KULATÝ STŮL: Aktuální výzvy v oblasti zdravotnictví na evropské úrovni

5. března 2021 se prostřednictvím online platformy Webex Teams uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Aktuální výzvy v oblasti zdravotnictví na evropské úrovni. Debata se uskuteční od 9:00 do 11:00. O tématu budou diskutovat zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro evropskou politiku (EUROPEUM).

Pandemie COVID-19 postavila Evropskou unii před nové výzvy. Pokud odhlédneme od ekonomických a politických dopadů, upozornila krize především na to, že epidemie smrtelných nemocí se nevyhnou ani Evropě a je tedy třeba myslet na vybudování dobře fungujícího systému řízení zdravotních rizik.

Hlavními diskuzními okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  1. Měla by Evropská unie získat dodatečné pravomoci v oblasti ochrany veřejného zdraví?
    Pandemie COVID-19 ukázala na to, že zdravotní rizika překračují hranice a v Evropě bez bariér je jakákoliv zdravotní krize záležitostí všech členských států. Vyvstává tedy otázka, zdali by EU ke své podpůrné roli v oblasti zdraví měla získat další pravomoci, které by ji například umožnily rychleji koordinovat odpověď na nová zdravotní rizika nebo dohlížet na robustnost národních systémů reakce na zdravotní krizi.
  2. Jak by se měla upravit přeshraniční/mezistátní spolupráce v oblasti ochrany zdraví?
    Odhlédneme-li od pravomocí EU při řešení ochrany veřejného zdraví, je možné také poukázat na nutnost větší přeshraniční/mezistátní spolupráce sousedících zemí. Může se jednat například o sdílení lékařských kapacit, zásob nutného zdravotnického a ochranného materiálu či léků. Zároveň zde vyvstává otázka, nakolik by takováto mezistátní/přeshraniční spolupráce měla být podporována evropskými institucemi.
  3. Měla by EU budovat vlastní kapacity pro výrobu zdravotních pomůcek a do jaké míry by měla vlastnit strategické rezervy?
    Počátek pandemie COVID-19 v Evropě poukázal na nedostatečnou připravenost členských států v oblasti ochrany zdravotnického personálu. Zároveň se ukázalo, že EU nevlastní dostatečné výrobní kapacity, které by byly schopny pokrýt zvýšenou poptávku. Byla tak odkázaná na dodávky materiálu z Číny.

 

 

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality