Vnitřní trh v lednu 2021

10.02.2021
Euroskop

Komise poskytne první kapitálové investice ve výši 178 mil. €, Rada přijala nové kontroly vývozu zbraní

  • Komise poskytne prostředky na inovace

  • EU chce omezit riziko přesunu zbraní

Krátce…

Komise poskytne první kapitálové investice ve výši 178 mil. €

  • Nová forma financování spočívající v kombinaci grantů a vlastního kapitálu je v Evropské radě pro inovace jedinečná.

  • V rámci nástroje Evropské rady pro inovace Accelerator bylo již od prosince 2019 vybráno celkem 293 společností pro financování v hodnotě více než 563 mil. € v grantech.

Komise 6. 1. 2021 oznámila 1. kolo přímých kapitálových investic prostřednictvím fondu Evropské rady pro inovace (ERI). Fond Evropské rady pro inovace, který byl zřízen v červnu 2020, je iniciativou Komise, jejímž cílem je provádět přímé kapitálové a kvazikapitálové investice (mezi 500 tis. a 15 mil. €) do kapitálu začínajících podniků a MSP (více v příspěvku „EU podpořila další podniky v boji proti koronaviru”, Vnitřní trh v červnu 2020 a v příspěvku „EP a Rada dosáhly dohody týkající se programu Horizont Evropa”, Výchova, vzdělání a mládež v prosinci 2020). Jedná se o 1. iniciativu Komise svého druhu, pokud jde o zásah EU do přímých kapitálových investic. Ve své současné fázi uskutečňuje tyto investice v kombinaci s granty jako součást kombinovaného financování v rámci pilotního projektu Evropské rady pro inovace Accelerator. Maximální přidělené finanční prostředky (granty a vlastní kapitál) mohou dosáhnout 17,5 mil. €. Cílem fondu Evropské rady pro inovace je zaplnit kritickou mezeru ve financování, které čelí inovativním společnostem při uvádění svých technologií z vysoké úrovně technologické připravenosti do fáze uvádění na trh. Fond má pomoci zaplnit tuto mezeru ve financování v počáteční fázi, kdy trh rizikového kapitálu v EU ve srovnání s globálním trhem rizikového kapitálu stále zaostává. Jeho hlavním účelem není maximalizovat návratnost investic, ale mít vysoký dopad, a to tím, že společnostem s průlomovými a přelomovými technologie pomůže v jejich růstu jakožto trpělivý kapitálový investor. Cílem fondu je podporovat rovnost a genderovou vyváženost a výrazně přispívat k udržitelnosti se zvláštním zaměřením na zdraví, odolnost a ekologickou a digitální transformaci. Jeho úloha je důležitější, protože koronavirová krize měla velmi velký dopad na mnoho MSP v EU, včetně mnoha inovativních začínajících podniků. Nově by mělo 42 vysoce inovativních začínajících podniků a MSP společně obdržet kapitálové financování ve výši přibližně 178 mil. € na rozvoj a rozšíření průlomových inovací v oblasti zdraví, oběhového hospodářství, vyspělé výroby a dalších oblastí. Jedním z nich je francouzská společnost CorWave, která je první společností v EU, do níž investuje fond ERI. V rámci nástroje Evropské rady pro inovace Accelerator bylo již od prosince 2019 vybráno celkem 293 společností pro financování v hodnotě více než 563 mil. € v grantech. Z těchto společností bylo vybráno 159, aby dodatečně obdržely nové kapitálové investice z fondu ERI. 42 společností, které byly oznámeny, jsou prvními z této skupiny, které úspěšně prošly procesem hodnocení a hloubkové kontroly. Dalších 117 společností se nachází ve fázi přípravy k obdržení investic, než bude k dispozici výsledek příslušného procesu.

Rada přijala nové kontroly vývozu zbraní

  • EU má uplatňovat jednotnější přístup k vývozu ručních palných a lehkých zbraní a jejich střeliva.

  • Účelem rozhodnutí je omezit riziko přesunu zbraní do rukou nezákonných či nežádoucích uživatelů.

Rada 18. 1. 2021 přijala rozhodnutí, jímž se stanoví soubor společných prvků, jež budou muset obsahovat certifikáty konečného uživatele pro účely vývozu ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně. Účelem tohoto rozhodnutí je omezit riziko odklonu zbraní do rukou nezákonných či nežádoucích uživatelů, vytvořit rovné podmínky a vyjasnit příslušné požadavky kladené na obranný průmysl a jeho klienty. Přijetí tohoto rozhodnutí Rady je konkrétním opatřením, jímž se navazuje na závěry Rady ze září 2019 o přezkumu společného postoje Rady č. 944/2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu, a důležitým krokem, jímž se přispívá k dalšímu sbližování politik členských států v oblasti vývozu zbraní.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality