Vnější obchodní vztahy v září 2020

09.10.2020
Euroskop

Odnětí bezcelního a bezkvótového přístupu Kambodže nabylo účinnosti, EU a Čína podepsaly přelomovou dohodu o ochraně evropských zeměpisných označení

  • Kambodža přichází kvůli problémům v oblasti lidských práv o bezcelní přístup na trh EU

  • Výrobky z EU by měly být chráněny v Číně

Krátce…

Odnětí bezcelního a bezkvótového přístupu Kambodže nabylo účinnosti

  • Odnětí preferenčního přístupu na trh EU se týká přibližně 20 % vývozu z Kambodže do EU.

  • Nově se na některé typické kambodžské vývozní produkty, jako jsou oděvy, obuv a cestovní potřeby, vztahují cla EU.

  • Dohoda by měla přinést vzájemné obchodní výhody a spotřebitelům na obou stranách.

Kambodža od 12. 8. 2020 částečně přišla o bezcelní a bezkvótový přístup na trhy EU. Nově se na některé typické kambodžské vývozní produkty, jako jsou oděvy, obuv a cestovní potřeby, vztahují cla EU. Preferenční zacházení, které Kambodža využívá v rámci obchodního režimu EU pro nejméně rozvinuté země „Vše kromě zbraní“ (Everything but arms, EBA), je nyní dočasně pozastaveno z důvodu vážných a systematických problémů v oblasti lidských práv zjištěných v této zemi. Odnětí preferenčního přístupu na trh EU se týká přibližně 20 % vývozu z Kambodže do EU. Kambodža může dané výrobky do EU nadále vyvážet, ale budou se na ně vztahovat všeobecné celní sazby platné pro všechny ostatní členy WTO. Pro zbývajících 80 % kambodžského vývozu nadále platí preferenční (bezcelní, bezkvótový) přístup na trh EU. Komise a ESVČ mají s Kambodžou nadále úzce spolupracovat. EU chce situaci v zemi nadále sledovat, přičemž zvláštní pozornost má být věnována stávajícím omezením v oblasti svobody projevu a občanských a politických práv, sporům o půdu a pracovnímu právu v souvislosti s probíhajícími reformami.

EU a Čína podepsaly přelomovou dohodu o ochraně evropských zeměpisných označení

  • Produkty s evropským zeměpisným označením jsou proslulé svou kvalitou a různorodostí a je důležité je chránit na úrovni EU i na celosvětové úrovni, aby byla zajištěna jejich autentičnost a zachována jejich pověst.

  • Spolupráce EU a Číny v této záležitosti byla zahájena v roce 2006 a výsledkem byla ochrana 10 názvů zeměpisných označení obou zemí v roce 2012.

EU a Čína 14. 9. 2020 podepsaly dvoustrannou dohodu, která má ochránit 100 evropských zeměpisných označení v Číně a 100 čínských zeměpisných označení v EU proti neoprávněnému užívání a napodobeninám. Pro evropské potraviny a nápoje má čínský trh rychle rostoucí potenciál. V roce 2019 byla Čína 3. destinací, do které se vyvážely zemědělsko-potravinářské produkty EU, přičemž hodnota vývozu dosáhla 14,5 mld. €. 9% podíl na celkovém objemu unijního vývozu produktů s chráněným zeměpisným označením, včetně vína, zemědělsko-potravinářských produktů a lihovin, činí z Číny 2. nejvýznamnější destinaci. Tato dohoda, která byla poprvé uzavřena v listopadu 2019, by měla přinést vzájemné obchodní výhody a spotřebitelům na obou stranách představit zaručené kvalitní produkty (více v příspěvku „100 evropských zeměpisných označení má v Číně získat ochranu”, Vnější obchodní vztahy v listopadu 2019). Promítá se v ní odhodlání EU a Číny naplňovat závazky přijaté na předchozích summitech EU a Číny a dodržovat mezinárodní pravidla, která jsou základem jejich obchodních vztahů. Na seznamu zeměpisných označení EU, jež budou v Číně chráněna, jsou věhlasné produkty se zeměpisným označením jako Cava, Champagne, Feta, Irish whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma a Queso Manchego. Mezi čínské výrobky se zeměpisným označením zase patří například Pixian Dou Ban (fazolová pasta Pixian), Anji Bai Cha (bílý čaj Anji), Panjin Da Mi (rýže Panjin) a Anqiu Da Jiang (zázvor Anqiu). Po podpisu dohody a souhlasu EP má být tato dohoda oficiálně přijata Radou. Očekává se, že vstoupí v platnost začátkem roku 2021. Do 4 let po vstupu dohody v platnost má být její působnost rozšířena tak, aby zahrnovala 175 dalších názvů zeměpisných označení obou stran. Na tyto názvy se uplatní stejné schvalovací postupy jako na původních 100 názvů, které jsou již v dohodě zapsány (tj. posouzení a zveřejnění připomínek).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality