanoven na 30. 6. 2020.
 • Vláda nad rámec odkladu sociálních příspěvků a daní (do 30. 6.) rozhodla o posílení (návratné) st. pomoci (do 30. 9., na 800.000 eur/podnik) a apelovala na nájemce, aby k neplatičům přistupovali s nutnou mírou sebereflexe a mezilidské solidarity.
 • Zveřejněn vládní plán ke stabilizaci ekonomiky (Stabilisierungsplan, přezdívaný „národní Marshallův plán“) ve výši bezprecedentních 8, 8 mld. eur (tj. 14% národního HDP či polovina ročního rozpočtu LU). Navýšeny mají být dále i zdroje státní reservy (Nationalschutzkommisariat, 128 mil. eur).
 • Moratorium splácení půjček (stát ručí za 85% rizika, banky za zbývajících 15%) bylo určeno na 6 let. Úroky za pozdní daňová prohlášení (zatím bez určení do kdy) budou odpuštěny. Státní úvěrová společnost Société nationale de crédit et d´investissement SNCI odsunula splátky půjček na 30. 6.
 • Kulturní obci byly k překonání nouzového stavu přislíbeny zatím finančně nespecifikované subvence (aide sociale minimale, indemnités journalières supplémentaires).
 • Dne 30. 3. rozhodla vláda o úpravě nouzových sociálních opatření. Plat za Kurzarbeit bude napříště hrazen ze 100% (80% pokryje stát, 20% zaměstnavatel, min. v objemu min. mzdy/2 142 eur, max. jako její dvouapůlnásobek/5 362 eur). Podniky nejsou během krize oprávněny propouštět. Státní podpora v nezaměstnanosti bude proplácena i těm, u nichž teoreticky statut nezaměstnaného exspiroval. Volno pro péči o rodinné příslušníky (congé pour les raisons familiales) není napříště možno kumulovat s režimovou mzdou (chômage partiel). O podporu naopak nově mohou žádat lidé pečující o postižené dětí ve věku 13-18 let. Žádosti o st. příspěvek lze nadále podávat i s ohledem na nájemné.

Chorvatsko:

 • Centrální banka provede strukturální operaci s úrokovou sazbou 0,25 %. Centrální banka také začala nakupovat chorvatské státní dluhopisy, aby stabilizovala situaci na trhu.
 • Vláda přijala 3měsíční odklady pro platby PIT, CIT, DPH a příspěvků do rozpočtu pro všechny podniky. Poté, co se situace normalizuje, bude pro splacení odložených závazků povoleno období 24 měsíců, aniž by byly účtovány žádné úroky. S cílem pomoci sektoru cestovního ruchu vláda zpožďuje platby několika zvláštním daňovým poplatkům a poplatkům za cestovní ruch, prodlužuje také režim podpory pro sezónní pracovníky.
 • Na tři měsíce zmírnění podmínek pro vyplácení různých subvencí a subvencovaných úvěrů pro podnikatele, odkladu placení koncesí, pachtovného za používání státních pozemků a různých poplatků, odkladu splátek státem subvencovaných hypoték. Agentura pro malé a střední podniky otevírá nový úvěrový rámec pro půjčky provozního kapitálu pro malé a střední podniky. Úrokové sazby budou mezi 0,5 a 1%.
 • Postižené firmy jsou během následujících tří měsíců osvobozeny od placení daně z příjmu právnických osob, daně z příjmu fyzických osob a příspěvků na zdravotní a sociální pojištění.
 • Navýšení částky, kterou vláda vyplatí každému zaměstnanci každé firmy, jež byla krizí zasažena (z 3.250 HRKna 4.000 HRK, což je cca 15.000 CZK) a příspěvek na sociální a zdravotní pojištění)

Dánsko:

 • Odloží termínu platby DPH pro malé a střední podniky, stejně jako termín platby daně z příjmu samostatně výdělečně činných osob.
 • Dánská centrální banka nabídne bankám mimořádný týdenní úvěr proti kolaterálu s úrokovou sazbou – 0,5 %.
 • Kompenzace firmám na dorovnání mezd (až 75 %), které má zabránit propouštění po dobu 3 měsíců (do 9/6), týká se mezd do výšky 3418 EUR.
 • Kompenzace firmám za uhrazené nemocenské příspěvky.
 • Vyčlenění 10 milionů DKK k zajištění rychlých a cílených iniciativ v případě propouštění ve velkém měřítku způsobených Covid-19, jako jsou kurzy hledání zaměstnání nebo zvyšování kvalifikace.
 • Zřízení „vládní a business jednotky Corona“ – spolupráce s příslušnými obchodními a zaměstnaneckými organizacemi s cílem řešit odvětvové hospodářské potíže.
 • Dánsko uvolnilo k dispozici bankám 26, 7 mld. € a dalších 5,3 mld. € na krytí fixních nákladů pro firmy, jejichž příjem klesl pod 40 % po dobu 3 měsíců.
 • Vláda představila dva nové úvěrové záruční mechanismy – zvlášť pro velké společnosti a pro SMEs.
 • Vláda 19/3 představila balík pomoci firmám ve výši 40 mld. DKK, který zahrnuje mj. kompenzaci příjmů samostatně výdělečně činných osob, kompenzace fixních nákladů malých firem, zvýhodněný přístup k vývozním úvěrem, ke státem garantovaným půjčkám, podporu firem prostřednictvím nákupů veřejného sektoru, snazší přístup k půjčkám pro učně a studenty, prodloužení vyplácení nemocenských dávek a podpory v nezaměstnanosti.

Finsko:

 • Úrokové sazby ponechány beze změny. ECB v rámci stimulačních opatření nabídne komerčním bankám další levné úvěry, rozšíří nákupy dluhopisů a zmírní pravidla poskytování úvěrů. Objem dodatečných nákupů dluhopisů by měl do konce letošního roku dosáhnout 120 miliard eur (3,1 bilionu korun). Navíc bude ECB pokračovat v dosavadních nákupech v objemu 20 miliard eur měsíčně.
 • Odložení platby daně z příjmu právnických osob.
 • OSVČ budou moci od místních samospráv, pod které spadají jejich podniky/provozovny, získat finanční pomoc ve výši až 2000 eur na pokrytí operačních nákladů. Tato finanční podpora je prostřednictvím místních samospráv pouze distribuována, financována je v plné výši státem (balíček 100 mil. eur).
 • Půjčky pro malé a střední podniky v objemu 2 miliardy EUR.
 • Státní důchodový fond nakoupí komerční cenné papíry v hodnotě 1 miliardy EUR.
 • Od 1/4 je finským společnostem umožněno propouštět ve zkrácené výpovědní lhůtě.

Slovinsko:

 • Úrokové sazby ponechány beze změny. ECB v rámci stimulačních opatření nabídne komerčním bankám další levné úvěry, rozšíří nákupy dluhopisů a zmírní pravidla poskytování úvěrů. Objem dodatečných nákupů dluhopisů by měl do konce letošního roku dosáhnout 120 miliard eur (3,1 bilionu korun). Navíc bude ECB pokračovat v dosavadních nákupech v objemu 20 miliard eur měsíčně.
 • Dne 19/3 vláda schválila balíček zákonů, jehož součástí je také možnost odkladu daní (včetně odkladů plateb příspěvků na sociální zabezpečení pro výhradní majitele), a to až o dva roky či s možností až 24 splátek. V úterý 24/3 vláda projednala druhý balík nouzových zákonů, který je v hodnotě 2 mld. EUR největší v historii Slovinska, nepředpokládá nicméně navyšování státního rozpočtu (pozitivní přijetí ze strany odborových svazů a levicové opozice). Cílem je zejména rozsáhlá podpora podnikům, které musely v důsledku epidemie částečně či úplně zastavit činnost a dočasně propustit své zaměstnance, ale i těm nadále operujícím. Jeho součástí je plné financování výdajů na sociální zabezpečení na dobu 2 měsíců, pro OSVČ platí osvobození od platby příspěvků na sociální zabezpečení na stejnou dobu. Platby daně z příjmu právnických osob budou dočasně pozastaveny. Opatření budou v platnosti do nejméně do konce května 2020, je možné je prodloužit.
 • Součást výše zmíněného balíčku – dotace na doplnění mezd v reálné ekonomice pro zaměstnance čekající doma (aby se zabránilo propouštění) – 40% hrazeno státem, 60% hrazeno zaměstnavatelem (mzdová náhrada 80% mzdového základu) na další následující měsíce; platí rovněž pro zaměstnance v karanténě. Pro OSVČ platí pomoc v podobě odkladu platby sociálního pojištění za následující 3 měsíce až o 2 roky. Osobám pozitivně testovaným na Covid-19 bude propláceno 90 % mzdy od prvního dne absence ze zdravotního pojištění. Obecnou podmínkou opatření pro OSVČ v oblasti daní a zaměstnanosti je předložení prohlášení o postihu daného podniku krizí v souvislosti s pandemií Covid-19. Součástí je také jednorázový bonus k důchodům (jednorázová platba osobám s důchodem pod 700 EUR ve výši 130 – 300 EUR bude převedena 15/4)
 • Vláda oznámila stimulační balíček ve výši 0,4 miliardy EUR (0,9% HDP) ke zmírnění dopadu koronaviru na ekonomiku; Státní záruky a úvěrové linky jsou plánovány tak, aby poskytovaly podnikům likviditu, zachovaly pracovní místa, snižovaly ztráty a zajistily, aby se nezhoršila pozice podniků na trhu. Přibližně 600 mil. EUR (1,3% HDP) bude do ekonomiky rovněž vstříknuto s revidovanými podmínkami ze stávajících finančních mechanismů dostupných v SID Bank. Státní exportní a rozvojová banka poskytne také 200 milionů EUR na nová opatření. Slovinský podnikový fond bude mít k dispozici 115 milionů EUR pro malé a střední společnosti (z toho 80 milionů EUR jako záruky), zatímco Slovinský fond pro regionální rozvoj nabídne systém, na jehož základě budou společnosti schopny převrátit dluh. Zaměstnancům, kteří ztratí práci během epidemie, bude automaticky přiznána dávka v nezaměstnanosti (status zaměstnanců, kteří nemohou pracovat z důvodu péče o děti nebo jakéhokoli jiného důvodu spojeného s epidemií, budou stejný jako v případě dočasně propuštěných zaměstnanců).
 • Půjčky společnostem (6 mil. EUR na půjčky, 20 mil. EUR na záruky), opatření v oblasti internalizace (částečné navrácení částek za promo akce v zahraničí), asistence podnikání a možnosti práce z domu v případě karantény, cílená opatření pro sektor turistiky.
 • Součástí nouzových opatření je také možnost odložit platby společnostem, OSVČ nebo farmářům o 12 měsíců. Bude se vztahovat také na půjčky provedené během epidemie. Druhým nouzovým balíčkem bude zaveden systém záruk, který umožní podnikům odprodat nevymahatelné pohledávky veřejným institucím (stát zajistí prostředky na dokapitalizaci nebo poskytne záruku). Dodavatelé zboží a služeb pro stát budou zaplaceni v 8 dnech, namísto současných minimálně 30 dnů. Extra financování vědeckých a výzkumných institucí, které se podílejí na vývoji vakcíny, léků na zmírnění příznaků nemoci či ochranných pomůcek, bude financováno nevyužitými prostředky z ESF.
 • Schváleno bylo rovněž nouzové opatření omezující obchod se zemědělskou produkcí, potravinami, dobytkem a drůbeží k zajištění dostatečných dodávek v zemi. Opatření také umožňuje ministrovi přijmout omezení či zákaz importu či exportu určitých skupin produktů z/do jiné země. Příslušný ministr má také možnost zastropovat ceny určitých potravin. V návaznosti na probíhající karanténu rozhodla vláda nařízením o nížení ceny energie domácnostem o 20 %. Jako součást dalšího balíku návrhů se připravuje návrh na jednorázový bonus k důchodům pensistů a zranitelných skupin a příplatek zaměstnancům pracujícím ve zdravotnictví, bezpečnosti nebo kritické infrastruktuře (10 – 200 %), k podobnému kroku budou vyzváni také zaměstnavatelé (zejména v obchodě a základním spotřebním zboží). Naopak státní úředníci a členové vlády by měli mít po dobu epidemie snížený plat o 30 %.
 • Slovinsko dne 24/3 vydalo nové tříleté dluhopisy ve výši 850 mil. EUR a rozšířilo nabídku stávajících desetiletých dluhopisů o dalších 250 mil. EUR.
 • Ministr financí dne 25/3 vyzval Evropskou komisi, aby umožnila dovoz ochranných a zdravotnických prostředků a dalších komodit nezbytných pro zastavení nákazy do Slovinska osvobozených od daně z přidané hodnoty a cla.

Irsko:

 • Úrokové sazby ponechány beze změny. ECB v rámci stimulačních opatření nabídne komerčním bankám další levné úvěry, rozšíří nákupy dluhopisů a zmírní pravidla poskytování úvěrů. Objem dodatečných nákupů dluhopisů by měl do konce letošního roku dosáhnout 120 miliard eur (3,1 bilionu korun). Navíc bude ECB pokračovat v dosavadních nákupech v objemu 20 miliard eur měsíčně.
 • Irská centrální banka oznámila řadu opatření zaměřených na podporu domácností a firem. Mělo by se jednat o zjednodušování poskytování úvěrů a další operace na podporu bankovních půjček. Je připravován společný plán bank na zmrazení plateb úvěrů pro soukromé osoby i firmy, týkat by se měl hypotečních i podnikatelských úvěrů (odložení plateb a hypoték až o 3 měsíce). Byly navýšeny limity na bezdotykové platby platebními kartami na 50 EUR a odloženy platby daně z bankovních karet z dubna do července (30 EUR).
 • Daňová komise zveřejnila některá opatření a doporučení dne 13. března. SMEs: Podniky, které mají dočasné potíže s peněžními toky, by měly i nadále včas zasílat daňové přiznání. Úroky z prodlení u DPH jsou pozastaveny za leden/únor, u PAYE (pay-as-you-earn tax) za únor/březen. Veškeré vymáhání pohledávek je pozastaveno do odvolání. Současný stav daňového zúčtování zůstane pro všechny podniky v následujících měsících zachován. Subdodavatelé: Byl pozastaven přezkum sazeb RTC (Relevant Contract Tax), který měl proběhnout v březnu. Dovoz zboží: Zjednodušení celních procedur po dovoz farmaceutických výrobků a léků.
 • Byl schválen balíček ve výši 2,4 bilionů EUR na nemocenské dávky a další podporu v nezaměstnanosti. Vznikla nová pandemická podpora v nezaměstnanosti pro ty, kteří ztratili práci ve spojitosti s COVID-19. Vyplácí se 6 týdnů zaměstnancům i OSVČ ve výši 203 EUR/týdně, což odpovídá sazbě uchazeče o zaměstnání. Vláda žádá zaměstnavatele, kteří zastavili činnost, aby v tomto období pokračovali v odměňování pracovníků – alespoň v sazbě uchazeče o zaměstnání. Pokud se zaměstnanci snížila délka pracovního týdne na 3 dny nebo méně, může požádat o platbu Short Time Work Support, která je formou dávek pro uchazeče o zaměstnání. Byla zavedena placená nemocenská od prvního dne nemoci COVID-19 (nemocní by měli dostávat 305 EUR/týden, platí i pro OSVČ). Bude ustavena společná skupina zahrnující zástupce vlády, odborů a zaměstnavatelů pro řešení aktuálních otázek na trhu práce.
 • Ministerstvo obchodu, podnikání a inovací zavedlo balíček na podporu podnikatelů, podpora byla vyhlášena ve výšce 200 milionů EUR. Záchranný a restrukturalizační systém bude dostupný prostřednictvím Enterprise Ireland. Půjčky až do výše 1,5 mil. EUR budou k dispozici za snížené sazby. Maximální půjčka dostupná od MicroFinance Ireland pro mikropodniky (živnostníci a firmy do 9 zaměstnanců) se zvýší z 25 000 EUR na 50 000 EUR. Půjčky do 1 milionu EUR budou k dispozici po dobu až 7 let. Je možné využít tzv. Vouchery pro Local Enterprise Offices ve výši 2 500 eur až 10 000 eur (spolufinancování 50:50) na podporu kontinuity podnikání, inovací a produktivity.
 • Zavedeno odložení platby nájemného až o 3 měsíce (nájemník musí předložit potvrzení, že jeho příjmy byly ovlivněny COVID-19). Bylo uvolněno 435 milionů EUR do zdravotnictví, tak aby mohly být zdravotnické služby rozšířeny s výhledem na další měsíce a rostoucí poptávku. Vláda schválila 21 milionů EUR (méně než 0,01% HDP) na rozšíření kapacit jednotek intenzivní péče o dalších 300 lůžek. Dopad na cestovní ruch: Zatím nebyla vyhlášena žádná veřejná opatření. Cestovní ruch rapidně klesá, ohroženy jsou desítky tisíc pracovních míst. Ve snaze omezit ztráty nabízejí některé hotely své kapacity domácím turistům za zvýhodněné ceny.

Řecko:

 • Úrokové sazby ponechány beze změny. ECB v rámci stimulačních opatření nabídne komerčním bankám další levné úvěry, rozšíří nákupy dluhopisů a zmírní pravidla poskytování úvěrů. Objem dodatečných nákupů dluhopisů by měl do konce letošního roku dosáhnout 120 miliard eur (3,1 bilionu korun). Navíc bude ECB pokračovat v dosavadních nákupech v objemu 20 miliard eur měsíčně. Evropská centrální banka rozhodnutím zařadit řecké státní dluhopisy mezi finanční aktiva, která nakoupí, umožnila vládě přijmout 3. záchranný balíček a rozšířit řady příjemců protiepidemické podpory (20/3).
 • Odklad platby DPH, dluhové služby, splátky daně splatné do konce března do konce června a sociální příspěvky splatné do konce března do konce července v odvětvích, kde je hospodářská činnost přerušena na více než 10 dní . Očekává se, že opatření bude mít ca. negativní fiskální dopad ve výši 525 milionů v případě, že opatření bude zrušeno do konce dubna.
 • Zavedení systému zvláštní dovolené částečně financovaného (25%) řeckým státem s cílem usnadnit rodičům dětí mladších 15 let pracujících v soukromém a veřejném sektoru po všeobecném uzavření škol. Předběžné odhady naznačují, že náklady nepřesáhnou 50 milionů EUR. Zvláštní dávka v nezaměstnanosti pro pracovníky, kteří zůstanou bez platu v důsledku opatření k omezení šíření koronavirů. To se týká přibližně 600 000 zaměstnanců, kteří na období do konce dubna dostanou 800 EUR na osobu. Pozastaveny platby za vodu, dodávky elektřiny a některé regionální daně.
 • Balíček ekonomických opatření: Ve všech případech je deklarovanou podmínku pro získání jakékoli státní podpory, že zaměstnavatel nebude propouštět. Hlavní opatření druhého balíčku:

  firmy uzavřené rozhodnutím státu:

  a) odklad daňových povinností a sociálních odvodů (zatím za březen) do 31/7;

  b) dočasné snížení nájemného na 60 % (zatím březen a duben);

  c) státní dotace úroků z bankovních úvěrů;

  zaměstnanci, jejichž pracovní poměr byl nuceně přerušen uzavřením firmy:

  a) jednorázová podpora ve výši 800 € za období 15/3-30/4 splatná začátkem dubna;

  b) stát uhradí jejich odvody na sociální pojištění ve výši dle evidované mzdy;

  c) dočasné snížení nájemného na 60 % (zatím březen a duben);

  svobodná povolání:

  a) jednorázová podpora ve výši 800 € za období 15/3-30/4 splatná začátkem dubna;

  b) odklad daňových povinností a odvodů (zatím za březen) na dobu 4 měsíců;

  nezaměstnaní: prodloužení vyplácené podpory v nezaměstnanosti

 • Kromě podniků uzavřených z rozhodnutí vlády získávají nárok na stejnou podporu i podniky, které v důsledku epidemie zaznamenaly radikální propad obratu; dočasné přerušení pracovní smlouvy a převedení zaměstnance pod státní ochranu; ochranná opatření 2. balíčku jako státní podpora ušlé mzdy ve výši 800 EUR za období 15. 3. – 30. 4., úhrada sociálního pojištění státem, odklad daňových povinností atd. se rozšiřují na všechny postižené kategorie zaměstnanců soukromého sektoru (60 % pracujících soukromého sektoru / 1,2 mil. osob), na svobodná povolání a osobní společnosti (550 tis.). Podpora v nezaměstnanosti se u sezónních pracovníků prodlužuje o dva měsíce (týká se především zaměstnanců v cestovním ruchu, kteří obvykle pracují v období duben – září).
 • Podpora likvidity formou tzv. „vratné zálohy“ na snížení tržby a krytí mzdových a mimomzdových nákladů (nový nástroj, nízkoúročená státní půjčka na dobu cca 2 let) – rozpočet 1 mld. €; podpora likvidity, zaměstnanosti a podnikání z prostředků speciálního evropského fondu a dalších fondů EU a EIB na restart ekonomiky – až 7 mld. €; stát bezprostředně zahájí refundaci daní a uhrazení dluhů vůči soukromému sektoru.
 • 3měsíční odklad splátek důsledným plátcům (tzn. fyzickým a právnickým osobám, které k 31/12/2019 řádně spláceli své půjčky); stát jim ve stejné době uhradí úroky.
 • K bezprostřednímu posílení likvidity podniků bude v dubnu uvolněna tzv. „vratná záloha“. Jedná se o státní půjčky pro malé a střední podniky s max. 500 zaměstnanci. O půjčku se mohou ucházet všechny podniky. Bude poskytována automaticky Na základě transparentních kritérií a zhodnocení situace podniku tak, jak se odráží v systémech MF, bude stanovena výše a podmínky. Půjčka bude nízkoúročená, pětiletá a splátky začnou od 2. roku. Předpoklad pro nárok na jakékoli podpůrné opatření je, že zaměstnavatel pouze dočasně přeruší pracovní smlouvu svých zaměstnanců a nepřikročí k žádnému propouštění.

Malta:

 • Úrokové sazby ponechány beze změny. ECB v rámci stimulačních opatření nabídne komerčním bankám další levné úvěry, rozšíří nákupy dluhopisů a zmírní pravidla poskytování úvěrů. Objem dodatečných nákupů dluhopisů by měl do konce letošního roku dosáhnout 120 miliard eur (3,1 bilionu korun). Navíc bude ECB pokračovat v dosavadních nákupech v objemu 20 miliard eur měsíčně.
 • Malta nebude zaměstnávat nekvalifikované pracovníky ze 3. zemí. Zaměstnavatelé s pracovníky pracujícími na dálku mají nárok na 45% náhradu nákladů na investice do ICT (až 500 EUR na pracovníka). Vláda vyplatí společnostem 350 EUR za zaměstnance v karanténě. Vláda pokryje další 2 měsíční volno pro rodiče, kteří musí zůstat doma s dětmi – 800 EUR měsíčně. Společnosti registrující o 25% méně tržeb získají podporu 1 dne v týdnu na zaměstnance, cca 37 EUR týdně, cca 147 EUR měsíčně na zaměstnance. Opatření je omezeno na 800 EUR měsíčně. Podniky, které musely ukončit činnost, dostanou 2 dny podpory za týden na zaměstnance, cca 300 EUR měsíčně. Stejně OSVČ. OSVČ, která je zaměstnavatelem, získá 3 dny v týdnu podpory pro sebe a 2 dny v týdnu za každého zaměstnance. Propuštění (občané + EU) dostanou 800 EUR měsíčně jako podporu v nezaměstnanosti.
 • Vyčleněno 1,6 miliardy EUR na podporu likvidity: 700 milionů EUR v daňových odkladech a 900 milionů EUR v zárukách. Urychlení plateb (např. Vrácení DPH) soukromému průmyslu za účelem udržení finanční likvidity zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných.
 • Celkem uvolněno 1,8 miliardy EUR. V oblasti zdravotnictví vyčleněn na boj proti Covid-19 rozpočet ve výši 35 milionů EUR.

Bulharsko:

 • Vláda rozhodla o poskytnutí sociální pomoci firmám, které uvažují o propouštění zaměstnanců kvůli vyhlášení výjimečného stavu. Dohodli se na tom ministr financí a ministryně sociálních věcí. Firmy mohou požádat Agenturu pro zaměstnanost o podporu, kterou by poskytl Národní pojišťovací institut (NOI) ve výši 60 % platu zaměstnanců.
 • Ministerstvo financí zvažuje s Bulharskou rozvojovou bankou zajištění hotovostní podpory pro postižené firmy.

Rumunsko:

 • Zaměstnavatelé a zaměstnanci zasažení důsledky krize budou podpořeni výjimkami z právních ustanovení. Zaměstnanci a rodiny z postižených hospodářských odvětví budou pod sociální ochranou.
 • Zaměstnanci a rodiny z postižených hospodářských odvětví budou pod sociální ochranou.
 • Zvýšení rozpočtu ministerstva vnitra o 100 milionů RON pro činnost všech orgánů a pro akvizici ochranných prostředků (vojsko, policie, atd.).
 • Podpora společnosti UNIFARM na obnovu pracovního kapitálu.
 • Podpora zaměstnanců a zaměstnavatelů, pokud možno práce z domova.
 • Nařízení vlády: zvýšení limitu za ručení úvěrů pro malé a střední podniky o 5 miliard RON (v případě potřeby se bude navyšovat ještě o 5 miliard a pak o dalších 15) za účelem investic a lidského kapitálu. Dotovaný úrok a úvěry společnosti: 100% do částky 1 milion a 80% na více než 1 milion RON.
 • Zvýšení rozpočtů na vypořádání lékařské dovolené.
 • Zajištění úhrad na „technickou nezaměstnanost“ z rozpočtu ministerstva práce (rozpočet na nezaměstnanost), aby nebyli zaměstnanci propuštěni, v nezaměstnanosti, nebo aby se nesnížily pracovní smlouvy (uhradí se 75% z čisté mzdy). Společnosti, které předělají výrobní program na potřebný materiál, budou podpořeny státem.
 • Vláda Rumunska aktivovala 400 milionů EUR předem dohodnuté finanční podpory od Světové banky (WB), Financování pokrývá řadu intervencí určených k posílení zdravotnických služeb, minimalizaci ztrát ve veřejném i soukromém sektoru.

Kypr:

 • Úrokové sazby ponechány beze změny. ECB v rámci stimulačních opatření nabídne komerčním bankám další levné úvěry, rozšíří nákupy dluhopisů a zmírní pravidla poskytování úvěrů. Objem dodatečných nákupů dluhopisů by měl do konce letošního roku dosáhnout 120 miliard eur (3,1 bilionu korun). Navíc bude ECB pokračovat v dosavadních nákupech v objemu 20 miliard eur měsíčně.
 • Centrální banka zmírnila pravidla pro kapitálové zajištění finančních ústavů, což jim uvolnilo 1,3 mld. EUR. Současně uvolnila pravidla pro úvěrování. Konsolidační agentura („bad bank“) Kedipes, založená po krachu druhé největší banky CCB a jejím převzetí státem, oznámila zastavení všech exekucí do 30. 6. Odklad všech splátek a zmražení úroků na 9 měsíců.
 • Dočasné snížení běžné sazby DPH z 19% na 17% po dobu dvou měsíců a snížené sazby DPH z 9% na 7% po dobu tří a půl měsíce, jakmile budou přijaty příslušné právní předpisy.
 • Vláda přesune 100 mil. EUR do zdravotnictví na nákup materiálu a mzdové náklady dodatečného personálu. Náhrada 70% platu zaměstnancům malých firem uzavřených z důsledku vládního rozhodnutí. Poskytování „mimořádné dovolené za nepřítomnost“ rodičům pracujícím v soukromém sektoru. V případě karantény stát pokrývá 80% mezd ve všech odvětvích.
 • Schéma podpory malých podniků ve výši 10 milionů EUR pro podniky, které zaměstnávají až 5 osob, za předpokladu, že udržují své zaměstnance a snižují obraty o více než 25%. Systém poskytuje podporu ve výši 70% platu zaměstnanců. – Pro podniky, u nichž bylo rozhodnuto o pozastavení jejich provozu, a pro podniky, které budou provozovat a zažijí pokles obratu o více než 25%, se použije systém pozastavení provozu s cílem zabránit propouštění a současně poskytnout podporu v nezaměstnanosti ty, kterých se to týká, dokud bude provoz podniku pozastaven. Dočasné pozastavení plateb DPH na dva měsíce. Jedná se o společnosti, jejichž obrat nepřesáhl 1 milion EUR podle daňových přiznání předložených v roce 2019, a společnosti, jejichž obrat se snížil o více než 25%, aniž by byly ukládány jakékoli poplatky. Je třeba poznamenat, že budou přijata opatření, aby platby byly vypláceny postupně do 11. listopadu 2020. Dodatečný rozpočet ve výši 11 milionů EUR na provádění akcí na podporu cestovního ruchu v období od června do září 2020, ve spolupráci s leteckými společnostmi a organizátory cest a na akce zaměřené na posílení iniciativ na přilákání turistů v období říjen 2020 – březen 2021.

Litva:

 • Úrokové sazby ponechány beze změny. ECB v rámci stimulačních opatření nabídne komerčním bankám další levné úvěry, rozšíří nákupy dluhopisů a zmírní pravidla poskytování úvěrů. Objem dodatečných nákupů dluhopisů by měl do konce letošního roku dosáhnout 120 miliard eur (3,1 bilionu korun). Navíc bude ECB pokračovat v dosavadních nákupech v objemu 20 miliard eur měsíčně. LT banka snížila úrokové sazby z 1% na 0%.
 • Litevská vláda uvolní 500 milionů EUR na zachování pracovních míst a kompenzace příjmů (příspěvek na zaměstnance nejméně ve výši minimální měsíční mzdy, státní prostředky budou činit 60 %, ale ne více než jeden minimální měsíční plat) a 500 milionů EUR na podporu likvidity firem. Vláda 16. 3. schválila balíček ekonomických opatření v hodnotě 5 miliard EUR (akční plán), aby zmírnila negativní dopad koronaviru na podniky a pracovníky, z toho 500 milionů EUR bylo alokováno na zajištění nezbytných zdrojů pro efektivní provoz zdravotnických systémů a systémů veřejné bezpečnosti, podniky mohou požádat o odklad nebo platby ve splátkách za elektřinu a zemní plyn.
 • 500 milionů EUR na podporu likvidity firem
 • Daňové půjčky, odložené platby nebo platby ve splátkách v souladu s dohodnutým harmonogramem bez úroků, možnost odložit platbu daně z příjmu fyzických osob.
 • Byl představen balíček na státní pomoci podnikatelům „Invega“ zaměřený na podporu podnikání ve výši přes 1,136 mld. EUR, jehož součástí je odložení splátek úroků, státní záruka za půjčky a leasingy firem a půjčky firmám, kterým koronavirus způsobil největší ztráty.
 • Parlament schválil novelu zákona o centrální bance, která rozšiřuje počet firem, (např. včetně firem obchodujících s virtuálními měnami) mohou žádat centrální banku o okamžité půjčky. CB zamýšlí poskytnout tyto půjčky finančním institucím, které jsou významné pro litevský finanční trh.

Lotyšsko:

 • Úrokové sazby ponechány beze změny. ECB v rámci stimulačních opatření nabídne komerčním bankám další levné úvěry, rozšíří nákupy dluhopisů a zmírní pravidla poskytování úvěrů. Objem dodatečných nákupů dluhopisů by měl do konce letošního roku dosáhnout 120 miliard eur (3,1 bilionu korun). Navíc bude ECB pokračovat v dosavadních nákupech v objemu 20 miliard eur měsíčně.
 • Až 3 roky daňové prázdniny odložená splatnost zálohy na daň z příjmu. Poplatníci daně z příjmu budou osvobozeni o záloh na dani pro celý rok 2020. Daňový úřad bude oprávněn 2020-22 nečinit negativní rozhodnutí na účastnících podpůrných programů spolupráce, kteří byly (budou) zasaženi krizí. Alkohol použitý na výrobu dezinfekčních prostředků bude osvobozen od daně na alkoholické nápoje.
 • Náhrada mzdy až ve výši 75% příjmu v max. výši 700EUR. (Tyto dávky nebudou daněny).
 • Státní půjčky a státní garance na půjčky. Státním a místním orgánům bude umožněno odpustit nebo snížit nájemné krizí postiženým společnostem. Věřitelé nebudou moci žádat o vyhlášení insolvence proti právním subjektům až do 1.září 2020. Termín pro podání výročních zpráv bude prodloužen o 3 měsíce. Stát navýší kapitál většinově státní letecké společnosti Air Baltic o více jak 36 mil.
 • Stát bude vyplácet municipalitám 50 % výdajů spojených s vyplácením sociálních benefitů rodinám a jednotlivcům spojených s nouzovým stavem. Platba za prostoje bude vyplacena i živnostníkům a i příjemcům licenčních a autorských poplatků, a to do výše 75% měsíčního příjmu, a vlastníkům mikro-podniků do výše 50% měsíční mzdy jejich zaměstnanců

Estonsko:

 • Úrokové sazby ponechány beze změny. ECB v rámci stimulačních opatření nabídne komerčním bankám další levné úvěry, rozšíří nákupy dluhopisů a zmírní pravidla poskytování úvěrů. Objem dodatečných nákupů dluhopisů by měl do konce letošního roku dosáhnout 120 miliard eur (3,1 bilionu korun). Navíc bude ECB pokračovat v dosavadních nákupech v objemu 20 miliard eur měsíčně.
 • Estonská vláda schválila Kompenzace alespoň 70% mzdy pro lidi, kteří nemohou pracovat z důvodu koronaviru.
 • Odklad plateb daňových nedoplatků o 18 měsíců. OSVČ budou moci čerpat opatřením při platbě záloh na sociálním pojištění (advance social tax support measure). Zrušeny úroky z daně po dobu 2 měsíců a umožněno snížit úroky z daňových nedoplatků do dalších měsíců.
 • Stát kompenzuje za zrušené sportovní a kulturní akce v březnu a dubnu do výše 3 miliony EUR. CB snižuje nároky na povinnou kapitálou rezervu finančních institucí, což jim uvolní cca. 110 mil EUR pro další půjčky.
 • Od března do května se budou proplácet prvních 3 dnů nemocenské (normálně se platí po 3 dnech nemoci). Dočasné přerušení 2. pilíře důchodového pojištění. Ministr financí představí do 16.4. nový rozpočet pro 2020. Novela zákona o finančním řízení místní správy dočasně zvyšuje horní hranici čistého dluhového zatížení místních samospráv. V letech 2020–2021 může čisté dluhové zatížení místní správy na konci účetního období dosáhnout 80% provozních výnosů namísto předchozích 60%. Tato změna umožní místním vládám dokončit plánované investice, které měly být financovány z půjček, ale horní hranice by se stala překážkou kvůli klesajícím příjmům.

Švédsko:

 • Centrální banka uvolnila 500 mld. SEK (1250 mld. Kč), které byly určeny komerčním bankám na dvouleté bezúročné půjčky podnikům a firmám. 16. 3. rozhodla, že uvolní dalších 300 mld. SEK (750 mld. Kč) na nákup státních dluhopisů, ale i firemních dluhopisů. Centrální banka odmítla jít cestou snižování úrokových sazeb (mimo jiné i proto, že je má na nule), protože věří, že takto zajistí likviditu a dostane nezbytný kapitál přímo ke klíčovým firmám.
 • Daň, kterou odvádí firmy za své zaměstnance, bude snížena o 50 %. Odložení splatnosti daní o jeden rok.
 • Vláda 16. 3. uvolnila 300 mld. SEK na podporu firem, a především pracovních míst (stát dorovná až do výše 90% platu mzdy všem zaměstnancům, kteří byli propuštěni či mají zkrácenou pracovní dobu, daň odváděná zaměstnavatelem snížena o 50%, stát přebírá platbu nemocenské až do 2 měsíců apod.).
 • Vláda ohlásila další vládní balíček pomoci malým a středním podnikům, a to ve výši 125 mld. SEK. Swedish Credit Export Agency uvolnila 200 mld. SEK na úvěry exportním společnostem.
 • Vláda uvolní 11 mld. SEK na fond připojištění v nezaměstnanosti a upraví pravidla jejího čerpání tak, aby na podporu dosáhlo více lidí po delší dobu.
 • Celkem v souvislosti s koronavirem Centrální banka nachystala podporu ve výši 800 mld. SEK a vláda 634,25 mld. SEK, celkem tedy 1434,25 mld. SEK (cca 3,1 bilionu Kč), tj. ekvivalent cca 28,5 % HDP Švédska.
 • Vláda vyčlení 1 mld. SEK (2,5 mld. Kč) na podporu kulturních a sportovních institucí, které zasáhla opatření přijímaná kvůli krizi (zejména shromažďovací limit).

Španělsko:

 • Úrokové sazby ponechány beze změny. ECB v rámci stimulačních opatření nabídne komerčním bankám další levné úvěry, rozšíří nákupy dluhopisů a zmírní pravidla poskytování úvěrů. Objem dodatečných nákupů dluhopisů by měl do konce letošního roku dosáhnout 120 miliard eur (3,1 bilionu korun). Navíc bude ECB pokračovat v dosavadních nákupech v objemu 20 miliard eur měsíčně.
 • Řada daňových úlev představujících injekci do ekonomiky ve výši 14 miliard EUR – např. šestiměsíční moratorium na placení daní pro MSP a OSVČ.
 • Zavedení mimořádné půjčky pro občany, kteří musí zkrátit pracovní dobu, aby se mohli starat o své děti. Výjimky z příspěvků na sociální zabezpečení. Mimořádný příspěvek je poskytován OSVČ postiženým pozastavením hospodářské činnosti. Flexibilizace pracovních podmínek, podpora práce na dálku a úprava pracovní doby (především u osob, které musí zůstat s dětmi doma). Podpora digitalizace malých a středních společností prostřednictvím grantů a půjček na financování investic do digitálních zařízení. Pracovníci, kterým byly sníženy úvazky či zrušen pracovní poměr, budou mít nárok na příspěvek v nezaměstnanosti, a to i když nebudou splňovat zákonnou povinnost odpracované doby.
 • Odklad daňových dluhů – bude poskytován malým a středním podnikům po dobu šesti měsíců bez úroků (to má umožnit až 14 000 milionů EUR na podporu likvidity). Dne 17. 3. vláda oznámila, že zmobilizuje až 200 000 milionů eur, asi 20% hrubého domácího produktu (HDP), aby čelila důsledkům koronaviry. 117 000 milionů EUR bude zcela veřejné a zbytek bude doplněn mobilizací soukromých zdrojů: 100 mld. € veřejné záruky půjček ohrožených podniků – zejm. MSP, 17 mld. € přímá fin. podpora mj. skrze pojištění v nezaměstnanosti a to i pro os. bez nároku na ně včetně postižených OSVČ. Budou poskytnuty dodatečné záruky až do výše 2 miliard EUR prostřednictvím španělské vývozní pojišťovací úvěrové společnosti (CESCE).
 • Podpora sektoru cestovního ruchu, dopravy a pohostinství = pro společnosti a OSVČ vyčleněna podpora 400 milionů EUR. Dále bylo postoupeno 25 milionů EUR pro sociální služby autonomních komunit. Další rozpočtové prostředky ve výši 300 milionů EUR k zajištění poskytování pomoci závislým osobám. Flexibilita pro místní orgány při využívání jejich rozpočtového přebytku v roce 2019 k financování sociálních služeb a primární pomoci závislým osobám.
 • Premiér Sánchez žádá od EU plán obnovy „Marshalův plán“. Tlak na vydání eurobondů prostřednictvím BCE.
 • Platí zákaz vykonávání pracovních činností zaměstnanců, jejichž pracovní odvětví není v souladu s nutnými činnostmi specifikovanými v Královském dekretu 463/2020 (kromě potravinářského průmyslu, zdravotnictví, logistiky a bezpečnosti se ostatní ekonomické aktivity zastavují). Zaměstnanci dotčených oborů budou ve dnech 30. 3. – 9. 4. 2020 (včetně) pobírat plný plat a hodiny neodpracované v tomto období nahradí svému zaměstnavateli do 31. 12. 2020.
 • Dne 31. 3. 2020 byl schválen vládou Královský dekret č. 11/2020, kterým je přijímají naléhavá doplňující opatření v sociální a ekonomické oblasti.
 • Změny v oblasti nájemních vztahů – vláda poskytne bezúročné půjčky na platbu nájemného se splatností 6 – 10 let. V nadcházejících šesti měsících nebude docházet k vystěhování nájemníků z důvodu dluhu na nájemném. Krátkodobé nájmy budou prodlouženy o dalších 6 měsíců.
 • Zákaz přerušení dodávek energií a vody – během stavu nouze je zakázáno přerušení dodávek energií z důvodu neuhrazení faktur.
 • Domácí personál a pracovníci s krátkodobou smlouvou – bylo schváleno opatření díky, kterému domácí personál bude mít nárok na 70% mzdy a pracovníci s krátkodobou smlouvou na 440 euro měsíčně.
 • Moratorium na hypotéky – osoby a OSVČ, které přišly v souvislosti s touto situací o práci nebo jejichž příjmy se snížily, mohou hypotéční půjčky splatit až o tři měsíce později.
 • OSVČ – odložení zákonných plateb OSVČ za květen až červenec o 6 měsíců a prodloužení splatnosti pohledávek za sociální pojištění do 30/6.
 • Zákaz reklamy na herní platformy online během nouzového stavu ve všech HSD od 05,00 – do 01,00 hodin.
 • Odklad splátek spotřebitelských půjček – pro osoby zasažené situací či zranitelné sociální skupiny na tři měsíce.
 • Možnost čerpání z penzijního spoření – osoby, které přišly o práci či byly dočasně propuštěny, mohou za splnění stanovených podmínek čerpat prostředky z penzijních spořících účtů do výše jednoho měsíčního platu.
 • Vláda začíná diskutovat možnost uzavření tzv. Dohody z Moncloa, něco na způsob Dohod z roku 1977, kdy se ES ocitlo v hluboké ekonomické krizi. Sociální smír umožnil v té době dokončení Ústavy její odsouhlasení v referendu.

Portugalsko:

 • Úrokové sazby ponechány beze změny. ECB v rámci stimulačních opatření nabídne komerčním bankám další levné úvěry, rozšíří nákupy dluhopisů a zmírní pravidla poskytování úvěrů. Objem dodatečných nákupů dluhopisů by měl do konce letošního roku dosáhnout 120 miliard eur (3,1 bilionu korun). Navíc bude ECB pokračovat v dosavadních nákupech v objemu 20 miliard eur měsíčně.
 • Odklad plnění daňových povinností a požadavků na podávání zpráv týkajících se daně z příjmu právnických osob a zvláštních plateb na účet (pozastavení na 3 měsíce). Flexibilnější platby daní pro společnosti a OSVČ. Pokud jde o sociální příspěvky splatné mezi březnem a květnem 2020, vláda se rozhodla snížit je na 1/3 v březnu, dubnu a květnu; zbývající částka za měsíce květen, červen a červenec je vypořádána od třetího čtvrtletí 2020, a to obdobně jako částečná platba přijatá pro daně splatné ve druhém čtvrtletí.
 • Mimořádná podpora pro zachování pracovních smluv ve společnostech v situaci obchodní krize ve výši 2/3 výplaty, přičemž sociální zabezpečení zajišťuje výplatu 70 % této částky, zbytek nese zaměstnavatel. Lidé, co musí zůstat doma s dětmi, by měli dostat 66 % plného platu (pokud se jedná o OSVČ, tak jen 1/3 platu), další podpora pro podnikatele, odložení termínů plateb. Na přiznání nemocenských dávek se nevztahuje čekací doba. Zaměstnavatelé mohou jednostranně vyžadovat, aby zaměstnanci pracovali v režimu práce na dálku, aniž by bylo nutné dohodnout se předem, pokud je to slučitelné s provedením funkce. Dne 23. 3. by měl být zveřejněn další balíček opatření na podporu SMEs.
 • Vláda dne 17. 3. oznámila uvolnění částky 9,2 mld. EUR na pomoc ekonomice (budou představeny různé programy). PT 2020 (strukturální fondy): 1. Vyplacení pobídek do 30 dnů; 2. Prodloužení doby splácení v rámci PT 2020.; 3. Způsobilost výdajů vzniklých v souvislosti se zrušenými mezinárodními událostmi.
 • Vláda dne 26. 3. představila opatření zmírnění dopadu na soukromé osoby – bankovní instituce umožní odklad splátek hypoték a úvěrů do září 2020. Zatím nebyla představena opatření pro živnostníky.
 • Vláda schválila s platností od 1. 4. 2020 režim zjednodušeného lay-off. Tento systém počívá v tom, že podnik má nárok na finanční podporu státu (až 70%) na pracovníka, která je určena výhradně k výplatě mzdy, a může: a) dočasně zkrátit běžnou pracovní dobu, v takovém případě stát platí 70% částky rozdílu do běžné mzdy nebo b) pozastavit pracovní smlouvy, v tomto případě stát až 70% hradí průměrnou mzdu zaměstnance, nanejvýš však do trojnásobku minimální mzdy
 • Ministerstvo práce, solidarity a sociálního zabezpečení vydalo směrnici, podle níž mohou být nezaměstnaní a pracující s pozastavenými, sníženými či částečnými pracovními úvazky zařazeni do přetížených zdravotnických a sociálních služeb až po dobu 3 měsíců. Podmínkou je věk od 18 do 60 let, programu se mohou účastnit i studenti či čerství absolventi souvisejících oborů. Nezaměstnaným, kteří využijí této příležitosti, bude kromě podpory v nezaměstnanosti vyplacen příspěvek ve výši 438,8 EUR. Ostatním bude vyplacen příspěvek 658,2 EUR.

  Vláda umožní OSVČ, které musely přerušit svou výdělečnou činnost, získat podporu ve výši 438,81 EUR již za měsíc duben, a to pro žádosti podané mezi 1. a 15. dubnem.

 • Prezident země Marcelo Rebelo de Sousa žádá zapojení bankovního sektoru do pomoci národní ekonomice, zejména banky vyzívá, aby představily soubor opatření úlev pro rodiny a podniky nejvíce postižené výpadky financí v souvislosti s utlumením hospodářské aktivity.

Autor: Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek