Zemědělství a rybolov v květnu 2020

10.06.2020
Euroskop

Komise zveřejnila nový balík na podporu zemědělství a potravinářství, EP dal finální souhlas nařízení o opětovném využívání vody

  • Komise chce více podporovat zemědělství a potravinářství

  • Využívání odpadních vod v zemědělství dostalo definitivně zelenou

Krátce…

Komise zveřejnila nový balík na podporu zemědělství a potravinářství

  • Některé zemědělské a potravinářské trhy byly krizí těžce zasaženy.

  • Přijetí těchto opatření má představovat konkrétní podporu pro členské státy.

Komise 4. 5. 2020 zveřejnila nejnovější balík mimořádných opatření na další podporu odvětví zemědělství a potravinářství, která byla nejvíce postižena krizí způsobenou koronavirem. Mimořádná opatření, která byla oznámena v dubnu 2020, zahrnují podporu soukromého skladování pro odvětví mléka a mléčných výrobků a masa, dočasné povolení toho, aby hospodářské subjekty v těžce zasažených odvětvích přijímaly samoorganizační tržní opatření, a flexibilitu při uskutečňování programů na podporu trhu (více v příspěvku „Komise podpoří zemědělský sektor sadou opatření“, Zemědělství a rybolov v dubnu 2020). Kromě těchto tržních opatření Komise navrhla, aby členské státy mohly využívat finanční prostředky pro rozvoj venkova ve výši až 5 tis. € na kompenzace zemědělcům a ve výši až 50 tis. € na kompenzace pro malé zemědělsko-potravinářské podniky. Jedná se o doplnění podpory de minimis pro odvětví zemědělství a již dříve přijatého zvýšení stropu státní podpory. Kromě uvedených opatření Komise navrhuje, aby členské státy, kterým zbývají finanční prostředky na rozvoj venkova, mohly v roce 2020 tyto finanční prostředky využít k poskytnutí podpory zemědělcům a malým zemědělsko-potravinářským podnikům. Opatření navazují na balík opatření, který Komise přijala na začátku dubna 2020 (více v příspěvku „Rada schválila pravidla pro strukturální fondy jako součást Investiční iniciativy pro reakci na koronavirus plus“, Institucionální záležitosti v dubnu 2020). Tímto balíkem se podpořilo zvýšit částky státní podpory, poskytnout vyšší zálohy a prodloužily lhůty pro podávání žádostí o platby. Větší flexibilita v pravidlech společné zemědělské politiky má zmírnit administrativní zátěž zemědělců a vnitrostátních správních orgánů.

EP dal finální souhlas nařízení o opětovném využívání vody

  • EU bojuje s nedostatkem vody, k zavlažování se bude moci využívat recyklovaná odpadní voda.

  • Stanovení harmonizovaných požadavků na jakost vody zamezí ohrožení životního prostředí a zdraví spotřebitele.

EP 13. 5. 2020 odsouhlasil návrh nařízení o minimálních požadavcích pro opětovné využívání. Legislativní proces skončil po více než 2 letech vyjednávání (více v příspěvku „Komise navrhla pravidla pro recyklaci vody využitelné v zemědělství“, Zemědělství a rybolov v květnu 2018 a v příspěvku „Rada uzavřela s EP prozatímní dohodu o opětovném využívání vody v zemědělství“, Zemědělství a rybolov v prosinci 2019). Recyklovaná odpadní voda by měla najít upotřebení především v zemědělství pro zavlažování a tím přispět ke zmírnění nedostatku vody v celé EU. Stanovení harmonizovaných minimálních požadavků na kvalitu vyčištěné odpadní vody a důsledný monitoring má zajistit, že využívaná voda bude bezpečná pro životní prostředí i spotřebitele. V platnost vstoupí 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality