Výročí 17 let vstupu ČR do EU

01.05.2021
Euroskop

Dnešním dnem je to právě 17 let, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie. Česko se v roce 2004 stalo členským státem EU spolu s dalšími sedmi zeměmi bývalého východního bloku, Kyprem a Maltou.

Vstupem do EU zakončila ČR dlouholeté úsilí o připojení se k evropské integraci, které započalo v éře nového Československa po sametové revoluci a následně pokračovalo po vzniku ČR. Rozšíření o post-komunistické země tehdy nebylo vůbec jisté, ve hře byla řada otázek, zejména pak cena celého rozšíření a jeho zatížení na dosavadní členské státy EU.

Žádost o vstup do Evropské unie podala vláda České republiky 17. ledna 1996. V roce 1998 předložilo Česko Národní program přípravy ČR na členství v EU. Česká republika musela poté splnit požadavky rozdělené do 31 kapitol týkající se legislativních a technických oblastí. Vyjednávací tým vedl Pavel Telička, tehdejší náměstek ministra zahraničních věcí. Celý přístupový proces byl monitorován Komisí, která vydávala pravidelně zprávy o pokroku kandidátských zemí. Předvstupní proces byl završen na zasedání Evropské rady v Kodani v roce 2002, kde byly uzavřeny všechny vyjednávací kapitoly.

Česká republika patřila mezi deset států, které se v roce 2004 připojily k EU, dalšími zeměmi byly: Polsko, Slovensko, Lotyšsko, Estonsko, Litva, Maďarsko, Slovinsko, Kypr a Malta. V České republice proběhlo referendum, které tak dalo celému vstupu demokratickou stopu (ne ve všech členských státech proběhlo referendu o vstupu do EU).

Následující léta pak začala ČR čerpat z členství v EU, které se rozrostly dále v prosinci roku 2007, když ČR vstoupila do Schengenského prostoru. Výhod členství v EU je nespočet, ať už bereme v potaz účast na jednotném trhu, socioekonomické výhody, či například možnost studia v zahraničí díky programu Erasmus.


Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.com

Autor: David Březina, Euroskop

Sdílet tento příspěvek