Zemědělství a rybolov v březnu 2021

10.04.2021
Euroskop

EU a USA se dohodly na zemědělských kvótách

  • EU a USA uzavřely jednání o úpravě zemědělských kvót

Krátce…

EU a USA se dohodly na zemědělských kvótách

  • Dohoda uzavřená v rámci WTO zachovává původní objemy kvót, ale rozděluje je mezi EU a VB.

  • Dohoda má obchodu se zemědělskými produkty a trhům přinést jistotu a stabilitu.

EU a USA 8. 3. 2021 uzavřely jednání o úpravě zemědělských kvót EU v rámci WTO v návaznosti na vystoupení Velké Británie z EU. Ukončily tak dvouleté vyjednávání o rozdělení uvedených kvót EU v rámci WTO. Část jejich objemu na základě obchodních toků z poslední doby zůstane EU–27 a část získá VB. Dohoda se vztahuje na desítky kvót a týká se obchodu v řádu mld. €, mimo jiné s hovězím masem, drůbeží, rýží, mléčnými výrobky, ovocem a zeleninou a vínem. Podobná jednání o rozdělení celních kvót vede EU s 21 dalšími partnery, kteří mají právo na přístup k nim, a již uzavřela jednání s Argentinou, Austrálií, Norskem, Pákistánem, Thajskem, Indonésií a dalšími zeměmi. Jakmile Komise dohodu mezi EU a USA přijme, bude zaslána k ratifikaci Radě a EP, aby mohla vstoupit v platnost.

Sdílet tento příspěvek