Rok s covidem-19

09.04.2021
Ipsos

Výzkum agentury Ipsos na téma „Rok s covidem-19 a jak dál?“ probíhal mezi měsící lednem a březnem 2021. Podívejte se, jak si vedou Češi v průzkumu ohledně viru, který již více než rok ovlivňuje životy lidí na celém světě.

Agentura Ipsos sleduje postoje české veřejnosti ohledně koronaviru od března roku 2020. Pocit ohrožení tehdy vnímalo 81 % respondentů. Následně nastal lehký propad v měsících květnu a červnu, a to na 55 %. V říjnu roku 2020 číselné hodnoty vystoupaly na 71 %. V současnosti se čísla pohybují okolo 70 %.

Začátek pandemie se rovněž nesl v jisté dávce optimismu, že se podaří vir zkrotit v řádu několika týdnů. V březnu 2020 se jedna čtvrtina lidí domnívala, že virus se dostane pod kontrolu za déle než půl roku. Nyní tento názor sdílí více než tři čtvrtiny obyvatel.

Výzkum dále uvádí, že 49 % Čechů věří, že se situace ohledně pandemie viru covid-19 zlepší na konci letošního roku. Češi moc nespoléhají na návrat situace k normálu a ekonomickou obnovu ještě během tohoto roku. Česká společnost se tak jeví jako méně optimistická než společnosti v okolních státech. V České republice v návrat k normálu ještě letos věří 33 % respondentů, ve světě je to v průměru 41 % obyvatel.

Zdroj: Ipsos.cz

Výzkum se dále zabýval tím, co působí Čechům největší starosti. Mezi prvními pěti tématy se umístil koronavirus, zločin a násilí, imigrace, zdravotní péče a na závěr stav životního prostředí. V důsledku pandemie se pak Češi bojí nejvíce zvyšování cen (80 %) a snižování svých životních standardů (60 %). Obavy týkající se vyčerpání svých finančních rezerv má 47 % dotazovaných a 31 % lidí má starost, že v budoucnu nebudou schopni splácet své závazky. Inflace se obávají nejvíce lidé, kteří žijí sami, a snižování životních standardů se bojí kategorie lidí ve věku 40 až 49 let a rodiny se dvěma a více dětmi.

Až 64 % lidí chce do budoucna využívat online služby a nákupy

Pandemie změnila do jisté míry i chování společnosti. Češi v souvislosti s pandemií začali více šetřit a plánovat v krátkodobém horizontu. Až 88 % občanů ČR považuje hygienická opatření na úřadech a v obchodech za samozřejmost a 82 % respondentů bude i nadále opatrných v kontaktu s ostatními lidmi. Dále pak 62 % dotázaných záleží na opatřeních ze strany jejich zaměstnavatelů.

Stejně tak se změnilo i nákupní chování. Celkově 43 % Čechů využívá více mobilní aplikace k obsluze nákupů a služeb. Do budoucna hodlá online nákupů využívat 64 % lidí. Lidé v České republice pak nejčastěji nakupují online média, elektroniku a velké spotřebiče.


Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.com

V době pandemie se však nezměnilo pouze nákupní chování lidí, ale i jejich hodnoty. Nově 70 % lidí přemýšlí o hodnotách života, nejčastěji pak ženy a studenti. Dále pak 63 % respondentů tvrdí, že pandemie přinutila společnost zamyslet se nad vztahem k životnímu prostředí, vzrostl také počet lidí, kteří se během pandemie stěhovali na zahrádky a venkov. A konečně 55 % lidí se začalo zajímat o věci, o kterých dříve nepřemýšleli. V tomto případě šlo nejčastěji o mladou generaci ve věku 18 až 29 let.

Autor: David Březina

Sdílet tento příspěvek