Spotřebitelé v lednu 2021

10.02.2021
Euroskop

1/2 environmentálních tvrzení je nepodložena důkazy

  • Komise odhalila porušování právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitel

Krátce…

1/2 environmentálních tvrzení je nepodložena důkazy

  • Kontrolní akce se poprvé zaměřila na problém tzv. „lakování nazeleno“, což je praxe, kdy společnost tvrdí, že dělá pro životní prostředí víc, než je tomu ve skutečnosti.

  • Problém „lakování nazeleno“ vzrostl, protože spotřebitelé stále více vyhledávají výrobky šetrné k životnímu prostředí.

Komise a vnitrostátní orgány pro ochranu spotřebitele 28. 1. 2021 zveřejnily výsledky kontrolní akce zaměřené na internetové stránky, která je každoročně prováděna s cílem odhalit porušování právních předpisů EU v oblasti ochrany spotřebitele na on-line trzích. Kontrolní akci tvoří soubor kontrol prováděných současně na různých internetových stránkách s cílem odhalit případy možného porušování spotřebitelského práva EU v konkrétním odvětví. Kontrolní akce se zaměřila na společnosti, které tvrdí, že prodávají výrobky šetrné k životnímu prostředí. Kontrolní akci koordinuje Komise a každoročně ji provádějí vnitrostátní orgány pro prosazování práva v EU, sdružené v rámci sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. Kontrola internetových stránek se zaměřením na problém „lakování nazeleno“ je jednou z několika iniciativ, které Komise podniká s cílem posílit postavení spotřebitelů, a umožnit jim při nakupování činit udržitelnější rozhodnutí. Další iniciativou je závazek týkající se zelené spotřeby. Měl by následovat legislativní návrh týkající se odůvodňování environmentálních tvrzení založených na metodách environmentální stopy. Kontrolní akce se poprvé zaměřila na problém tzv. „lakování nazeleno“, což je praxe, kdy společnost tvrdí, že dělá pro životní prostředí víc, než je tomu ve skutečnosti. V rámci kontrolní akce byla analyzována environmentální tvrzení, která se na internetu používají v nejrůznějších obchodních odvětvích, jako jsou odvětví oděvů, kosmetiky či domácích spotřebičů. Vnitrostátní orgány pro ochranu spotřebitele měly důvod se domnívat, že ve 42 % případů byla taková tvrzení přehnaná, nepravdivá nebo klamavá a potenciálně je bylo možné považovat za nekalé obchodní praktiky podle pravidel EU. Problém „lakování nazeleno“ vzrostl, protože spotřebitelé stále více vyhledávají výrobky šetrné k životnímu prostředí. Po rozsáhlejší kontrole Komise a orgány pro ochranu spotřebitele podrobněji přezkoumaly 344 zdánlivě pochybných tvrzení a zjistily, že: (1) ve více než 1/2 případů obchodník neposkytl spotřebitelům dostatek informací k posouzení správnosti tvrzení; (2) V 37 % případů obsahovalo tvrzení vágní a obecné výrazy typu „uvědomělý“, „šetrný k životnímu prostředí“, „udržitelný“, které měly u spotřebitelů vyvolat nepodložený dojem, že výrobek nemá žádný negativní dopad na životní prostředí; (3) Kromě toho v 59 % případů obchodník své tvrzení nepodložil snadno dostupnými důkazy. Při celkovém posouzení, s přihlédnutím k různým faktorům, měly orgány ve 42 % případů důvod se domnívat, že tvrzení může být nepravdivé nebo klamavé, a může tedy představovat nekalou obchodní praktiku podle směrnice o nekalých obchodních praktikách. Výsledky této kontrolní akce budou podkladem pro posouzení dopadů, které bude vypracováno pro nový legislativní návrh na posílení postavení spotřebitelů v rámci uskutečnění ekologické transformace, který byl oznámen v novém programu pro spotřebitele (více v příspěvku „Komise představila nový program pro spotřebitele”, Spotřebitelé v listopadu 2020).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality