Informační společnost v únoru 2021

10.03.2021
Euroskop

Komise navrhla nové nařízení týkající se roamingu

  • Pravidla roamingu by se měla upravit

Komise navrhla nové nařízení týkající se roamingu

  • Miliony Evropanů využívají v celé EU výhod roamingu bez dodatečných poplatků.

  • Návrh nařízení má rovněž zajistí lepší roamingové služby pro cestující.

  • Spotřebitelé mají mít nárok na stejnou kvalitu a rychlost připojení jejich mobilní sítě v zahraničí jako doma, pokud budou k dispozici rovnocenné sítě.

  • Nová pravidla zajistí účinný přístup k tísňovým službám.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on roaming on public mobile communications networks within the Union (recast) (COM(2021)85)

  • Komise 24. 2. 2021 navrhla nové nařízení o roamingu, aby mohli občané při cestách v rámci EU i nadále využívat roaming bez dodatečných poplatků. Nové nařízení má prodloužit stávající pravidla, jejichž platnost skončí v roce 2022, o dalších 10 let.

Pozadí

Komise nedávno přezkoumala nařízení, kterým se od června 2017 zrušily poplatky za roaming původně na období trvající 5 let. Z přezkumu vyplynulo, že politiky „spravedlivého využívání“ nebo opatření, která mohou operátoři přijmout, aby zabránili zneužívání roamingu, a systém výjimečných odchylek od těchto pravidel, fungují a brání negativním dopadům na vnitrostátní trhy, operátory a spotřebitele. Přezkum rovněž dospěl k závěru, že k zajištění udržitelnosti roamingu jsou stále nezbytná opatření k regulaci cen mezi operátory. Dále potvrdil, že poptávka po mobilních službách při cestách v rámci EU/EHP od zrušení roamingových poplatků rychle vzrostla. V rámci svého přezkumu Komise rovněž uspořádala veřejnou konzultaci, která probíhala v období červen – září 2020, s cílem shromáždit názory na maloobchodní a velkoobchodní roamingové služby a na dopad prodloužení platnosti těchto pravidel.

Podle nejnovějších údajů Eurobarometru 33 % dotázaných uvedlo, že při cestách do zahraničí v EU měli nižší rychlost mobilního internetu, než mají obvykle ve své domovské zemi, a 28 % dotázaných uvedlo, že standard sítě byl nižší než doma (např. 3G místo 4G).

Klíčové a sporné body

Nové nařízení má prodloužit stávající pravidla, jejichž platnost skončí v roce 2022, o dalších 10 let. Nařízení má rovněž zajistit lepší roamingové služby pro cestující. Spotřebitelé mají mít například nárok na stejnou kvalitu a rychlost připojení jejich mobilní sítě v zahraničí jako doma, pokud budou k dispozici rovnocenné sítě. Nová pravidla rovněž mají zajistit účinný přístup k tísňovým službám, včetně lepší informovanosti o alternativních prostředích pro osoby se zdravotním postižením, a rovněž zvýšit informovanost spotřebitelů o možných poplatcích za využívání služeb s přidanou hodnotou při roamingu.

Podle nového průzkumu Eurobarometr 1/2 Evropanů, kteří vlastní mobilní telefon, cestovala v posledních 2 letech do jiné země EU. Díky stávajícímu nařízení o roamingu byly poplatky za roaming v EU zrušeny 15. 6. 2017. Od té doby téměř 170 mil. občanů profituje z toho, že při cestách v rámci jednotného trhu nemusí platit žádné dodatečné poplatky za roaming a mohou zůstat připojeni. Využívání roamingových datových služeb se v létě 2019 v porovnání s létem před zrušením příplatků za roaming (léto 2016) 17x zvýšilo. Rychlý a masivní nárůst roamingového provozu od června 2017 ukazuje, že zrušení poplatků za roaming uvolnilo nevyužitou poptávku po mobilních službách u cestujících ve 27 členských státech EU, jakož i na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku. Platnost současných pravidel skončí 30. 6. 2022 a podmínky na trhu mobilních telekomunikací stále nepodporují udržitelný roaming za domácích podmínek pro podniky a spotřebitele při cestách v EU. Proto je důležité podle Komise platnost pravidel prodloužit.

Cílem pravidel, která byla navržena, je zajistit, aby občané a podniky mohli využívat stejné kvality služeb jako doma. To znamená, že pokud mají v rámci svých předplacených mobilních služeb rychlost 4G a stále častěji 5G, neměli by mít při roamingu nižší rychlost síťového připojení, a to bez ohledu na to, kde jsou tyto sítě k dispozici. Pokud jde o služby 5G, musí spotřebitelé předem vědět, že při roamingu mohou využívat určité aplikace a služby. Operátoři v navštívené zemi by navíc měli na základě odůvodněné žádosti o velkoobchodní roamingový přístup umožnit přístup ke všem síťovým technologiím a generacím.

Cílem navrhovaného nařízení je zajistit, aby spotřebitelé při roamingu měli bezproblémový a bezplatný přístup k tísňovým službám a přenosu informací o místě, kde se volající nachází, a to i prostřednictvím jiných prostředků než hlasových volání, jako jsou SMS nebo tísňové aplikace. Kromě toho by cestující měli být informováni o tom, jak se mohou v navštívené zemi v EU spojit s tísňovými službami, včetně těch, které jsou určeny pro osoby se zdravotním postižením.

Při roamingu by cestující měli mít možnost důvěrně využívat čísla volání za účelem přístupu ke službám s přidanou hodnotou, jako jsou služby technické podpory, péče o zákazníky leteckých společností nebo pojišťoven, nebo dokonce bezplatná telefonní čísla, která mohou být spojena s neočekávanými poplatky za roaming. Nová pravidla pro roaming vyžadují, aby operátoři poskytovali spotřebitelům dostatečné informace o zvýšených nákladech, které by jim při roamingu mohly vzniknout v souvislosti s využíváním služeb s přidanou hodnotou.

Nová pravidla mají zajistit, aby bezplatný roaming a větší výhody pro spotřebitele byly pro operátory udržitelné. Pravidla předpokládají další snížení velkoobchodních cen za roaming – cen, které si operátoři vzájemně účtují za používání jejich sítě, když jejich zákazníci cestují do zahraničí. Cenové stropy mezi operátory jsou stanoveny na úrovni, která operátorům umožňuje pokrýt náklady na poskytování roamingových služeb. Zároveň zachovává pobídky k investicím do sítí a zabraňuje narušení domácí hospodářské soutěže na trzích navštívených zemí.

Předpokládaný další vývoj

Návrh bude předložen EP a Radě.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality