Cross Over – mládež, EU a eurovolby

19.08.2020
Pavla Bednáriková, Agora

Na přelomu let 2018 a 2019 se v šesti zemích Evropské unie díky podpoře programu Evropa pro občany Oblast 2 Sítě měst uskutečnil projekt Cross Over. Jeho cílem bylo podpořit informovanost lidí o Evropské unii a motivovat je k účasti ve volbách do Evropského parlamentu.

Do projektu se zapojilo čtrnáct partnerů – měst a organizací občanské společnosti z jedenácti zemí: Česká republika, Dánsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko. Hlavním partnerem se stala česká organizace Agora CE, pro kterou byl projekt navázáním na její dlouhodobé činnosti jako podpora aktivního občanství, upevňování demokratických principů ve společnosti a občanské vzdělávání.

Protože volby představují silný a demokratický nástroj toho, jak mohou občané vyjádřit svůj názor, usiloval projekt Cross Over ve světle připravovaných voleb v květnu 2019 posílit informovanost o volbách do Evropského parlamentu a o Evropské unii obecně a posílit tak aktivní zapojení občanů na lokální i evropské úrovni.

Projekt Cross Over
Ilustrační fotografie z projektu Cross Over. Zdroj: Agora CE


Zvyšování povědomí o EU v euroskeptických zemích

Část občanů EU nepovažuje za důležité do Unie patřit, necítí s ní sounáležitost a nemá zájem se podílet na jejím politickém životě. Tento poměrně euroskeptický náhled na EU nalezneme častěji v těch zemích, ve kterých byla v eurovolbách v roce 2014 nejnižší volební účast v celé EU, tedy na Slovensku, v České republice, Polsku, Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku. A právě na tyto země cílily konkrétní aktivity projektu.

Partneři v průběhu půl roku před volbami do Evropského parlamentu postupně uspořádali sérii různých lokálních aktivit. V Záhřebu (CRO) organizace Croatian County Association uspořádala kreativní soutěž „EU2ME“, ve níž se pomocí fotografií, videí a literárních děl mladí lidé zamýšleli nad tím, co pro ně znamená EU. Dále zorganizovala debaty na středních školách s cílem seznámilt studenty s politikami, institucemi a cíli EU. Záhřebětí partneři také uskutečnili mezi mladými lidmi průzkum jejich postojů k EU.

Projekt Cross Over
Ilustrační fotografie z projektu Cross Over. Zdroj: Agora CE

Město Ivančna Gorica (SLO) uspořádalo pro místní občany a mladé lidi přednášky, kde se seznamovali s tématem politik EU a s tím, jak ovlivňují každodenní životy lidí. Vybraní účastníci v TED vystoupeních prezentovali své zkušenosti a příběhy o tom, jak konkrétně EU ovlivnila jejich životy. Centrum komunitného plánovania ve Zvoleně (SK) v rámci Týdne občanské participace zorganizovalo výtvarnou soutěž, diskuse, workshopy, promítání filmů a další aktivity, kde účastníci pojmenovávali hlavní výzvy EU a debatovali o jejích možných budoucích scénářích.

Vytváření kreativních kampaní

Organizace Agora CE v Praze (CZ) uskutečnila workshopy a debaty, v rámci kterých studenti zjišťovali a analyzovali informace z různých zdrojů a na základě svých poznatků debatovali o kontroverzních tématech spojených s Evropskou unií a její budoucností. Ve městě Erd (HU) se účastníci lokálních aktivit pomocí simulace seznámili s tím, jak funguje Evropský parlament, jaká je jeho agenda a politické strany, prodiskutovali témata demokratického deficitu, parlamentu EU a jeho politických stran. Organizace Wszystko dla Gdanska v Gdansku (PL) vyhlásila výzvu k tvorbě kreativních kampaní propagující aktivnější zapojení do politického života EU i vyšší občanskou angažovanost mezi mládeží. Skupiny mladých tak vytvářely slogany, plakáty a videa a nejlepší z nich byly prezentovány na sociálních sítích a veřejně vystaveny.

Od února do července 2019 se pak v návaznosti na lokální aktivity jednotlivých partnerů uskutečnilo šest mezinárodních setkání ve všech cílových státech, na která dorazili také zástupci měst a organizací ze zemí, které lze označit za o poznání méně euroskeptické a ve kterých je účast ve volbách do Evropského parlamentu dlouhodobě vyšší a zájem občanů o EU větší, tedy z Dánska, Francie, Itálie, Malty a Švédska. Tito partneři přinášeli do diskusí příklady toho, co motivuje jejich občany a voliče k větší aktivitě a na setkáních sloužili jako nositelé pozitivní zkušenosti. Projektové aktivity dotvářeli dva dobrovolníci, kteří postupně navštívili šest cílových euroskeptických zemí, aby zde pomáhali v rámci lokálních a mezinárodních událostí i nad jejich rámec šířit myšlenky projektu.

Projekt Cross Over
Ilustrační fotografie z projektu Cross Over. Zdroj: Agora CE


Konfrontování europskeptických náhledů na EU a další výsledky

Cross Over se zaměřil na jednu z priorit výzvy v roce 2018, kterou bylo debatování budoucnosti Evropy, snaha konfrontovat euroskepticismus a šířit mezi lidmi pocit sounáležitosti s Evropskou unií. Euroskepticismus je dlouhodobě často přítomen zejména u těch, kteří mají o Evropské unii nedostatek informací a mnohdy bývá velkou překážkou snah o hlubší integraci a rozšiřování Unie. V rámci projektu se na to podařilo reagovat a u více než tisícovky přímých účastníků aktivit posílit znalosti o EU a o výhodách, které přináší občanům. Současně projekt přispěl ke zlepšení vztahů a spolupráce v lokálních komunitách a u cílových skupin posílil jak jejich pocit sounáležitosti s komunitou i Evropskou unií, tak i jejich zájem o aktivnější účast ve společenském a politickém životě.

Projekt také pomohl zvýšit informovanost o konání voleb do Evropského parlamentu v květnu 2019, která se ve všech cílových zemích zvýšila o 4 – 20%. V neposlední řadě projekt posloužil k navázání spolupráce v síti partnerských měst a organizací, které se setkávají s podobnými výzvami a problémy jako nedůvěra v EU a nedostatek informací o ní či euroskepticismus.

Autor: Pavla Bednáriková

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality