Říjnový přehled dění v EU

05.11.2020
Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop, foto Evropská komise

Výběr bruselského dění v říjnu 2020 očima analytika Ondřeje Krutílka.

1. října se dohodli europoslanci s Radou, že cestující na železnici budou mít víc práv, třeba vzít si s sebou kolo.

1. října Komise konstatovala, že Velká Británie porušila své povinnosti v souvislosti s návrhem zákona o vnitřním trhu.

1. října rozhodla Rada, že na ukrajinský sankční seznam přibydou další dvě osoby a čtyři subjekty,. Analogicky se během října rozšířila i běloruská, “pronavalného”, syrská či “protihackerská” černá listina. Jen na libyjské frontě se nepatrně rozvolňuje.

2. října se sešla Evropská rada a přijala závěry o covidu, jednotném trhu i vnějších vztazích.

5. října souhlasili europoslanci po dohodě s členskými státy, že crowdfunding se bude řídit evropskými pravidly.

6. října nastoupil do funkce nový soudce Soudního dvora EU. Je ním Jan Passer na období do 6. 10. 2024.

6. října Evropská agentura pro životní prostředí EEA konstatovala, že Natura 2000 postrádá řádný management.

6. října Kandidáti na členství v EU dostali vysvědčení. Diskutován byl nejen západní Balkán (v jeho případě se počítá i s penězi), ale také Turecko.

6. října EU aktualizovala seznam jurisdikcí, které s ní odmítají daňově spolupracovat. Anguilla a Barbados přibyly, Kajmanské ostrovy a Omán naopak vypadly.

7. října europoslanci přijali usnesení požadující vytvoření právně závazného mechanismu ochrany hodnot EU.

7. října byly změny v Komisi dokonány. Europoslanci souhlasili, aby se jejich kolegyně Mairead McGuinnessová stala komisařkou pro finanční služby. Rada také nebyla proti.

7. října Komisepředstavila desetiletý plán podpory Romů.

7.října Souhlasila Rada, že na civilní ochranu má jít mezi roky 2021 a 2027 o 300 % víc prostředků.

8.října Komise podepsalas Gilead smlouvu o dodávkách 500 tis. dávek remdesiviru. A pro jistotu se poohlídla i jinde.

8. října se europoslanci shodli, žechtějí snížit emise CO2 do roku 2030 o 60 % a zakázat podpory na fosilní paliva. Rada ještě jasno nemá.

8. října europoslanci vznesli výhrady vůči návrhu Komise o potravinářských produktech obsahujících akrylamid a oxid titaničitý.

8. října Europoslanci schválili, jak by měla fungovat doprava v Eurotunelu po brexitu. A Rada je podpořila pár dní nato.

9. října se Rada dohodla na postoji k RRF (Recovery and Resilience Facility). Členské státy chtějí, aby se peníze na zelenou a digitální postcovidovou obnovu začaly čerpat co nejdříve.

12. října Komise informovala, že kohezní politika během koronavirové krize fungovala.

12. října Rada přijala závěry ke zlepšení životních podmínek seniorů. Taky by se měly zlepšit i podmínky sezónních pracovníků. Jednou z cest je i “posílení ochrany minimálního příjmu”, v čemž jí Komise ráda vyšla vstříc.

12. října konstatovala Evropská agentura pro životní prostředí EEA, že na klimatickou změnu se musejí adaptovat i města.

12. října rozhodla Rada, že sankce za vývoj a používání chemických zbraní budou platit minimálně do 16. října 2021. Prodlouženy byly do 15. října i protinikaragujské sankce a sankceproti ISIL/Dá’iš a al-Káidě do 31. října 2021.

13. října Středočeský kraj podepsal půjčku Evropské investiční banky EIB ve výši 1,3 mld. Kč. Na dopravu, vzdělávání nebo zdravotní a sociální péči.

13. října Rada státům doporučila sladit covidové semafory. Komise to přivítala.

13. října Komise prodloužila koronavirovou státní pomoc (protože obecně funguje) do 30. 6. 2021. A nejen to.

14. října oznámil Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu EASO, že počet žádostí o azyl v EU meziročně klesl o 31 %,

14. října Europoslanci z výboru ENVI podpořili program EU4Health. Chtějí na něj do roku 2027 9,4 mld. eur, Rada jen 1,9 mld. eur.

14. října Komise představila další plány v oblasti ochrany životního prostředí. Týkají se metanu, chemikálií a (nejen) zateplování (klíčové pojmy: “renovační vlna” a “nový evropský Bauhaus”).

14. října Účetní dvůr začal kontrolu utrácení peněz na podporu malých a středních podniků. Hotovo má být na podzim 2021.

14. října Komise přijala výroční zprávu o stavu energetické unie. Členské státy jsou údajně schopny dosáhnout energetických i klimatických cílů současně.

15. října Komise začala řešit, jak a koho očkovat pro covidu-19. Vakcína ještě není, ale připravit se můžeme už teď.

19. října konstatovala Komise, že stav přírody v Evropě je znepokojující. Přeloženo: tlak na posílení biodiverzity v EU proto vzroste.

19. října Komis spustila bránu, díky níž budete eRoušku brzy moci používat v celé EU.

19. října Komise zveřejnila svůj pracovní program na rok 2021.

19. října varovala Evropská agentura pro životní prostředí EEA, že evropská příroda je ve vážném, pokračujícím úpadku.

19. října Komise předložila návrh o nové podobě sankcí za porušování lidských práv.

20. října konstatovali europoslanci, že umělá inteligence musí zůstat dobrým sluhou. Analogicky jako v případě online gigantů. Rada nebyla proti.

21. října si Komise půjčila na kurzarbeit. V Itálii, Španělsku a Polsku. 10 mld. eur má splatit do roku 2030 a 7 mld. eur o deset let později.

21. října se Rada dohodla, jak na spravedlivou transformaci (v bezuhlíkovou ekonomiku), nastartování kapitálových trhů po covidu i na zemědělství od roku 2021.

21. října Komise vydala zprávu o obchodování s lidmi v EU.

22. října Účetní dvůr konstatoval, že EU nevyužívá potenciálu svých agentur, říkají euroauditoři a rezervymá i v přijímaní úředníků.

22. října oznámil předseda Evropského parlamentu David Sassoli, že Sacharovovu cenu letos dostane běloruská opozice.

22. října europoslanci uznali podíl EU na odlesňování světa. Proto chtějí nová, přísnější pravidla.

22. října Komise poslala do Česka prvních 30 plicních ventilátorů z rescEU. Díky!

23. října Europoslanci navrhli zastropovat zemědělské dotace. Uvidíme, co na to členské státy.

23. října Rada souhlasila se zpřísněním směrnice o pitné vodě.

23. října vyšel nový Eurobarometr. Lidi ze všeho nejvíc teď, v době covidu, trápí, co bude.

26. října europoslanciodhlasovali, aby spotřebitelé měli právo na opravu zakoupeného zboží.

26. října povolila Světová obchodní organizace, že EU může zvýšit cla na americké zboží za 4 mld. dolarů jako protiopatření proti nedovoleným subvencím společnosti Boeing.

28. října Komise navrhlaplán digitalizace celní unie.

28. října přišla dobrá zpráva: EU se dohodla, jak chránit své obchodní zájmy ve Světové obchodní organizaci WTO, když zrovna WTO nefunguje.

30. října Komise vyzvala Česko, aby implementovalo normy týkající se způsobilosti k řízení motorových vozidel. Problematická jsou kardiovaskulární onemocnění.

Autor: Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop, foto Evropská komise

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality