DOPORUČENÍ: Aktuální výzvy v oblasti zdravotnictví na evropské úrovni

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o Aktuálních výzvách v oblasti zdravotnictví na evropské úrovni, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následujících 5 doporučení:

  • Česká republika by měla být i nadále rezervovaná vůči možnému rozšiřování kompetencíEU v oblasti zdravotnictví nad rámec koordinační a podpůrné role. Jakýmkoliv návrhům v této oblasti by měla předcházet široká odborná debata na úrovni EU i všech členských států.
  • Česká republika by měla podpořit navrhované rozšíření mandátu EMA a ECDC a zároveň prosazovat odpovídající navýšení personálu a zdrojů těchto agentur.
  • Česká republika by měla zvážit změnu svého právního rámce pro poskytování přeshraniční zdravotní péče tak, aby byla schopna lépe reagovat na budoucí pandemie.
  • Česká republika by měla nadále podporovat současné i budoucí společné nákupy zdravotnických prostředků, osobních ochranných prostředků a léčivých přípravků.
  • České instituce by měly podpořit využívání zdravotního registru EU tak, aby byla zachována ochrana osobních údajů a zároveň registr usnadnil přeshraniční poskytování zdravotní péče.


Sdílet tento příspěvek

Další aktuality