Květnový přehled dění v EU

12.06.2020
Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop, foto Evropská komise

Výběr bruselského dění v květnu 2020 očima analytika Ondřeje Krutílka.

4. května Komise oznámila, že zemědělci a potravináři mohou využívat postcovidovou podporu. Za unijní peníze mohou např. skladovat maso a mléko.

4. května Komise ve výroční zprávě o ochraně obchodu konstatovala, že antidumpingová a antisubvenční cla fungují. V roce 2019 vedla k 80% snížení „nekalého dovozu“.

4. května Komise zaevidovala 7,4 mld. eur na vakcínu proti koronaviru. Sama během celosvětové dárcovské kampaně přislíbila 1,4 mld. eur. A rozhodně tím prý nekončí.

5. května Komise schválila české koronazáruky ve výši 5,2 mld. eur. Pro velké podniky zabývající se vývozem. S cílem omezit riziko spojené s poskytováním úvěrů.

5. května Evropská centrální banka vzala na vědomí, že německý ústavní soud má problém s jejím PSPP (Programem nákupu ve veřejném sektoru).

5. května Komise udělila Cenu Jana Amose Komenského za “vysoce kvalitní výuku o EU”. Cenu získalo 22 škol z celé EU, z Česka prostějovská Střední odborná škola podnikání a obchodu. Gratulujeme!

5. května EU schválila 3 mld. eur na pomoc sousedům. Aby se vyrovnali s hospodářskými důsledky koronavirové pandemie. (S tím, že západnímu Balkánu po summitu v Záhřebu slíbila pomoct i Skupina Evropské investiční banky.)

6. května byla zveřejněnatradiční jarní hospodářská prognóza. S ohledem na koronakrizi není příliš optimistická: hluboká a nerovnoměrná recese (-7,5 % v EU jako celku), nejisté oživení (+6 % v roce 2021).

7. května Komise přitvrdila v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Zveřejnila ambiciózní akční plán.

7. května Komise schválila žádosti 18 členských států včetně Česka o podporu při přípravě územního plánu spravedlivé transformace. Z unijních peněz budeme moci pomáhat „postuhelným“ regionům.

7. května Komise schválila český program podpory ve výši 7,3 mil. eur na výzkum a vývoj související s koronavirem.

7. května auditoři z Účetního dvora vydali zprávu o činnosti v roce 2019. Podle svých slov „kontrolují, jak opatření a výdaje EU v praxi vytvářejí přidanou hodnotu“.

8. května Komise zřídila koronavirový letecký most k přepravě humanitárních pracovníků a nouzových dodávek do nejzranitelnějších oblastí na světě. První let směřoval do Středoafrické republiky.

8. května Komise oznámila, že postcovidová státní podpora zaměřená na rekapitalizaci podniků může pokračovat.

8. května Komise vyzvala členské státy, aby prodloužily omezení zbytných cest po EU do 15. června.

8. května Rada schválilarozsáhlou pokoronavirovou podporu sektoru dopravy. Ne peněžní, ale (de)regulační. Následovalo první a druhé pokračování v témže měsíci.

11. května Komise zahájila druhou veřejnou konzultaci k revizi obecného nařízení o blokových výjimkách GBER. Můžete se vyjádřit do 6. července. 2020.

11. května Komise zahájila činnost platformy Fit for Future, která jí má pomoct při snižování administrativní zátěže, a hledá pro ni experty. Na přihlášení je čas do 19. června 2020.

13. května konstatoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA, že Mykotoxin ochratoxin A škodí zdraví (a uvědomil Komisi).

13. května Evropský parlament podpořil využívání přečištěné odpadní vody v zemědělství.

13. května europoslanci souhlasili, že energetické štítky na pneumatikách budou od roku 2021 obsahovat víc informací.

14. května konstatovala Komise, že Česko (spolu s dalšími zeměmi) neplní své povinnosti. Problém máme s posuzováním vlivů na životní prostředí a pravidly pro čištění odpadních vod a špinavých peněz.

14. května Europoslanci schválili účetnictví EU za rok 2018 a vyzvali k zesílení boje proti podvodům.

14. května odsouhlasila Rada sankce za kybernetické útoky, a to minimálně do 18. 5. 2021.

14. května konstatovali poslanci Evropského parlamentu, že demokracie v Maďarsku je v ohrožení, a chtějí zemi sankcionovat.

15. května Komise zaregistrovala dvě nové občanské iniciativy. První žádá zavedení základního nepodmíněného příjmu, druhá „svobodu sdílet“.

15. května Evropská investiční banka poskytla 3,4 mld. eur na boj s koronavirem, napříč sektory. A ne jednou.

15. května Komise schválila český program záruk pro podniky postižené pandemií. Suma? 18,5 mld. eur.

19. května Rada podpořila kurzarbeit. Schválila nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci SURE.

19. května Evropská investiční banka oznámila, žepodpoří bateriový průmysl. 1 mld. eur jen v roce 2020.

20. května Komise nám dala v rámci jarního balíčku evropského semestru rady, jak na restart po koronaviru. Investovat, digitalizovat a debyrokratizovat.

20. května přijala Komise dvě strategie – k biodiverzitě a „od zemědělce ke spotřebiteli“ (aka Farm to Fork). Komise konstatuje, že biologická rozmanitost a šetrné zemědělství jsou budoucnost.

25. května poslanci Evropského parlamentu konstatovali, že Konference o budoucnosti Evropy by měla začat už v září (když v květnu to kvůli koroně nešlo).

26. května konstatovalieuroposlanci z výboru pro hospodářství a měnu,že státní podpora musí být dočasná a omezená. A pokoronavirová obnova digitální a zelená.

26. května souhlasila Rada, že Frontex bude spolupracovat s Černou Horou a Srbskem.

27. května Komise předložila inovovaný sedmiletý rozpočet a přidala k němu ještě 750 mld. eur na postcovidové “oživení”. Europoslanci jí stejně jako členské státy dali najevo, že jen tak souhlasit nebudou.

28. května navrhl generální advokát ve věcech C-620/18 a C-626/18 týkajících se žaloby na neplatnost směrnice o vysílání pracovníků, že volný pohyb osob nemusí být tak volný (a ochrana je někdy na místě).

28. května auditoři Účetního dvora aktualizovali svůj pracovní program pro rok 2020. Mimo jiné přezkoumají reakci EU na COVID-19.

28. května Rada prodloužila protisyrské sankce o další rok, tedy minimálně do 1. 6. 2021.

29. května konstatovala Evropská agentura pro životní prostředí EEA, že EU snížila emise skleníkových plynů od roku 1990 o 23,2%, takže její celosvětový podíl poklesl z 15 % na 8 %,

29. května EU schválila vyplacení makrofinanční pomoci (půjček) Ukrajině ve výši 500 mil. eur.

Autor: Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality