Zaměstnanost a sociální věci v květnu 2020

10.06.2020
Euroskop

Rada přijala nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti

  • Rada přijala dočasný nástroj SURE

Krátce…

Rada přijala nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti

  • Komise chce prostřednictvím půjček podporovat pracovní místa.

  • Nástroj SURE má sloužit především jako záchranná síť pro pracovníky v ekonomikách nejvíce postižených krizí.

Rada 19. 5. 2020 přijala dočasný nástroj SURE, z něhož má být možné poskytnout členským státům za zvýhodněných podmínek půjčky o celkovém objemu až 100 mld. €. Tento nástroj, který Komise navrhla na začátku dubna 2020, má umožňovat členským státům požádat o finanční podporu EU, a to od 1. 2. 2020, na pomoc s financováním náhlého a prudkého nárůstu vnitrostátních veřejných výdajů v souvislosti s režimy zkrácené pracovní doby a podobnými opatřeními (více v příspěvku „Komise chce pomoci zajistit pracovní místa“, Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2020). Nástroj SURE je jednou ze 3 tzv. záchranných sítí v plánované hodnotě 540 mld. € se zaměřením na pracovní místa a pracovníky, podniky a členské státy. Komise chce získat na mezinárodních kapitálových trzích jménem EU finanční prostředky s cílem poskytnout žádajícím členským státům finanční pomoc za zvýhodněných podmínek. Půjčky získané prostřednictvím nástroje SURE mají být zaštítěny rozpočtem EU a zárukami poskytnutými členskými státy podle jejich podílu na HND EU. Celková výše těchto záruk má činit 25 mld. €. Možnost využít půjčky má být otevřená pro všechny členské státy, nicméně nástroj SURE má sloužit především jako záchranná síť pro pracovníky v ekonomikách nejvíce postižených krizí. Finanční pomoc má být formálně poskytnuta na základě rozhodnutí přijatého Radou na návrh Komise. Nástroj SURE má být k dispozici, jakmile všechny členské státy poskytnou své záruky. Poté má být dostupný do konce prosince 2022. Pokud bude vážné narušení ekonomiky způsobené šířením onemocnění COVID-19 přetrvávat, může Rada na návrh Komise rozhodnout, že období dostupnosti nástroje prodlouží, a to pokaždé o dalších 6 měsíců.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality