Ústav pro evropskou integraci bude bojovat s euroskepticismem s podporou programu Evropa pro občany

12.01.2021
Pavel Hradecký, Úřad vlády, ilustrační foto Evropská komise

Z žádostí předložených v rámci Oblasti 2 opatření 3 – Projekty občanské společnosti hodnotitelé vybrali k podpoře 33 nejlepších projektů z celé Evropy. Projekt „Challenging Euroscepticism Through Educating and Empowering Youth as European Citizens“ Ústavu pro evropskou integraci je tak úplně posledním záměrem určeným k finanční podpoře z programu Evropa pro občany 2014 – 20, který byl předložen českou organizací. Další 3 české subjekty budou spolupracovat na mezinárodních projektech v roli partnerů.

Výkonná agentura pro vzdělávání kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) obdržela k uzávěrce 1. září 2020 celkem 571 žádostí z 34 zemí zapojených do programu Evropa pro občany. Žádosti mohly předkládat neziskové organizace, organizace občanské společnosti a vzdělávací, kulturní nebo výzkumné instituce. Dalšími způsobilými žadateli a partnery projektů v rámci tohoto opatření byly veřejné orgány. V žádostech byly představeny činnosti, které se týkají aktivního občanství v nejširším smyslu, se zvláštním důrazem na činnosti přímo související s politikami Unie, jejichž záměrem je konkrétně se podílet na procesu formování politické agendy Unie v oblastech souvisejících s cíli programu.

Projekty, které spočívají v podněcování úvah a diskusí a podporování činností vztahujících se k víceletým prioritním tématům programu, dosahují naplnění svých cílů prostřednictvím spolupráce a koordinace na evropské úrovni. Ústav pro evropskou integraci uspěl s nadnárodním záměrem, do kterého jsou zapojeny organizace z Řecka, Francie a Srbska. V roli partnerů se budou na dalších mezinárodních projektech, jež budou spolufinancovány z programu Evropa pro občany – Projekty občanské společnosti, podílet ještě 3 české organizace, konkrétně Spiralis, Nadace FORUM 2000 a NaZemi. Podpořené projekty mohou být zahájeny již 1. května 2021.

Organizacím zapojeným do podpořených projektů gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů s jejich realizací!
Seznam všech podpořených projektů v Oblasti 2 opatření 3 – Projekty občanské společnosti naleznete zde: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results/civil-society-projects-2020_en.

O programu Občané, rovnost, práva a hodnoty, který bude v novém období 2021 – 2027 navazovat na program Evropa pro občany, vás již brzy budeme informovat.

Národní kontaktní místo programu Evropa pro občany
Ing. Pavel Hradecký, Ph. D.
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
e-mail: hradecky.pavel@vlada.cz

Autor: Pavel Hradecký, Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality