Červnový přehled dění v EU

08.07.2020
Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop, foto Evropská komise

Výběr bruselského dění v červnu 2020 očima analytika Ondřeje Krutílka.

2. června spustilaKomise veřejnou konzultaci zaměřenou na digitální služby. I vy jí tak můžete říct, co očekáváte od internetu. Do 8. 9. 2020.

2. června EU aktualizovala seznam bezpečných aerolinek. Do unijního vzdušného prostoru má aktuálně zákaz létat 96 leteckých společností.

2. června se shodly členské státy v Radě, že spolupráce v oblasti daní bude pokračovat. Úžeji spolupracovat si přejí i ve věci spotřební daně z tabáku.

2. června Komise zahájila veřejnou konzultaci ohledně nástroje řešení strukturálních problémů v oblasti hospodářské soutěže. Otevřena je do 8. září 2020.

3. června informovala Komise, že konzultace ohledně zavedení “spravedlivé minimální mzdy pro všechny” pokračují. Stakeholdeři se mohou vyjádřit do 4. září 2020.

3. června slíbila Komise, že na postcovidovou obnovu EU půjde o 11,5 mld. eur víc už letos.

4. června žádali europoslanci z výboru LIBE, že Schengen se musí vrátit, a to hned. Komise je vyslyšela týden nato. #reopeneu

4. června Komise přislíbila alianci Gavi v následujících pěti letech 300 mil. eur na imunizaci 300 mil. dětí.

5. června konstatovala, jaká by měla být budoucnost vodní dopravy v EU. Uhlíkově neutrální, beznehodová, automatizovaná a konkurenceschopná.

8. června informovala Evropská centrální banka, že bankovnictví se mění. Klesá počet poboček i zaměstnanců, vyplývá z dat z konce roku 2019.

8. června Rada schválila cíle v oblasti rozvojové pomoci. Do roku 2030 na ni má EU dávat 0,7 % HND (teď dává 0,46 %).

8. června Evropská investiční banka oznámila, že Pardubický kraj získá úvěr 79,3 mil. eur na modernizaci infrastruktury.

8. června informovala Komise, že kvalita vod ke koupání zůstává vysoká. Výborné výsledky vykázalo 85 % z 22 295 lokalit. V Česku má špatnou kvalitu jenom 1,3 % lokalit.

8. června souhlasili europoslanci z výboru TRAN, že nákladní silniční doprava projde revolucí. Ve střední a východní Evropě je optimismus menší.

9. června Europoslanci z výboru ECON souhlasili, aby se v rámci postcovidové obnovy ulevilo bankám, aby mohly půjčovat. Následně je podpořilo jak plénum, tak členské státy.

9. června souhlasila Rada, že požadavky na emise z letecké dopravy musí zohlednit dopady pandemie.

9. června informovala Evropská centrální banka, že euro je mezinárodně oblíbená měna. Trumfuje ji jen dolar (ten americký).

10. června Komise společně s vysokým představitelem oznámili, že EU stupňuje boj proti dezinformacím (nejen) o koronaviru.

10. června Komise konstatovala, že neplníme všechny kritéria pro přijetí eura. Problém máme třeba s inflací.

11. června Komise zveřejnila výsledky indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) za rok 2020. Česko skončilo na 17. místě.

11. června konstatoval Soudní dvůr ve věci C-786/18, že farmaceutické společnosti nesmějí distribuovat lékárníkům zdarma vzorky léků dostupných pouze na předpis.

15. června oznámila Komise, že Evropský obranný průmysl dostane 205 mil. eur z Evropského obranného fondu.

16. června Komise zahájila přezkum unijní obchodní politiky. Chce ji novelizovat i proto, aby mohla tlačit zohlednit zelenou politiku. Můžete se zapojit do 15. září 2020.

16. června se shodly členské státy v Radě, že aplikace pro chytrou karanténu si budou rozumět.

16. června Komise zahájila veřejnou konzultaci o nové farmaceutické strategii. Na vaše podněty čeká do 15. září 2020.

16. června Komise oznámila, že Apple možná porušuje unijní pravidla hospodářské soutěže. Prošetří Apple Pay a App Store.

16. června se znovu začalo jednat o jednotném registru lobistů, který by pokrýval nejen Evropský parlament a Komisi, ale i Radu.

17. června vznikla zpráva o dopadu demografické změny v EU. Případná reakce je však domácím úkolem členských států.

17. června Komise přijala bílou knihu o rušivých účincích zahraničních subvencí. Veřejná konzultace k ochraně EU před dumpingem bude probíhat do 23. září 2020.

17. června Evropská agentura pro životní prostředí EEA informovala,jak posílit oběhové hospodářství. Napříkladrecyklujte potravinový a zahradní odpad a neměňte každý rok telefon.

17. června Komise předložila strategii pro očkovací látky proti COVID-19.

17. června Komise oznámila, žeprošetří možnou fúzi automobilek PSA (mj. Peugeot) a FCA (mj. Fiat). Může se to dotknout i Česka.

17. června se dohodly členské státy s europoslanci, že transevropská dopravní síť TEN-T by mohla vznikat rychleji.

18. června spustila komise veřejnou konzultaci, ve které se ptá, jak na online vzdělávání? Připravuje totiž akční plán digitálního vzdělávání. Zapojit se můžete do 4. září.

18. června rozhodl Soudní dvůr, že maďarské neziskové organizace mohou dostávat peníze ze zahraničí. Stalo se tak ve věci C-78/18 proti omezením tamější vlády.

18. června europoslanci konstatovali, že konference o budoucnosti Evropy by měla začít „co nejdříve na podzim 2020. Členské státy chtějí zohlednit epidemiologickou situaci.

18. června EU prodloužila protiruské sankce. Jedny do 23. 6. 2021, druhé do 31. 1. 2021.

19. června europoslanci zřídili nové, tematicky úzce zaměřené (pod)výbory. Do pozornosti se dostaly rakovina, umělá inteligence, dezinformace, daně a přeprava zvířat.

19. června europoslanci schválili postcovidovou pomoc zemědělcům. Na účtech se jim projeví ale až v polovině příštího roku. Proti nebyla ani Rada.

22. června Evropská investiční banka schválila pro české Ministerstvo zemědělství úvěr 300 mil. eur na lepší hospodaření s vodou.

22. června EU podepsala leteckou dohodu s Japonskem. Má usnadnit obchod s letadly. (Na rozdíl od té uzavřené s Jižní Koreou, která má usnadnit cestování.)

22. června členské státy a europoslanci dosáhli dohody o kolektivních žalobách pro spotřebitele.

22. června se uskutečnil 22. summit EU-Čína. Komise hájila zájmy a hodnoty EU.

22. června začalačtvrtá bruselská konference věnovaná budoucnosti Sýrie zakončená příslibem 6,9 mld. eur.

22. června Komise zveřejnila výsledky pátého hodnocení kodexu chování pro boj proti nezákonným nenávistným projevům online. Hate speech mizí z webu stále rychleji

23. června Komise zahájila šetření týkající se financování České pošty. Otázka zní, zda 282,1 mil. eur od státu na roky 2018-2022 není moc.

24. června navrhla Komise, že v roce 2021 by měla EU utratit 511 mld. eur. Více než dvě třetiny si půjčí.

24. června Komise představila novou (nelegislativní) strategii na základě které se oběti trestných činů dovolají svých práv kdekoli v EU.

24. června Rada souhlasila s novými pravidly pro spotřební daň v EU (jiná ale odložila). Pozitivně se změna může projevit například u piva s nižším obsahem alkoholu.

24. června přijala Rada základní parametry nového fondu pro spravedlivou tranzici. Cesta k bezuhlíkové EU musí být spravedlivá. A Komise jej podpořila novou “platformou”.

24. června vydala Komise zprávu o ochraně osobních údajů v EU. Hlavní zjištění? GDPR splnilo většinu svých cílů.

29. června konstatovala Komise, že platby kartou se rozšířily díky EU. A má pravdu.

29. června Komise prodloužilaplatnost volnějších pravidel pro poskytování státní podpory (a upravila některé parametry).

30. června se europoslanci se členskými státy se dohodli na digitalizaci přeshraničních soudních sporů. Spravedlnost bude rychlejší.

30. června souhlasily členské státy i europoslanci, že stávající pravidla zemědělské politiky se prodlouží o dva roky, když ještě není nový víceletý rozpočet.

30. června Rada prodloužila tři unijní civilní mise: EUBAM Libya, EUBAM Rafah a EUPOL COPPS. Do 30. června 2021.

30. června rozhodla Radao začátku rušení cestovních omezení z třetích zemí. Z některých třetích zemí do EU už je možné cestovat snáze. Seznam bude aktualizovat každé dva týdny.

Autor: Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality