Poslední projekty mezinárodního partnerství měst podpořené v programu Evropa pro občany 2014 – 2020 jsou známy

05.01.2021
Pavel Hradecký, Úřad vlády, foto Evropská komise

Agentura EACEA zveřejnila výsledky zářijových uzávěrek k projektům předloženým v opatřeních Partnerství měst a Sítě měst. Druhé letošní kolo výzev pro předkládání žádostí v Oblasti 2 – Demokratická angažovanost a aktivní občanství, kam byly projekty směřovány, bylo rovněž úplně poslední možností žádat o finanční podporu projektů v programu Evropa pro občany pro období 2014 – 2020. České municipality uspěly v celkem 38 případech v roli hlavních žadatelů, či partnerů projektu.

Projekty několikadenního mezinárodního setkání oblasti Partnerství měst předkládaly municipality, či jejich zastupující organizace ze všech zemí zapojených do programu Výkonné agentuře pro vzdělávání kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) nejpozději k 1. září 2020. Hodnotitelé obdrželi celkem 272 žádostí o grant z 23 zemí, z nichž uspělo dohromady 106 zájemců. Z 10 českých projektů, které byly v posledním kole představeny, jich 5 získalo dostatečné bodové hodnocení pro podporu mezinárodního setkání. Dále se české municipality ujmou 31krát role partnera v dalších úspěšných projektech z poslední výzvy.

Všechny projekty musely naplňovat kritéria sledující soulad s víceletými prioritami programu Evropa pro občany stanovenými pro opatření Partnerství měst. Každý projekt může naplňovat vždy více priorit zároveň. Téměř tři čtvrtiny všech předložených projektů se zaměřují na téma Debata o budoucnosti Evropy a boj proti euroskepticismu. Zhruba polovina žadatelů si vzala za cíl i Podporu mezikulturního dialogu a vzájemného porozumění a boj proti stigmatizaci přistěhovalců a menšinových skupin. Zhruba stejný počet žádostí akcentoval také téma Podpora solidarity v době krize. V rámci podpořených projektů řešena i témata společné historie a kulturního dědictví.

V České republice budou prohlubovat své twinnigové vazby se zahraničními partnery v oblasti Partnerství měst ve Veselí nad Moravou v rámci projektu The Future is in our Hands či v obci Vísky při setkání s názvem Ty, Já, On, Ona = Európa. Ratíškovice se svými partnery oslaví, že „European Union is always with us“. V Miloticích nazvali program projektu „The future is in our hands – Active participation in the democratic life of the EU“ a obec Nová Lhota bude debatovat se zástupci svých zahraničních twinningových municipalit nad tématem „Active Citizen Europe“.

Ve druhém opatření, tedy v opatření Sítě měst žádaly o podporu svých projektových záměrů municipality, zastupující organizace či kraje ze 30 zemí zapojených do programu Evropa pro občany. Projekty sítí partnerských měst a obcí mají sloužit jako základ pro budoucí iniciativy a samotné akce pořádané v rámci projektů zúčastněnými municipalitami jsou zaměřeny na řešení otázek společného zájmu a prohlubování kooperace v dané problematice. Z celkových 173 předložených žádostí bylo hodnotiteli vybráno 19 projektů k financování. Městské části Praha 2 a Praha 9 budou partnery v podpořených projektech.

Tímto gratulujeme všem municipalitám, které se budou podílet na realizaci úspěšných projektů!

Všechny zveřejněné výsledky uzávěrek naleznete na oficiálních stránkách programu Evropa pro občany:

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en

O podobě Programu Občané, rovnost, práva a hodnoty, který bude v novém období 2021 – 2027 navazovat na program Evropa pro občany, vás již brzy budeme informovat.

Národní kontaktní místo programu Evropa pro občany
Ing. Pavel Hradecký, Ph. D.
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
e-mail: hradecky.pavel@vlada.cz

Autor: Pavel Hradecký, Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality