DOPORUČENÍ: Priority předsednictví České republiky v rámci předsednictví Rady EU 2022

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o prioritách České republiky k předsednictví v Radě EU 2022, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 5 doporučení:

  • Česká republika by měla usilovat o dosažení co nejširší politické podpory prioritám českého předsednictví s cílem zachovat kontinuitu příprav po volbách do Poslanecké sněmovny, které proběhnou na podzim 2021.
  • Česká republika by měla v rámci příprav na předsednictví navázat co nejintenzivnější kontakty s ostatními zeměmi tria a zároveň udržovat neformální kontakty s předchozími předsednictvími.
  • Česká republika by do příprav předsednictví měla zapojit i zvolené poslance Evropského parlamentu a české občany působící v institucích EU.
  • Česká republika by se měla zaměřit na problematiku vnitřního trhu a zelené obnovy ekonomiky EU včetně transformace energetiky.
  • Česká republika by měla komunikovat priority předsednictví českým občanům za účelem zdůraznění přínosu členství v EU pro Českou republiku.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality