Přehled opatření v zemích EU proti šíření koronaviru

08.04.2020
Úřad vlády

Premiéři a prezidenti zemí EU prostřednictvím videokonferencí koordinují reakce svých zemí na šíření nákazy koronavirem. Kvůli rozmanitým situacím nicméně zavádí jednotlivé členské země EU řadu opatření zvlášť. V přehledu můžete nalézt, které členské státy zavedly nouzový stav, karanténu, či zakázaly vstup do země cizincům. Informace pro vás budeme pravidelně aktualizovat.

Nouzový stav*

Nouzový stav zavedly následující státy: Česká republika, Itálie, Maďarsko, Belgie, Rumunsko, Bulharsko, Kypr, Francie, Lotyšsko, Lucembursko, Estonsko, Litva, Portugalsko a Španělsko.

Slovensko vyhlásilo nouzový stav pouze na okresy: Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina, Prešov, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Poprad, Nové Zámky, Martin a Rožumberok, nouzový stav vyhlásen v zařízeních sociálních služeb, které poskytují zdravotní starostlivost.. Německo vyhlásilo nouzový stav pouze v Bavorsku.

Karanténa*

Česká republika:

Plošná karanténa, zákaz vycházení z domu bez ochrany dýchacích cest, zákaz volného pohybu osob vyjma:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

  1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  3. individuální duchovní péče a služby,
  4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů.

k) Od 30/3 start v testovacím režimu tzv. „chytré karantény“, tedy trasování nakažených za pomocí moderních technologií.

l) Od 7.4. otevřena venkovní sportoviště. Při dodržování bezpečné vzdálenosti a přítomnosti pouze 2 osob, není povinné nosit roušku.

Itálie: Zákaz vycházení kromě nákupu potravin a k lékaři + izolace pro lidi vracející se ze zahraničí. Od 22. 3. uzavírá Itálie na celém území veškeré aktivity a produkci, které nespadají do základních služeb a výroby. Všechna opatření platí zatím do 13. 4.
Rakousko: Povinná karanténa pro osoby z Itálie,
Švýcarska a Lichtenštejnska, v karantétě jsou 3 regiony. od 30/3 povinnost nosit ochrannou masku v supermarketech. Od pondělí 6. 4. pak bude nošení roušky v obchodech povinností, od 13. 4. i v hromadné dopravě. Staří a nemocní lidé musí povinně nastoupit home office. Pokud nemohou vykonávat práci z domova, budou uvolněni a vláda jim nahradí mzdu.
Belgie Omezení pohybu osob na nezbytné aktivity do 19. 4. 2020. Od 30.3. zaveden systém okamžitého výběru pokut: nezletilí 100 EUR, v případě recidivy 175 EUR. Dospělí 250 EUR a 350 EUR v případě opakovaného přestupku.
Německo: Doporučená karanténa pro navrátilce z Itálie,
Švýcarska a Rakouska. Zákaz vycházení v Bavorsku. Zákaz setkávání více než 2 lidí.
Polsko: Dvoutýdenní karanténa pro Poláky vracející se ze zahraničí + zákaz opuštění bydliště s výjimkou nejnutnějších aktivit do 11. 4.
Slovensko: Dvoutýdenní karanténa pro Slováky vracející se na Slovensko
Maďarsko: Dvoutýdenní karanténa pro Maďary a cizince vracející se do Maďarska z rizikových zemí
Dánsko: Doporučená karanténa pro lidi vracející se z rizikových oblastí
Irsko Zákaz vycházení za hranici 2 km od bydliště s výjimkami (cesta do zaměstnání a zpět; nákup potravin, potřeb do domácnosti nebo vyzvednutí jídla; návštěva lékaře nebo nákup léků; poskytování péče dětem, starším nebo zranitelným osobám; krátké procházky v okruhu 2 km od domova; výroba potravin a péče o hospodářská zvířata). Povinné „omezení pohybu na veřejnosti“ po dobu 14 dnů po návratu ze zahraničí.
Finsko: Dvoutýdenní karanténa pro lidi přijíždějící ze zahraničí
Nizozemsko Omezení pohybu osob na nezbytné aktivity. Omezeny návštěvy v domech s pečovatelskou službou.
Slovinsko: Celostátní karanténa. Zákaz cestování mezi samosprávnými jednotkami (občinami), s některými výjimkami (cesta do práce, k lékaři, na úřady).
Chorvatsko Zákaz opuštění místa bydliště (myšleno jako zákaz vycestování mimo obec). nový on-line nástroj pro vydávání povolenek k opuštění obce
Malta: Dvoutýdenní karanténa pro lidi přijíždějící ze zahraničí
Řecko:

Do 1/5 zakázány návštěvy v pečovatelských domech, přesun klientů a přijímání nových.
Nemocnice ruší plánované zákroky, též soukromá zařízení budou poskytovat jen pohotovostní péči.

Bulharsko: Povinná dvoutýdenní karanténa pro všechny příchozí
Rumunsko:

Povinná karanténa pro příchozí do Rumunska

Kypr: Dvoutýdenní povinná karanténa pro cizince i občany Kypru vracející se na ostrov. Na severním Kypru byla uvalena úplná karanténa na 15 vesnic.

zákaz vycházení od 21:00 do 06:00, s výjimkou cest do zaměstnání
· vycházky mimo cesty do zaměstnání budou povoleny pouze 1x denně a na základě SMS klíče z registračního sytému (písemné formuláře smějí využívat pouze osoby nad 65 let). Zákaz rodinných návštěv
Minimální pokuta za nedodržování zákazu vycházení se zvyšuje na 300 EUR (dříve 150)

Litva: Dvoutýdenní karanténa pro příchozí z rizikových zemí
(Čína, Francie, Německo, Hong Kong, Irán, Itálie, Japonsko,
Singapur, Jižní Korea a Španělsko) + plošná karanténa země. fa

Na dodržování budou dohlížet drony.

Lotyšsko Policie může sledovat karetní transakce za účelem sledování osob v karanténě. Osoby, které se vrátily ze zahraničí, mají zakázáno používat veřejnou dopravu, přijímat nebo uskutečnovat návštěvy.
Estonsko: Dvoutýdenní karanténa pro příchozí z rizikových zemí
(Čína, Jižní Korea, Singapur, Irán, Egypt, Itálie, Francie,
Německo, Španělsko, Belgie, Dánsko, Norsko a Švédsko) + zákaz vycházení kromě nákupu potravin, cesty k lékaři, nebo do práce.

Do 1/5 zakázány návštěvy v pečovatelských domech, přesun klientů a přijímání nových.
Nemocnice ruší plánované zákroky, též soukromá zařízení budou poskytovat jen pohotovostní péči.
Zákaz vycházení pro osoby v pečovatelských domech.

Švédsko: Izolace nejvíce zranitelné skupiny – seniorů. Vláda připravuje novou legislativu, která by v případě eskalace krize dávala vládě mimořádné pravomoci. vláda dosáhla shody všech parlamentních stran nad tzv. Infection Protection Act, který dává vládě na omezenou dobu (duben-září) mimořádné pravomoci rozhodnout o mimořádnýh opatřeních (zavření obchodů, omezení pohybu, atd.) – parlament má pojistku, každé takové rozhodnutí vlády může zvrátit.
Lucembursko Zákaz vycházení, pokud to není nezbytně nutné. Byl spuštěn systém zásobovaní pro zranitelné a starší osoby.
Španělsko: Zákaz vycházení kromě nákupu potravin,
cesty k lékaři nebo do práce. od 30/3 dojde k dalšímu zpřísnění izolačního režimu. Kromě nezbytných oblasti k zachování funkcí státu a společnosti se všechna další odvětví ekonomiky zmrazují. Kromě potravinářského průmyslu, zdravotnictví, logistiky a bezpečnosti se ostatní ekonomické aktivity zastavují. Pracovníci v těchto oblastech půjdou na placené volno od pondělí 30.března do 9.dubna 2020. Striktní zákaz vycházení bude kontrolován pomocí mobilních dat. Policie, lokální policie a Guardia Civil rovněž zpřísní kontroly. Cílem je dosáhnout omezení mobility na 3 %,kromě dodávek potravin, léků a bezpečnosti. Kromě nezbytných oblasti k zachování funkcí státu a společnosti se všechna další odvětví ekonomiky zmrazují. Kromě potravinářského průmyslu, zdravotnictví, logistiky a bezpečnosti se ostatní ekonomické aktivity zastavují. Pracovníci v těchto oblastech půjdou na placené volno od pondělí 30.března do 9.dubna 2020. Hodiny neodpracované v tomto období nahradí svému zaměstnavateli do 31.12.2020. Striktní zákaz vycházení bude kontrolován pomocí mobilních dat. Policie, lokální policie a Guardia Civil rovněž zpřísní kontroly. Cílem je dosáhnout omezení mobility na 3 %,kromě dodávek potravin, léků a bezpečnosti. CD pohyb po jednom v rámci služ.povinnosti povolen. Dá se předpokládat, že vzhledem k náladám ve společnosti dojde k uvolnění po 12.4. I některých restriktivnich opatření, jak ekonomických, tak sociálních. Vláda tento v úterý 7.4. schválí návrh na prodloužení stavu nouze do 26.dubna. Parlament by měl o návrhu hlasovat ve čtvrtek (9. 4.)
Portugalsko: Karanténa povinná pro lidi vracející se ze zahraničí a cizince po dobu dvou týdnů. Dne 2. 4. byl vydán prezidentský dekret, kterým se prodlužuje nouzový stav (schválen již i Shromážděním republiky) – do 17. 4.

Zavření škol*

Česká republika: Ano, po dobu 30 dní
Itálie: Ano, do 3. 4. 2020
Rakousko: Ano do 3. 4. 2020
Německo: Ano, včetně MŠ
Polsko: Ano, včetně MŠ
Slovensko: Ano, včetně MŠ
Maďarsko: Ano
Francie: Ano
Belgie: Ano, vyjma VŠ
Nizozemsko: Ano, včetně MŠ do 20. 4. 2020
Lucembursko: Ano, včetně MŠ (prodlouženo do 4. 5. 2020)
Dánsko: Ano, od 15/4 je v plánu otevřít školky a školy do 5. třídy
Finsko: Ano, vyjma MŠ
Slovinsko: Ano, včetně MŠ
Irsko: Ano, včetně MŠ do 29. 3. 2020
Malta: Ano, včetně MŠ do 20. 3. 2020. Vláda určila pravidla pro postup studentů do dalších ročníků dle aktuálního stupně, maturitní zkoušky budou nahrazeny hodnotící metodou MATSEC, který na základě dosavadního hodnocení vydá certifikát umožňující postup do škol vyššího stupně, i nadále je otevřena možnost uskutečnit zkoušku v zářijovém termínu
Řecko: Ano, do 25. 3. 2020
Bulharsko: Ano
Rumunsko:

Ano

Kypr: Ano, do 10. 4. 2020
Chorvatsko Ano, od 16. 3. včetně MŠ
Lotyšsko: Ano. Školy pravděpodobně tento semestr již nebudou vůbec otevřené.
Estonsko: Ano, vyjma MŠ
Španělsko: Ano, po dobu nouzového stavu
Portugalsko: Ano
Litva Ano, včetně MŠ

Hraniční kontrola
Evropské země přistoupily i ke kontrolám na hranicích a omezením vstupu na své území. Zdroj: čtk

Pohyb přes hranice*

Česká republika: Zákaz vstupu cizincům a zákaz vycestování z Česka pro obyvatele (vyjma pendlerů, ti se musí prokázat při přechodu hranic knížkou přeshraničního pracovníka). Zrušen zákaz exportu léčiv s výjimkou těch, které jsou nutné k léčbě následků koronaviru. Od 14.4. možné vycestovat za účelem nezbytně nutných aktivit. Po návratu bude následovat 14 denní karanténa
Itálie: Zákaz cestování až na nezbytné případy
Rakousko: Nutné zdravotnické povolení pro vstup ze zemí z Itálie, Švýcarska, Lichtenštejnska a Německa
Německo: Uzavřené hranice, výjimka pro pendlery s povolením. Zákaz vstupu všem sezónním pracovníkům. V dubnu a květnu bude umožněn vstup vždy až 40 tis. sezónním pracovníkům ze zahraničí pro zabezpečení sklizně sezónního ovoce a zeleniny.
Polsko: Vstup povolen pouze polským občanům
Řecko Zákaz vstupu cizincům s výjimkou občanů EU a UK
Španělsko Zavřené hranice pro cizince (s výjimkou pro občany EU, kteří se rovnou odeberou na místo svého trvalého bydliště, diplomaté, občané s trvalým a přechodným pobytem, přeshraniční pracovníci a výjimky)
Slovensko: Zákaz vstupu cizincům, výjimka pro slovenské lékaře, kteří mohou jít pracovat do ČR
Dánsko: Zákaz vstupu cizincům
Maďarsko Zákaz vstupu cizincům. Chorvatsko se také bilaterálně dohodlo s Maďarskem na zmírnění omezení pro překračování vzájemné hranice tak, aby bylo umožněno cestovat „pendlerům“, žijícím v pásmu do 30 km od hranic.
Slovinsko: S itálií operují pouze 4 přechody (při vstupu zdravotní kontroly cizinců i pendlerů, nutnost předložit certifikát o negativním výsledku testu na Covid-19 ne starší než 3 dny nebo měření teploty), uzavřená hranice s Chorvatskem (pendleři mohou procházet v případě předložení potvrzení od zaměstnavatele) a s Maďarskem (otevřeno 5 přechodů pro pendlery a dopravu), s Rakouskem otevřeno 13 přechodů (od půlnoci 25/3 při vstupu zavedeny zdravotní kontroly cizinců, nutnost předložit certifikát ne starší než 3 dny nebo měření teploty; nevztahuje se na občany a residenty Slovinska a Rakouska , pendlery, nákladní dopravu; analogická opatření na Rakouské straně již v platnosti od 20/3). Zákaz vycestovat pro zdravotníky.
Lucembursko Kontroly zavedeny na všech hranicích, pendleři z/do Německa mohou jen s povolením zaměstnavatele
Bulharsko: Zákaz vstupu pro občany ze třetích zemí
Rumunsko Zákaz vstupu na území přes hraniční přechody pro cizí občany s výjimkou připadů tranzitu přes tranzitní koridoriy
Chorvatsko Omezení možnosti překračovat chorvatské hranice (de facto uzavření hranic země)
Kypr: Vstup do země umožněn pouze občanům a rezidentům, a to pouze po předložení zdravotnického potvrzení. Přes zelenou linii mezi oběmi částmi ostrova je možné přejít pro cizince pouze už jen ze severu na jih a z humanitárních důvodů.
Švédsko Uzavřené hranice pro cesty a občany ze zemí mimo území EU/Schengenu
Lotyšsko Zastavena mezinárodní přeprava osob
Litva Zákaz vstupu cizincům.

Od 4.4. budou zastaveny všechny lety a trajekty (kromě linky do Kielu) navrátivší se občanů. Min. vnitra bude moci udělit vyjímky. Civilní lety budou podléhat povolení ze strany leteckého úřadu.
Omezeně funguje přechod mezi LT a Bel., ale premiér již naznačil, že pokud Bel. nebude postupovat adekvátně, zakáže vstup bel občanů do země.

Estonsko Povinné hraniční kontroly. Umožněn pohyb všem migrujícím pracovníkům mezi Estonskem a Lotyšskem. Asymptomatiční cizinci mohou vstoupit do země za účelem dopravy zboží a materiálů. Možnost transitu cizinců do své domoviny.

*Informace jsou aktuální ke dni 7. 4. 2020, nadále pro vás budeme informace aktualizovat.

Autor: David Březina

Sdílet tento příspěvek