Výchova, vzdělání a mládež v květnu 2020

10.06.2020
Euroskop

Komise vyčlenila z programu Horizont 2020 dalších 122 mil. €, Komise vydala zprávu o výkonnosti EU v oblasti výzkumu a inovací

  • EU chce pomocí programu Horizont 2020 bojovat s pandemií

  • Komise analyzovala stav vědy a výzkumu v EU

Krátce…

Komise vyčlenila z programu Horizont 2020 dalších 122 mil. €

  • EU chce hledat technologická řešení, aby mohla rychleji vyrábět zdravotnické vybavení a aby dokázala zlepšit sledování a prevenci šíření nemoci a péči o pacienty.

  • EU chce pomáhat orgánům veřejného zdraví, zdravotníkům a veřejnosti při řešení koronavirové krize

Komise 19. 5. 2020 informovala o tom, že vyčlenila z programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 dalších 122 mil. € výzkum koronaviru. Nová výzva má přispět k naplnění závazku Komise poskytnout 1,4 mld. € na globální reakci na koronavirus. Tuto iniciativu zahájila předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová 4. 5. 2020. Nová výzva je další v řadě výzkumných akcí financovaných z prostředků EU, které se zaměřují na boj proti koronaviru. Jejím cílem je rychle reagovat na potřeby zvýšením výrobních kapacit a zavedením snadno dostupných řešení. Výzva doplňuje předchozí akce zacílené na vývoj diagnostiky, léčby a vakcín. Prostřednictvím projektů financovaných v rámci této výzvy má být možné přeorientovat výrobu na produkci důležitého zdravotnického vybavení, které je potřebné pro testování, léčbu a prevenci. Cílem je vyvinout zdravotnické technologie a digitální nástroje ke zlepšení detekce, sledování a péče o pacienty. Nový výzkum má vycházet z velkých skupin pacientů po celé EU. Lhůta pro vyjádření zájmu je 11. 6. 2020. Nová výzva v rámci programu Horizont 2020 doplňuje dřívější akce, které částkou 48,2 mil. € podpořily 18 projektů na vývoj diagnostiky, léčby, vakcín a připravenost na epidemie. Dále bylo prostřednictvím iniciativy pro inovativní léčiva investováno 117 mil. € do 8 projektů v oblasti diagnostiky a léčby. Evropská rada pro inovace financuje opatření na podporu inovativních nápadů. Výzva naplňuje akci č. 3 akčního plánu ERAvsCorona, což je pracovní dokument, který je výsledkem jednání mezi útvary Komise a orgány členských států (více v příspěvku „EU podpořila Akční plán ERAvsCorona“, Veřejné zdraví v dubnu 2020). Nová výzva se má zaměřit na 5 oblastí: (1) přeorientování výroby na životně důležité zdravotnické potřeby a vybavení (23 mil. €); (2) zdravotnické technologie, digitální nástroje a analytiku s využitím umělé inteligence ke zlepšení sledování a péče na vysoké úrovni technologické připravenosti (56 mil. €); (3) behaviorální, sociální a ekonomické dopady opatření přijatých proti šíření nákazy (20 mil. €); (4) celoevropské kohorty pro boj proti COVID-19 (20 mil. €); a (5) spolupráce stávajících unijních a mezinárodních kohort s významem pro COVID-19 (3 mil. €).

Komise vydala zprávu o výkonnosti EU v oblasti výzkumu a inovací

  • Výzkum a inovace mohou v době koronavirové pandemie přispět k oživení ekonomiky.

  • Zpráva upozorňuje na význam výzkumu a inovací při posilování produktivity podniků.

Komise 27. 5. 2020 vydala zprávu – Výkonnost vědy, výzkumu a inovací v EU, v níž analyzuje postavení EU v celosvětovém kontextu. Ve zprávě se zdůrazňuje, že by výzkum a inovace měly podporovat udržitelný a inkluzivní růst podniků, regionů a zemí obecně. Cílem je zajistit, aby nebyl při snaze o posílení inovačních systémů nikdo opomenut, a to především v méně rozvinutých regionech. Zpráva rovněž uvádí, že je nutné zajistit v kontextu nového technologického vývoje relevantní dovednosti, a upozorňuje na význam výzkumu a inovací při posilování produktivity podniků, což by mělo vést k udržitelnému vytváření pracovních míst a hodnot. EU patří ve vědecké produkci a excelenci mezi světovou špičku: pochází odtud např. 25 % nejvíce citovaných vědeckých publikací zaměřených na klima a 27 % na téma biohospodářství. Pokud jde o patentové přihlášky v těchto 2 oblastech, EU je rovněž v čele: v oblasti klimatu jde o 24 % a v biohospodářství o 25 % přihlášek na světě. Dle zprávy je nicméně potřeba vyvinout větší úsilí při přeměně těchto vědeckých výsledků na udržitelná obchodovatelná řešení, zřídit silný Evropský výzkumný prostor a zvýšit účinnost veřejných výzkumných systémů. Je nezbytné podporovat rozvoj specializovaných technologických a digitálních dovedností výzkumných pracovníků, propagovat otevřenou vědu a zároveň zajistit investice do vysoce kvalitních datových infrastruktur. Hlavním nástrojem ke zvýšení a usměrňování činností v této oblasti má být Horizont Evropa, budoucí rámcový program EU na podporu výzkumu a inovací využívající přístup zaměřený na úkoly a evropská partnerství. Na základě výsledků a excelence EU ve vědeckém výzkumu a inovacích uvádí zpráva 11 politických doporučení, které dělí do 3 hlavních oblastí: (1) výzkum a inovace v zájmu bezpečného a spravedlivého prostoru pro lidstvo; (2) výzkum a inovace k dosažení celosvětového vedoucího postavení; (3) výzkum a inovace ve službách hospodářství a společnosti jako takové. Společným úsilím v těchto oblastech se má dosáhnout cílů udržitelného rozvoje a vyhradit jim přední pozici v politikách a iniciativách EU, které mají přispět k vytvoření spravedlivé, klimaticky neutrální a digitální Evropy. Zároveň se tak má stimulovat konkurenceschopnost evropských podniků a regionů.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality