KULATÝ STŮL: Reforma systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS

9. dubna 2021 se prostřednictvím online platformy Webex Teams uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Reforma systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS. Debata se uskuteční od 9:00 do 11:00. O tématu budou diskutovat zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro evropskou politiku (EUROPEUM).

V červnu letošního roku má Evropská komise představit očekávaný balíček změn v klimatické a energetické legislativě, tzv. Fit for 55, který má pomoci Evropské unii implementovat nově navýšený cíl snížit emise skleníkových plynů o minimálně 55 % do roku 2030 (v porovnání s rokem 1990). Reforma systému obchodování s povolenkami Emissions Trading System (EU ETS), která bude předložena a diskutována v rámci tohoto balíčku, bude hrát při naplňování společného evropského klimatického cíle klíčovou roli. S rostoucí cenou povolenky lze očekávat, že se dopad EU ETS na ekonomická a ekologická rozhodnutí států a firem bude nadále zvyšovat. Je proto zásadní, jak tento systém bude na příští léta nastaven.

Hlavními diskuzními okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  1. Jaká by měla být pozice ČR k návrhu rozšířit EU ETS o emise ze silniční dopravy, budov, letecké a lodní dopravy?
    Jedním z návrhů na změnu v EU ETS je zahrnutí také emisí ze silniční dopravy a budov, stejně tak jako mezinárodní letecké a lodní dopravy do toho to systému. Emise by se pak snižovaly v závislosti na aktuální ceně povolenky, nikoliv např. v návaznosti na politická rozhodnutí vlády. Jaké by z toho plynuly dopady, výhody a nevýhody pro ČR? Měla by tento návrh podpořit či nikoliv?
  2. Jaké důsledky bude mít růst ceny povolenky pro českou ekonomiku a průmysl?
    V návaznosti na navýšení cíle pro rok 2030 se očekává zvyšování ceny povolenky. Vzhledem k vysoké emisní náročnosti české ekonomiky tak bude nárůst ceny citelný pro mnoho průmyslových podniků. Jaké lze očekávat dopady na český průmysl? Jak by se k tomuto očekávanému vývoji měla ČR postavit? Je ČR na zvyšování ceny povolenky připravena?
  3. Jaké důsledky by mělo zavedení uhlíkového cla pro českou ekonomiku?
    Očekává se, že Evropská komise představí návrh na zavedení uhlíkového cla (Carbon Border Adjustment Mechanism). Tento nástroj má jednak zabránit přesunu emisně náročných odvětví mimo Evropskou unii a zároveň pomoci zachovat konkurenceschopnost evropských firem v emisně náročných sektorech. Jaké jsou možnosti tohoto mechanismu? Jaké důsledky by měl pro českou ekonomiku? Jak by se k němu měla ČR postavit?

 

 

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality