Hospodářská soutěž v říjnu 2020

10.11.2020
Euroskop

Komise prodlužuje a rozšiřuje dočasný rámec pro opatření státní podpory

  • Části dočasného rámce se prodlužují o 6 měsíců

Krátce…

Komise prodlužuje a rozšiřuje dočasný rámec pro opatření státní podpory

  • Dočasný rámec podporuje úsilí členských států o vyřešení dopadů krize.
  • Komise zavádí nové opatření, díky němuž budou členské státy moci podpořit podniky, které trpí poklesem obratu, tím, že jim budou moci poskytnout příspěvek na část jejich nepokrytých fixních nákladů.

Komise se 13. 10. 2020 rozhodla prodloužit a rozšířit působnost dočasného rámce pro opatření státní podpory, který byl přijat v březnu 2020 s cílem podpořit ekonomiku v souvislosti s šířením koronaviru. Dočasný rámec byl poprvé změněn v dubnu 2020, kdy byla rozšířena možnost poskytování veřejné podpory na výzkum, testování a výrobu produktů zaměřených na zvládnutí koronavirové nákazy a byla posílena možnost ochrany pracovních míst a další podpory ekonomiky. Další změna byla přijata v květnu 2020 a týkala se rekapitalizace a opatření týkajících se podřízeného dluhu. Následovala změna z června 2020 ohledně další podpory mikropodniků, malých a začínajících podniků a stimulace soukromých investic. Dočasný rámec uznává, že celé hospodářství EU je vážně narušeno. Umožňuje členským státům využít k podpoře hospodářství plnou flexibilitu stanovenou v rámci pravidel státní podpory a zároveň omezit negativní důsledky pro rovné podmínky na jednotném trhu (více v příspěvku „Komise vydala balík opatření proti COVID-19”, Veřejné zdraví v březnu 2020 a v příspěvku „Komise plánuje rozšíření dočasného rámce státní podpory na rekapitalizační opatření“, Hospodářská soutěž v dubnu 2020). Platnost dočasného rámce měla původně skončit na konci roku 2020, s výjimkou rekapitalizačních opatření, která mohla být poskytována do konce června 2021. Schválená změna zachovává prahové hodnoty, které jsou platné v současné době, a prodlužuje ustanovení dočasného rámce o dalších 6 měsíců, tedy do konce června 2021, s výjimkou rekapitalizačních opatření, která se prodlužují o 3 měsíce, do konce září 2021. Změna byla přijata proto, aby členské státy mohly podpořit podniky v kontextu koronavirové krize, zejména v případech, kdy se potřeba nebo schopnost využít dočasný rámec dosud plně neprojevila, to vše samozřejmě s důrazem na ochranu rovných podmínek. Komise do konce června 2021 přezkoumá a posoudí potřebu dalšího prodloužení nebo úpravy dočasného rámce. Pozměňovací návrh zavádí nové opatření, které členským státům umožní podporovat podniky, jejichž obrat kvůli pandemii koronaviru poklesl během způsobilého období nejméně o 30 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Podpora přispěje na část fixních nákladů příjemců, které nejsou pokryty jejich příjmy, do maximální výše 3 mil. € na podnik. Podpora těchto podniků ve formě dočasného přispívání na část jejich nákladů by mohla zabránit zhoršování jejich kapitálové situace, zachovat jejich podnikatelskou aktivitu a poskytnout jim dobrý odrazový můstek pro zotavení. Lze tak poskytnout cílenější podporu podnikům, které ji prokazatelně potřebují. Komise rovněž upravila podmínky, které podle dočasného rámce platí pro rekapitalizační opatření, zejména pokud jde o odchod státu z podniků, v nichž byl před rekapitalizací akcionářem. Změna umožňuje státu vystoupit z vlastního kapitálu těchto podniků prostřednictvím nezávislého ocenění a zároveň obnovit předchozí podíl a zachovat záruky pro zachování účinné hospodářské soutěže na jednotném trhu.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality