Digitální platforma Konference o budoucnosti Evropy

19.04.2021
Euroskop

Slavnostním zahájením 9. května začne Konference o budoucnosti Evropy. Již 19. dubna se ale spustila celoevropská digitální platforma, která má být páteří fungování celé Konference. Úřad vlády ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR pak 26. dubna uspořádá workshop pro všechny zájemce, kteří by se chtěli do Konference zapojit.

Co to je digitální platforma

Na prozatím posledním jednání Výkonné rady 7. dubna byla nejenom schválena Charta Konference, ale také panovala shoda na zřízení vícejazyčné digitální platformy Konference na adrese futureu.europa.eu . Ta má jednak podpořit otevřenou povahu Konference a také propojit občany od Estonska až po Portugalsko. Nespornou výhodou této platformy je, že je připravena pro občany Unie v jejich rodném jazyce.

Digitální platforma má být páteří celé Konference. Jedná se o místo, kde budou ukládány informace, vstupy organizátorů a ty následně analyzovány a volně distribuovány publiku. Všechny vstupy budou překládány do 24 oficiálních jazyků Unie.

Jak se můžete zapojit do Konference i vy

Díky digitální platformě se budete moci do Konference zapojit třemi různými způsoby. Kromě seznámení se s názory ostatních občanů Unie a vyhledávání akcí v celé Evropě můžete po zaregistrování se sdílet i své názory nebo uspořádat akci v rámci Konference.

Platforma je tematicky rozdělená do deseti oblastí. Aby se zajistilo respektování základních hodnot Unie, budou organizátoři muset před zaregistrováním svých akcí souhlasit se zněním Charty. Také diskuze občanů na platformě budou moderovány.

Přípravy Konference v České republice

V České republice již nyní připravuje Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR dva workshopy pro všechny, kteří by se chtěli do Konference aktivně zapojit organizováním svých akcí. První z nich, na němž bude podrobně představena idea Konference a platforma samotná, se uskuteční online již 26. dubna. Zájemci se můžou registrovat na adrese kobe@vlada.cz

Zároveň oba subjekty, ve spolupráci s Kanceláří Evropského parlamentu v ČR pracují i na slavnostní zahajovací akci Konference v České republice. Ta se plánuje na začátek června a o podrobnostech příprav vás budeme na Euroskopu průběžně informovat.

Na tuto úvodní akci navážou vlajkové debaty ve všech regionech České republiky. První tři z nich, které proběhnou v červnu, budou mít s ohledem na pandemickou situaci online formu. Další regionální akce však – pokud to situace dovolí – již budou organizovány regionálními Eurocentry po letní předstávce již prezenčně či ve smíšené prezenční a online formě. Všechny informace o těchto debatách naleznete rovněž zde na portálu Euroskop nebo na stránce Eurocentra.cz.

V rámci Konference by měly rovněž probíhat další diskuse v rámci již tradiční platformy Národního konventu o EU, jež se budou věnovat zejména expertním otázkám fungování Unie, a také bude zvláštní pozornost věnována akcím pro zapojení mladých lidí.

Do debaty o budoucnosti Evropy se zapojí i Euroskop. Od května pro vás připravujeme seriál „Vize o budoucnosti Evropy v proslovech“. Podrobnosti o tomto seriálu vám představíme již brzy.

Autor: David Březina

Sdílet tento příspěvek