KULATÝ STŮL: Nový pakt o migraci a azylu a budoucnost migrační politiky

29. ledna 2021 se prostřednictvím online platformy Webex Teams uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Nový pakt o migraci a azylu a budoucnost migrační politiky. Debata se uskuteční od 9:00 do 11:00. O tématu budou diskutovat zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro evropskou politiku (EUROPEUM).

Ve srovnání s vrcholem migrační krize v roce 2015 došlo v posledních několika letech k poklesu přílivu migrantů a žadatelů o azyl do EU, a také změně struktury migračních toků. Ačkoliv EU přijala v této oblasti řadu opatření, nebyly členské státy schopny dosáhnout konsensu na zásadnější reformě základních politik v rámci Společného evropského azylového systému (SEAS).

V září 2020 Evropská komise zveřejnila dlouho očekávaný Nový pakt o migraci a azylu, který má přinést nový začátek pro dlouhodobě zablokované diskuze o reformě evropského migračního systému. V navrženém balíčku je kladen důraz na (a) posílení solidarity s migračně exponovanými ČS, zlepšení a zefektivnění procedur na vnějších hranicích, (b) posílení fungování návratů odmítnutých žadatelů, vč. zlepšení vztahů se třetími zeměmi, (c) boj proti nelegální migraci a převaděčům. Členské státy tuto iniciativu v obecné rovině uvítaly jako cestu vpřed, nicméně stále přetrvávají fundamentální rozdíly ve vnímání migrace a jejího managementu v EU.

Hlavními diskuzními okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  1. Představuje nový návrh Evropské komise zásadní posun ve snaze o nalezení řešení reformy azylového systému?
    Nový návrh Evropské komise si klade za cíl překonat rozdíly v názorech členských států zejména na otázku povinného přerozdělování migrantů. Přináší tedy více možností, jakým způsobem můžou členské státy projevit povinnou solidaritu se státy nejvíce postiženými přílivem migrantů (např. sponzorování návratů). Návrh zároveň klade mnohem větší důraz na ochranu vnějších hranic Unie a rychlejší a efektivnější návratovou politiku (např. předvstupní prověřování).
  2. Jakým způsobem by se mělo Česko postavit k novým iniciativám představeným v rámci Nového paktu o migraci a azylu?
    Česko dlouhodobě podporuje reformu evropské migrační a azylové politiky, která povede k vytvoření funkčního a odolného systému. Návrh Evropské komise obsahuje nové formy flexibilní solidarity, zlepšení návratové politiky a hraničních procedur.
  3. Povede návrh EK k efektivní ochraně vnějších hranic Unie a k obnovení bezproblémového fungování Schengenu?
    Integrální součástí návrhu je posílení ochrany vnějších hranic EU, co dlouhodobě prosazovala i ČR. Kromě vytvoření Stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže s deseti tisíci pracovníky, návrh kupříkladu směřuje také k zajištění interoperability mezi hraničními a bezpečnostními systémy EU, nové hraniční procedury, Eurodac, atd.

 

 

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality