Strategie očkování a zavádění vakcín proti covid-19 v EU

19.10.2020
Euroskop, Evropská komise, foto Pixabay

Evropská komise ve čtrvtek před zahájením jednání premiérů a prezidentů zemí EU představila sdělení s hlavními prvky, které by měly členské státy zohlednit ve svých strategiích očkování proti covid-19, aby se Evropská unie a její občané mohli připravit na okamžik, kdy bude k dispozici bezpečná a účinná vakcína. Stejně tak je podle Komise třeba zvážit, které skupiny obyvatel by měly být očkovány přednostně.

„Bezpečná a účinná vakcína je nejlepším prostředkem k eliminaci koronaviru a návratu k normálnímu životu. Usilovně jsme pracovali na tom, abychom uzavřeli dohody s farmaceutickými společnostmi, a zajistili tak budoucí dávky očkovacích látek,“ řekla k představení dokumentu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Informační brožura ke strategii zavádění vakcín proti covid-19 (EN)

„Nyní se musíme postarat o to, že jakmile bude vakcína vyvinuta, budeme plně připraveni na její zavedení. Prostřednictvím naší strategie očkování pomůžeme zemím EU, aby připravily své očkovací kampaně a určily, kdo by měl být očkován přednostně, jak zajistit spravedlivou distribuci a jak ochránit nejzranitelnější občany. Chceme-li, aby bylo očkování úspěšné, musíme se na ně připravit již nyní,“ dodala předsedkyně Evropské komise.

V souladu se strategií EU pro očkovací látky ze dne 17. června pracuje Evropská komise a členské státy na zajištění výroby dostatečného množství očkovacích látek proti covid-19 v EU prostřednictvím záruk předběžného nákupu dohodnutých s evropskými výrobci vakcín. Každá vakcína musí být povolena Evropskou agenturou pro léčivé přípravky v souladu s obvyklými normami bezpečnosti a účinnosti. Členské státy by nyní měly začít připravovat společnou strategii pro zavádění očkovacích látek.

Členské státy by podle Komise měly mimo jiné zajistit:

  • kapacity služeb v oblasti očkování pro podávání očkovacích látek proti COVID-19, včetně kvalifikovaných pracovníků a zdravotnického a ochranného vybavení,
  • snadný přístup k vakcínám a jejich cenovou dostupnost pro cílové skupiny obyvatel,
  • nasazení vakcín s různými vlastnostmi a požadavky na skladování a přepravu, zejména pokud jde o chladírenské řetězce, chlazenou přepravu a skladovací kapacity,
  • jasné informování o přínosech, rizicích a významu očkovacích látek proti COVID-19 s cílem vybudovat důvěru veřejnosti.

Ilustrační foto - žena s rouškou
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Přístup k očkovacím látkám proti covid-19 na základě počtu obyvatel budou mít všechny členské státy současně. Celkový počet dávek očkovací látky bude v počáteční fázi zavádění a předtím, než bude možné rozšířit výrobu, omezený. Ve sdělení jsou proto uvedeny příklady prioritních skupin, jejichž očkování by měly členské státy zvážit, jakmile budou vakcíny proti covid-19 k dispozici. Patří mezi ně například:

  • pracovníci ve zdravotnictví a v zařízeních dlouhodobé péče,
  • osoby starší 60 let,
  • osoby zvláště ohrožené v důsledku svého zdravotního stavu,
  • nepostradatelní pracovníci,
  • osoby, které nemohou omezit své fyzické kontakty,
  • znevýhodněné sociálně-ekonomické skupiny.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek