Prosincový přehled dění v EU

13.01.2021
Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop

Evropské dění i v prosinci značně ovlivnila probíhající pandemie. V EU se ale řešily i další agendy jako transatlantické vztahy, modernizace justice, nebo podpora demokracie především v otázce svobody médií a boje s dezinformacemi. Přečtěte si výběr bruselského dění v prosinci 2020 očima analytika Ondřeje Krutílka.

1. prosince Komise vyplatila pěti členským státům 8,5 mld. eur na kurzarbeit.

1. prosince se shodly členské státy, že online prodej bude podléhat zdanění, ať už digitální platforma sídlí kdekoli.

1. prosince se dohodli zástupci Rady a Evropského parlamentu 330 234 776 619 eur na sociální a ekonomickou soudržnost v letech 2021-2027. Projekty mohou počítat s kofinancem minimálně 40 %, především z ERDF, za předpokladu, že příslušný členský stát bude dodržovat tzv. vládu práva.

1. prosince Evropská investiční banka EIB oznámila, že firmy zasáhla pandemie, a tak 45 % z nich bude míň investovat.

2. prosince Komise představila novou, desetiletou, strategii pro propagaci Listiny základních práv.

2. prosince Komise zveřejnila strategii “Ochrana před covid-19 během zimy”.

2. prosince Unie představila “novou transatlantickou agendu pro globální změny”.

2. prosince Komise oznámila, že chce modernizovat justici v EU digitalizací a vzděláváním.

2. prosince Evropská investiční banka EIB oznámila, že půjčí ČEPS 5 mld. Kč na modernizaci české přenosové soustavy.

2. prosince dosáhly instituce dohodu na tom, že přeshraniční projekty budou pokračovat. V letech 2021-2027 na ně bude 8 050 000 000 eur.

3. prosince Komise informovala, že Česko neplní své povinnosti týkající se evropského zatykače a bezpečnosti dodávek ropy.

3. prosince Komise představila desetibodový akční plán pro mediální a audiovizuální sektor po covidu. #digitaldecade

3. prosince se vyjednávači domluvili na nové dohodě o partnerství mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými státy. Až bude podepsána a ratifikována, nahradí letitou dohodu z Cotonou.

3. prosince Komise předložila nový akční plán pro demokracii. Zaměřuje se v něm na volby, svobodná média a dezinformace.

4. prosince se Rada a Parlament dohodli, že rybolov musí být v letech 2021-2027 udržitelný. Za to se rybáři mohou od EU těšit na 6,108 mld. eur.

4. prosince se dohodli se zástupci Rady a Evropského parlamentu, že EU v roce 2021 utratí 166,1 mld. eur. Původní návrh Komise byl navýšen o necelých 200 mil. eur.

4. prosince souhlasila Rada a Evropský parlament, že Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF bude moci snáze spolupracovat s Úřadem evropského veřejného žalobce.

7. prosince informovala Komise o dohodě členských státůo tom, že nákup vakcín proti koronaviru a souprav na jeho testování bude možné dočasně osvobodit od DPH.

7. prosince dospěly po delším vyjednávaní instituce o rejstříku transparentnosti. Jednat už budou jenom s těmi, kdo jsou v rejstříku zapsání.

7. prosince EU a Africká unie uzavřely partnerství, aby se připravily na mimořádné zdravotní události. Covid zafungoval jako urychlovač.

7. prosince EU přijala nový sankční režim pro všechny, kdo porušují lidská práva. Budou se mrazit peníze a zakazovat cestování.

8. prosince se dohodli zástupci Rady a Evropského parlamentu na tom, že program InvestEU bude fungovat i po roce 2020. Rozpočet: 26,2 mld. eur (z nichž by mělo nakonec být až 400 mld. eur).

8. prosince informovala Komise o dohodě Rady a Evropského parlamentu, že EU bude mít nový vízový informační systém VIS. Vyčleněno bude 9,882 plus 6,241 mld. eur.

9. prosince Komise představila plán “ekologické, inteligentní a cenově dostupné mobility”. Do roku 2030 má být v EU například v provozu nejméně 30 mil. aut s nulovými emisemi.

9. prosince Komise informovala, že chce zintenzivnit boj proti terorismu. A tak – krom jiného a 1,931 mld. eur na roky 2021-2027posílí Europol.

9. prosince Evropská investiční banka EIB oznámila, že půjčí Jihomoravskému kraji 2,57 mld. Kč. Na nákup 37 nových elektrických vlakových souprav.

9. prosince vznikla dohoda o podobě Fondu spravedlivé transformace pro postuhlené regiony bude disponovat 17,5 mld. eur. Kofinancování bude činit nejméně 50 %.

Emise, Porýní
Ilustrační foto. Rýnská oblast těžby hnědého uhlí. Zdroj: Pixabay

9. prosince Komise vydala zprávu o pokroku v oblasti vnitřní bezpečnosti.

10. prosince se shodla Rada s Evropským parlamentem (a Komise to přivítala) na tom, že EU bude mít nové kyberbezpečnostní centrum v Bukurešti.

10. prosince předložila Komise revizi letité bateriové směrnice. Chce udržitelné baterie “pro oběhové a klimaticky neutrální hospodářství”. Poptávka má do roku 2030 vzrůst 14krát.

10. prosince se Rada shodla na pokračování podpory výzkumu a inovací. Nový program Horizont Evropa bude v letech 2021-2027 disponovat 95,5 mld. eur.

11. prosince podpořily Rada s Evropským parlamentem výměnné pobyty v rámci programu Erasmus+. Mezi roky 2021 a 2027 vyjdou na 24,57 mld. eur.

11. prosince se dohodla se Rada a Evropský parlamentna tom, že evropský sbor solidarity bude fungovat i po roce 2020. Se sedmiletým rozpočtem 1,009 mld. eur.

11. prosince Evropská rada přijala závěry. O rozpočtu, covidu, klimatu, bezpečnosti a vnějších vztazích.

11. prosince Rada prodloužila sankce vůči Demokratické republice Kongo do 12. prosince 2021.

12. prosince Evropský parlament zveřejnil shortlist kandidátů na filmovou cenu Lux. Získá jí jeden ze tří filmů Another Round, Corpus Christi a Collective. Hlasovat můžete i vy.

14. prosince byla dosažena dohoda o programech na podporu cílů Unie být digitální, kreativní, zdravá, bezpečná, vesmírná i rozmanitá. Proto programy Digitální Evropa, Kreativní Evropa, EU4Health, Evropský obranný fond, Kosmický program EU a LIFE se sedmiletým budgetem 7,6, 2,24, 5,1, 8, 14,8 a 5,4 mld. eur. Plus program pro jednotný trh s rozpočtem 4,2 mld. eur.

15. prosince europoslanci souhlasili se zpřísněním směrnice o pitné vodě.

15. prosince Komise představila akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích. Digitální svět se radikálně změní.

15. prosince Komise předložila návrh na revizi sítí TEN-E. Projekty transevropských energetických sítí TEN-E už nepočítají s ropou a plynem.

15. prosince EU přislíbila 500 mil. eur na iniciativu COVAX. Na miliardu dávek vakcíny proti covidu pro země s nízkými a středními příjmy.

16. prosince běloruská opozice získala Sacharovovu cenu za rok 2020. A Rada proti tamějšímu režimu přijala další sankce. Na druhé straně Unie pod hlavičkou EU4Belarus pošle Brusel do země 24 mil. eur na občanskou společnost, mladé nebo malé a střední podniky.

Předávání Sacharovovy ceny
Předávání Sacharovovy ceny za rok 2020 v Evropském parlamentu. Zdroj: Evropský parlament

16. prosince se Unie spojila v cíli chránit biodiverzitu i s Leonardem DiCapriem. Zahájili dva projekty za 34 mil. eur.

16. prosince europoslanci souhlasili, že zemědělci se budou ještě dva roky řídit starými pravidly, než začnou platit ta pro roky 2021-2027. A nadto dostanou 8 mld. eur postcovidové pomoci.

16. prosince europoslanci schválili regionům program REACT-EU se 47,5 mld. eur. Jde o rychle dostupné prostředky na boj s důsledky lockdownů.

16. prosince Komise předložila strategii řešení nesplácení úvěrů v důsledku opatření proti pandemii.

16. prosince Komise předložila novou strategii kybernetické bezpečnosti a počítá i s legislativními změnami. Klíčová je kritická infrastruktura.

16. prosince Europoslanci schválili víceletý finanční rámec pro roky 2021-2027. A hned po nich i Rada. Objem: 1085,3 mld. eur. Nemluvě o tzv. facilitě na podporu oživení a odolnosti aka RRF, ústředním prvku mimorozpočtového nástroje NextGenerationEU o celkovém objemu 750 mld. eur. Dohodli se s radou i na tom, že Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci bude pokračovat. Pravidla se dále rozvolní, takže na peníze dosáhne víc žadatelů.

16. prosince Evropská investiční banka EIB schválila projekty za 12,5 mld. eur. Dostalo se i na ty z Česka.

16. prosince informovalo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost EMCDDAo tom, že kanabidiol (CBD) není “narkotická droga”.

17. prosince Komise dala Česku částečně zapravdu ve sporu s Polskem ohledně prodloužení těžby v hnědouhelném dole Turów.

17. prosince ohlásila Komise, že celníci zadrželi v roce 2019 padělky za takřka 760 mil. eur.

17. prosince se shodla Rada, že členské státy sníží emise CO2 minimálně o 55 % oproti roku 1990.

17. prosince informovala Komise, že Evropské firmy investovaly do výzkumu a vývoje zase o trochu víc, pořád ale málo oproti americkým a čínským společnostem.

17. prosince Komise s firmou Novavax předběžně jednala o 100 mil. dávkách proticovidové vakcíny s opcí ve stejné výši.

17. prosince instituce představily své společné (a ambiciózní) priority až do roku 2024.

17. prosince EU prodloužila ekonomické sankce proti Rusku do 31. 7. 2021.

18. prosince Evropská agentura pro životní prostředí EEA doporučila členským státům více přeshraničních projektů zaměřených na obnovitelné zdroje energie. Mají podle ní smysl.

18. prosince Rada schválila peníze na spolupráci s partnery EU po celém světě. Nástroj NDICI bude v letech 2021-2027 disponovat 79,462 mld. eur a EPF 5 mld. eur.

18. prosince Evropská investiční banka EIB poskytla ČSOB Leasing půjčku ve výši 3,42 mld. Kč. Pro malé, střední a středně kapitalizované společnosti. Moneta získala dalších 1,8 mld. Kč.

18. prosince Evropská investiční banka EIB půjčila 3,43 mld. korun ČD Cargo na podporu modernizace a rozšiřování služeb.

18. prosince Komise členským státům doporučila, jak sepsat zemědělské strategické plány, aby na jejich základě mohly v letech 2023-2027 z Bruselu téct peníze. (Obdobně se postavila i k plánům na postcovidovou obnovu.)

18. prosince oznámila Komise, že Booking.com a Expedia hodlají dodržovat evropská pravidla ochrany spotřebitele.

18. prosince Komise doporučila členským státům, jak vzájemně uznávat výsledky covidových antigenních testů.

21. prosince Komise schválila proticovidovou vakcínu od firmy Pfizer/BioNTech. Očkovat by se mělo ideálně podle evropského plánu, a to i na západním Balkáně.

23. prosince Rada prodloužila mandáty operace Atalanta a misí EUTM a EUCAP Somálsko do 31. prosince 2022.

24. prosince byla nakonec uzavřena post-brexitová dohoda, byť EU se připravovala i na opačnou variantu. Dohoda se uplatňuje prozatímně, Evropský parlament by ji měl odklepnout do konce února 2021, ale nejspíš bude požadovat víc času.

30. prosince EU a Čína dosáhly dohody o investicích. Čína by se měla otevřít. Teď už jen formality. Třeba ratifikace.

Autor: Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality