Webinář k programu Evropa pro občany: 7 let pro české a slovenské projekty se koná 22. 2. 2021

18.02.2021
Úřad vlády, foto Pixabay

Národní kontaktní místo programu Evropa pro občany v České republice a Európsky kontaktný bod pro Slovensko pořádají závěrečný seminář k sedmiletému období 2014-20. Kromě ohlédnutí za úspěšností českých a slovenských subjektů bude stručně představen i program pro nastávající období 2021-27.

Program Evropa pro občany se v následujícím sedmiletém období stane spolu s programy Rights, Equality and Citizenship (REC) a Daphne součástí programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV). Cílem tohoto nového zastřešujícího programu bude chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách Evropské unie a Listině základních práv Evropské unie.

Registraci na setkání lze provést klepnutím na obrázek s programem.

Pozvánka

Národní kontaktní místo:

Pavel Hradecký

nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

tel: 224 002 179

e-mail: hradecky.pavel@vlada.cz

Autor: Pavel Hradecký, Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality