Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu

01.03.2021
Evropský parlament, Komise

Komise přijala novou strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu. Jedná se o ucelený postup přípravy na dopady klimatických změn.

Změna klimatu bývá poslední dobou označována za nenápadnou krizi, která se skrývá ve stínu krize pandemie viru covid-19. EU se musí připravit na tuto krizi, kterou pociťují veskrze všichni občané členských států EU skrze vedra, sucha, povodně atd. Strategie si za svůj základ zvolila strategii z roku 2013, avšak nová strategie přechází od plánování k vypracování konkrétních řešení a jejich realizaci.

Na rozdíl od pandemie viru covid-19 neexistuje na klimatické změny očkování. Členské státy mají však k dispozici jiné prostředky, jak s tímto problémem bojovat a jedním z nich se stala i výše zmiňovaná strategie. Ta by měla členské státy připravit na změny v oblasti klimatu a zabránit nově vzniklým škodám. Řeč je především o hospodářských ztrátách, které způsobuje extrémní počasí. V EU je možné tyto ztráty vyčíslit na 12 miliard eur ročně. Pokud by měl trend globálního oteplování pokračovat, ztráty by byly až ve výši 170 miliard eur. A nezůstává jen u hospodářských škod. Extrémní počasí má každý rok na svědomí 2500 životů v EU.

Hospodářské ztráty až 170 miliard euro

Nová opatření, která strategie shrnuje musejí být systematičtější a adaptabilní, což znamená opatření založená na datech a také na vyhodnocování rizik, kterým čelí občané EU. Více o centru pro monitorování zdraví a analýzu zdravotních dopadů změny klimatu: https://bit.ly/3b0eAmW. Nová strategie je dalším krokem Komise k naplnění cílů Zelené dohody pro Evropu, proto i opatření na přizpůsobení se změně klimatu musejí mít stejnou úroveň i na celosvětové úrovni.

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.com

Autor: David Březina

Sdílet tento příspěvek