DOPORUČENÍ: Nový pakt o migraci a azylu a budoucnost migrační politiky

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o Novém paktu o migraci a azylu a budoucnosti migrační politiky, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 3, doporučení:

  • Česká republika by v jednáních o reformě azylové a migrační politiky měla klást důraz na prevenci nelegální migrace, boj proti pašerákům lidí a spolupráci se zeměmi původu a transitu.
  • Vláda by se měla zasadit o to, aby azylové řízení a řízení na hranicích, včetně tzv. předběžného posouzení byly efektivní a rychlé, za podmínky vytvoření nezávislého mechanizmu monitorování a dodržení všech mezinárodních závazků.
  • Česká republika by měla vést diskuzi o nastavení efektivních legálních kanálů migrace na evropské úrovni, včetně mechanizmu pro přesídlování


Sdílet tento příspěvek

Další aktuality