Dubnový přehled dění v EU

12.05.2020
Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop, foto Evropská komise

Výběr bruselského dění v dubnu 2020 očima analytika Ondřeje Krutílka.

2. dubna konstatoval Soudní dvůr ve spojených věcech C-715/17, C-718/17 a C-719/17 Polsko, Maďarsko a Česko odmítnutím uprchlických kvót nesplnily své povinnosti. Vývoj situace se nicméně dávno posunul o notný kus dál.

2. dubna generální advokát Michal Bobek zveřejnil stanovisko ve spojených věcech C-724/18 a C-727/18. Nejen v souvislosti s Airbnb se domnívá, že na “krátkodobý pronájem zařízeného ubytování ve sdílené ekonomice” se sice musí vztahovat směrnice o službách, ale ne vždy a bezpodmínečně.

2. dubna Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA informoval o pesticidech v potravinách. Je jich v potravinách pořád plus minus stejně, uklidňoval.

2. dubna Komise představila dva nové antikoronavirové nástroje: CRII+ a SURE. “Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus plus” do strukturálních fondů vnést flexibilitu (čehož se trochu obávají auditoři z Účetního dvora). SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) zase členským státům pomoci financovat kurzarbeit. 100 mld. eur. Přičemž s dalšími penězi slíbila přijít ještě Evropská investiční banka a její skupina.

3. dubna Komise v souvislosti s koronavirovou krizí přijala další opatření: dočasně zrušila cla a DPH při dovozech zdravotnického materiálu, prodloužila platnost volnějších pravidel pro poskytování státní podpory (s možností dalšího prodloužení) a ještě poradila, jak na přeshraniční léčbu pacientů.

3. dubna EU jmenovala nového zvláštního zástupce pro dialog Bělehrad-Priština. Bývalého slovenského ministra zahraničních věcí Miroslava Lajčáka.

6. dubna Evropský investiční fond oznámil, že uvolní 8 mld. eur pro 100 000 malých a středních podniků. Podrobnosti na access2finance.eu.

7. dubna schválila Rada nová pravidla pro poskytování informací v nákladní dopravě. Firmy provozující nákladní dopravu budou moci poskytovat data úřadům elektronicky. Téhož dne Rada přijala balíček mobility, který by měl vést k zpřehlednění pravidel v oblasti kamionové dopravy.

7. dubna přijala Rada nová pravidla pro opětovné použití odpadních vod. V zemědělství tak bude možné používat vyčištěnou městskou odpadní vodu.

8. dubna Evropská investiční banka v návaznosti na prezentaci “globální reakce EU” informovala, žepošle na boj s koronavirem mimo EU 5,2 mld. eur.

8. dubna si Eurojust si hackerského útoku na fakultní nemocnici v Brně, když hodnotil, co se v časech koronaviru (zatím) událo na poli spolupráce v trestním soudnictví.

8. dubna Komise oznámila, že antimonopolní politika bude během koronavirové krize (která trvat minimálně do 15. 5. 2020). Týkat se to ale bude primárně jen spolupráce v oblasti kriticky důležitých nemocničních léků.

8. dubna Komise spustila ESCALAR, který má zvýšit kapacitu fondů rizikového kapitálu až o 300 mil. eur a má tak pomoci evropským technologickým firmám.

8. dubna Komise s vyhlídkou návratu k běžnému životu vydala pokyny pro repatriaci cestujících na výletních lodích a doporučení, jak využívat dat z mobilů. Později přišla s komplexnější strategii uvolňování přijatých opatření a vydala pokyny, jak testovat, trasovat, chránit osobní údaje, jak se vrátit na pracoviště nebo jak nakládat s migranty.

14. dubna Rada kromě “pokoronavirovaného” rozpočtu pro rok 2020 (s platbami vyššími o 1,6 mld. eur) schválila finanční pomoc rybářům. Ano, i na ně dopadla pandemie.

14. dubna Agentura EU pro spolupráci v trestním soudnictví Eurojust zveřejnila svou výroční zprávu za rok 2019. Zdá se, že pomáhá víc a víc.

15. dubna Komise schválila český režim státní podpory ve výši 37 mil. eur na podporu investic do výroby pro boj s koronavirem.

15. dubna členské státy souhlasily s tzv. taxonomií udržitelných financí. V praxi to znamená, že na environmentálně neudržitelné projekty půjde hůř sehnat peníze.

15. dubna Evropský parlament konstatoval, že studenti uvíznuvší během koronavirové krize na Erasmu si zaslouží podporu. I tu finanční.

15. dubna Rada konstatovala, že EU chce řešit spory v rámci WTO. Dala proto zelenou “mnohostrannému prozatímnímu ujednání o odvolání při rozhodčím řízení” (MPIA), když nefunguje standardní odvolací orgán.

16. dubna skupina Evropské investiční banky zřídila záruční fond s 25 mld. eur, které by “pokoronavirové” evropské ekonomice měly pomoci až osminásobně. Samotná banka ji následovala s 5 mld. eur týden nato.

16. dubna konstatovali auditoři Účetního dvora, že kohezní politika není drahá.

16. dubna informovala Komise, že EU dává nejvíc peněz na rozvojovou pomoc na světě. V roce 2019 75,2 mld. eur.

16. dubna byl novým velitelem mise EUTM Mali jmenován český brigádní generál František Ridzák. Funkce se ujme 12. června 2020.

17. dubna europoslanci podpořili uvolnění 3,08 mld. eur na podporu zdravotnictví v EU. #rescEU

17. dubna byly nové požadavky na zdravotnické prostředky odloženy o rok. Výrobci se musejí soustředit na pandemii, ne byrokracii, uznali europoslanci i členské státy. A Komise souhlasila.

20. dubna Komise spustila provoz vědecké platformy pro sdílení dat. Koronavirus zapůsobil jako katalyzátor.

20. dubna Evropská investiční banka informovala, že v digitalizaci jsou dál než USA pouze čtyři země EU v digitalizaci dál než USA: Dánsko, Nizozemsko, Finsko a Česko.

21. dubna se Evropský parlament zabýval plánem obnovy po pandemii. Musí být “zelený a ambiciózní”, tvrdí většina europoslanců z výboru ENVI. V oblasti turismu podle europoslanců z výboru TRAN postačí, když bude “jasný”.

22. dubna Komise představila další koronavirovou podporu zemědělcům a potravinářům. Bude se například moci víc skladovat.

22. dubna Komise informovala, že podpoří 50 mil. eur učňovské vzdělávání a vzdělávání dospělých. Zatím ale jen pilotně.

22. dubna Komise navrhla, aby EU v době koronaviru pomohla sousedům a kandidátským zemím. Na makrofinanční pomoc by měly směřovat 3 mld. eur.

23. dubna Europoslanci z výboru LIBE podpořili dohody o readmisi a zjednodušení vízového režimu s Běloruskem.

23. dubna rozhodl Soudní dvůr ve věci C-28/19 proti Ryanairu, že ceny letenek vždy a hned se všemi poplatky,.

24. dubna EU se rozhodla uspořádat celosvětový koronavirový dárcovský maraton. Dárce z celého světa vyzvala, aby přispěli aspoň 7,5 mld. eur.

28. dubna Komise zveřejnila “bankovní balíček”. Chce, aby finančníci poskytovali víc peněz domácnostem a podnikům stiženým koronakrizí.

29. dubna slíbila Komise, že západní Balkán dostane od EU (v různých formách) 3,3 mld. eur, Komise. Na boj s pandemií, přirozeně.

Autor: Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality