Úspěšný webinář pro žadatele o podporu partnerské spolupráce měst a obcí programu Evropa pro občany

02.07.2020
Úřad vlády

18. června proběhl webinář pro zástupce měst a obcí o možnostech podpory z programu Evropa pro občany. Již tradiční informační seminář pořádaný ve spolupráci se Svazem měst a obcí byl poprvé realizován kombinovaně prezenční i online formou. Koordinátoři Národního kontaktního místa Evropa pro občany diskutovali s účastníky, jak nejlépe postupovat při vyplňování projektových žádostí, jejich předkládání a vlastní realizaci projektů.

Zástupcům více než 30 municipalit byl v první části streamovaného setkání představen program Evropa pro občany, který je v gesci Úřadu vlády ČR.

Vlastimil Vaněk z Ministerstva financí následně prezentoval další možnosti čerpání na podobné aktivity z programů EHP a Norska – Lidská práva a Řádná správa určená přímo pro města a obce. Dále byli účastníci seznámeni s úspěšnými projekty podpořenými v programu Evropa pro občany. Konkrétně se jednalo o projekt zahraniční partnerské spolupráce města Velvary. A v neposlední řadě byl na program zařazen velmi úspěšný mezinárodní projekt Cross Over sdružení Agora CE, jenž účastníkům přiblížila jeho koordinátorka Pavla Bednáriková.

Druhý blok byl věnován detailům přípavy samotných žádostí plánovaných pro předložení v rámci uzávěrky k opatření Partnerství měst a Sítě měst (v oblasti 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství) programu Evropa pro občany, která je stanovena na 1. září 2020. Jedná se o již poslední uzávěrku v Programu pro období 2014 – 20.

Zájemci byli velmi podrobně obeznámeni s kroky nutnými pro kompletaci elektronických projektových žádostí, včetně příloh a všech nezbytných registrací. Informace o programu Evropa pro občany, včetně aktuálních výzev, informací a formulářů pro podání žádosti o podporu jsou dostupné na https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Autor: Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality