Výchova, vzdělání a mládež v únoru 2021

10.03.2021
Euroskop

Byly vyhlášeny první výzvy v rámci programu Horizont Evropa

  • Horizont Evropa vyhlásil první výzvy

Krátce…

Byly vyhlášeny první výzvy v rámci programu Horizont Evropa

  • Evropská rada pro výzkum dosud poskytla finanční prostředky více než 9,5 tis. výzkumným pracovníkům a více než 70 tis. postdoktorandským stipendistům, doktorandským studentům a dalším pracovníkům pracujícím v jejich výzkumných týmech.

  • 1. výzva má podporovat mladé výzkumné pracovníky, kteří zakládají svůj vlastní nezávislý výzkumný tým nebo program.

Komise 22. 2. 2021 představila pracovní program Evropské rady pro výzkum na rok 2021. Jedná se o 1. pracovní program v rámci programu Horizont Evropa, nového evropského rámcového programu pro výzkum a inovace na období 2021–2027. Zahrnuje 3 hlavní výzvy k předkládání návrhů na projekty v oblasti hraničního výzkumu v celkové výši 1,9 mld. €. Evropská rada pro výzkum (ERC) nabízí špičkovým výzkumným pracovníkům z celého světa, kteří jsou připraveni přijít do EU nebo v EU zůstat, granty na jejich vědecký a technologický výzkum. V rámci celého VFR na období 2021–2027 má Evropská rada pro výzkum obdržet 16 mld. € z programu Horizont Evropa, což představuje v porovnání s programem Horizont 2020 nárůst o 22 %. V rámci nové série výběrových řízení jsou 1. výzvou, která má být vyhlášena, granty Evropské rady pro výzkum pro začínající vědce. Ty podpoří špičkové výzkumné pracovníky v založení jejich vlastního nezávislého výzkumného týmu nebo programu. Výzva bude disponovat rozpočtem ve výši 619 mil. € a lhůta poběží do 8. 4. 2021. Další výběrová řízení budou probíhat podle harmonogramu pracovního programu: 11. 3. 2021 bude zveřejněna výzva Consolidator Grants na granty pro nezávislé špičkové vědce, kteří konsolidují svůj vlastní nezávislý výzkumný tým nebo program, přičemž bude disponovat rozpočtem ve výši 633 mil. €. Přihlášky bude možné podávat do 20. 4. 2021. V květnu 2021 Evropská rada pro výzkum zveřejní výzvu Advanced Grants na granty pro přední pokročilé výzkumné pracovníky, přičemž bude disponovat rozpočtem ve výši 626 mil. € a přihlášky bude možné podávat do 31. 8. 2021. Granty na součinnost (Synergy) nejsou vzhledem k přechodu na nový rámcový program v pracovním programu na rok 2021 k dispozici. Poskytování grantů na součinnost bude pravděpodobně obnoveno v rámci pracovního programu na rok 2022. Grant Proof of Concept (na ověření správnosti koncepce) je v současné době revidován vědeckou radou, řídícím orgánem Evropské rady pro výzkum, a proto se v tomto pracovním programu neobjevuje. Pracovní program na rok 2021 zahrnuje rovněž další opatření a zadávání veřejných zakázek, aby vědecká rada mohla plnit své povinnosti a mandát včetně jmenování nezávislých odborníků k hodnocení návrhů a přípravy výzev, etických přezkumů a monitorování probíhajících projektů. Zahrnuje rovněž povinnost vědecké rady vypracovat celkovou strategii Evropské rady pro výzkum a sledovat kvalitu provádění programu z vědeckého hlediska.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality