Vnější obchodní vztahy v červenci 2020

10.08.2020
Euroskop

Rada dala zmocnění k podpisu dohody EU–Čína

  • Dohoda EU–Čína byla přijata členskými státy

Krátce…

Rada dala zmocnění k podpisu dohody EUČína

  • Zeměpisná označení mají existovat souběžně se staršími ochrannými známkami.

  • Po podpisu musí dohoda získat souhlas EP a teprve poté může být uzavřena a vstoupit v platnost.

Rada 20. 7. 2020 přijala rozhodnutí týkající se podpisu Dohody mezi EU a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraně. EU a Čína uzavřely jednání o dvoustranné dohodě v listopadu 2019 (více v příspěvku „100 evropských zeměpisných označení má v Číně získat ochranu“, Vnější obchodní vztahy v listopadu 2019). Má jít o první významnou dvoustrannou obchodní dohodu podepsanou mezi EU a Čínou. Tato dohoda má zajistit, že se na čínském trhu dostane ochrany 100 vybraných zemědělsko-potravinářských zeměpisných označení EU, jako jsou Mozzarella di Bufala Campana, víno z oblasti Languedoc, Polska Wódka nebo Elia Kalamatas. Stejně tak bude 100 čínských produktů chráněno na trhu EU, což zajistí vzájemné respektování toho nejlepšího ze zemědělsko-potravinářských tradic obou zemí. Dohoda má být rozšířena 4 roky po svém vstupu v platnost, tak aby její oblast působnosti zahrnovala 175 dalších zeměpisných označení obou stran. Mimoto dohoda obsahuje mechanismus pro pozdější doplňování dalších zeměpisných označení. Zeměpisné označení je rozlišovací označení uváděné na produktech, které se vyznačují konkrétním zeměpisným původem a vlastnostmi nebo pověstí, jež s tímto zeměpisným původem úzce souvisejí. Dohoda mezi EU a Čínou tak těmto produktům poskytne vysokou ochranu práv duševního vlastnictví, a to proti použití v překladu nebo přepisu i proti použití chráněných zeměpisných označení společně s výrazy „druh“, „typ“, „způsob“, „imitace“ nebo jim podobnými u nepůvodního produktu. Zeměpisná označení také prokázala, že jsou užitečným marketingovým nástrojem, který producentům pomáhá zajistit vyšší a stabilnější příjmy z vývozu: podle studie zadané Komisí v roce 2013 se produkt se zeměpisným označením prodává v průměru za více než dvojnásobek ceny podobného produktu bez zeměpisného označení. Čína je navíc pro evropské potraviny a nápoje trhem s vysokým růstovým potenciálem. Tato dohoda tudíž představuje pro evropské producenty přínos a měla by podpořit venkovské oblasti, v nichž se produkty se zeměpisným označením vyrábějí. Zeměpisná označení budou existovat souběžně s legitimními staršími ochrannými známkami, jejichž převážná většina patří legitimním vlastníkům v EU. V září 2010 vydala Rada zmocnění k zahájení jednání s Čínou o dohodě o zeměpisných označeních. Datum a místo podpisu dohody nebylo zatím stanoveno. Po podpisu musí dohoda získat souhlas EP a teprve poté může být uzavřena a vstoupit v platnost.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality