Fond evropské pomoci nejchudším osobám pomáhá i při pandemii

22.04.2020
Evropská komise

Fond evropské pomoci nejchudším osobám podporuje členské státy EU v akcích jako je poskytování potravinové nebo základní materiální pomoci nejchudším osobám. Hmotná pomoc pro lidi v nouzi musí být součástí opatření týkajících se sociálního začleňování jako je poradenství a podpora na pomoc lidem z chudoby. V době pandemie koronaviru fond poskytuje ochranné pomůcky jak pro lidi v nouzi, tak i pro dobrovolníky, kteří v členských státech pomáhají lidem, kteří se ocitli v tíživé situaci.

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen FEAD), pomáhá nejchudším osobám při řešení jejich nejzákladnějších potřeb, což je jeden z hlavních předpokladů pro jejich zapojení do společnosti a nalezení práce. FEAD podporuje akce na poskytování potravinové nebo materiální sbírky pro nejchudší osoby. Patří sem jídlo, oblečení, základní hygienické pomůcky atd.

FEAD funguje na základě schválení Komise, která schvaluje národní programy pro období 2014-2020. Stejný přístup je užíván v pro fondy soudržnosti. Členské státy si mohou vybrat, který druh pomoci chtějí poskytnout (potravinová nebo základní materiální pomoc, případně kombinace obou). Pro období víceletého finančního rámce 2014-2020 bylo pro FEAD vyčleněno 3,8 mld eur, které jsou pak rozdělovány do národních programů. Do těch mají členské státy přispívat 15 % a podílet se tak na spolufinancování svého národního programu.

FEAD
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.org

Komunita FEAD

Komunita Fead je otevřená členská síť založena v roce 2016 pro pro lidi poskytující pomoc nejchudším osobám v EU. Do této komunity patří národní řídící orgány FEAD, organizace poskytující nebo se zajímající o aktivity financované z FEAD, nevládní organizace na úrovni EU a instituce EU. FEAD komunita je zejména místem pro sdílení know-how a podporu nových nápadů a programů pro lidi v nouzi. Členem FEAD komunity se může stát kdokoliv, kdo se zaregistruje na jejich stránkách.

FEAD v době koronaviru

Pandemie koronaviru postihla členské státy EU a s tím i jejich nejcitlivější segmenty společnosti, jako jsou například právě lidé v nouzi. Hlavním cílem FEADu je v současné situaci distribuce ochranných pomůcek jak pro lidi v nouzi, tak i pro dobrovolníky, kteří v členských státech pomáhají lidem, kteří se ocitli v tíživé situaci. Zajištění ochranných pomůcek pro dobrovolníky se tak stalo nezbytnou záležitostí pro poskytnutí pomoci jako je distribuce jídla a základního materiálu v hmotné nouzi a v neposlední řadě i poradních aktivit.

V souvislosti s pandemií koronaviru navrhl FEAD nově možnost dodání potravinové pomoci a základní materiální pomoci prostřednictvím elektronických poukázek, kde se jedná o nižší riziko kontaminace. Dále se jedná o návrh poskytnutí 100 % spolufinancování (namísto 85 %), které bude trvat po dobu pandemie (tj. účetní rok 2020-2021).

Autor: David Březina, Euroskop

Sdílet tento příspěvek