Zasedání Rady pro zemědělství a rybářství

19.10.2020
Úřad vlády

Lucemburk ve dnech 19. a 20. října hostí nejdůležitějších zasedání Rady pro zemědělství a rybářství za poslední dva roky. V druhé polovině října Rada i Evropský parlament odsouhlasí své pozice spojené se společnou zemědělskou politikou (SZP) po roce 2020. Interinstitucionální jednání mezi Radou, Parlamentem a Komisí o konečné podobě budoucí SZP se budou moci rozběhnout ještě na podzim tohoto roku. Na jednací stůl se dostanou i témata spojená s rybolovem nebo strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“. Vedoucím delegace ČR na Radě bude náměstek Jiří Šír.

Na jednání Rady AGRIFISH bude vedle výměny názorů na budoucí SZP přijat obecný přístup k balíčku reforem SZP po roce 2020. Práce na finálních konsolidovaných zněních trojice klíčových nařízení probíhaly ještě minulý týden. Německé předsednictví si však na začátku svého mandátu předsevzalo přijetí společné pozice Rady, a tato ambice se jim podle všeho podaří naplnit.

Ministři mají v úmyslu přijmout závěry o strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“. Česká republika se aktivně zapojovala do tvorby textace a mnohé priority se jí podařilo do textu prosadit. Členské státy včetně České republiky nyní budou pozorně sledovat předestřené kroky Evropské komise vyplývající ze strategie. Prostřednictvím této strategie se chce Komise zasadit o kvalitní, výživné, cenově dostupné a bezpečné potraviny v EU. A to vše v souladu se zastřešující Zelenou dohodou pro Evropu, tj. klíčovou strategií EU pro přechod na klimaticky neutrální, udržitelnou a oběhovou ekonomiku.

Z rybolovných bodů je na programu politická dohoda o návrhu nařízení, kterým se stanovují rybolovná práva pro rok 2021 v Baltském moři, jež bude sloužit jako příprava pro prosincové jednání ministrů o rybolovných kvótách. Ministři zemí EU by se měli dohodnout na celkových přípustných odlovech a kvótách členských států pro deset komerčně nejvýznamnějších rybích populací v Baltském moři pro příští rok.

Do bodu Různé budou zařazeny informace delegací o podpoře pro sektor hovězího a telecího masa v souvislosti s COVID-19 (Španělsko); o porážce a přímém prodeji malého množství masa, které podporuje zkracování prodejního řetězce (Francie); o změně účinnosti zákona na ochranu zvířat, resp. odložení jeho účinnosti (Rumunsko). Česká republika se připojila k posledním dvěma prohlášením.

Autor: Kateřina Talašová

Sdílet tento příspěvek