Aktualizace průmyslové strategie EU 2020

10.05.2021
Komise, Euroskop

Komise v uplynulém týdnu aktualizovala průmyslovou strategii EU. Cílem aktualizace bylo prověřit, zda průmyslové ambice sedmadvacítky nejsou v rozporu se současnou situací po koronavirové krizi a zdali splní kritéria udržitelnosti, odolnosti, digitálnosti a konkurenceschopnosti.

Současná aktualizovaná strategie plně reaguje na krizi vzešlou z pandemie covidu-19 a klade si za svůj cíl podpořit oživení evropských ekonomik v členských státech.

Aktualizovaná strategie zároveň potvrzuje své cíle z března roku 2020. Strategie navrhuje řadu nástrojů a řešení v klíčových oblastech. Důležitým faktorem pro plnění cílů je i průběžný monitoring ekonomických faktorů, kam spadá například míra integrace jednotného trhu, růst produktivity, investice do výzkumu a vývoje apod.

Nově aktualizovaná strategie míří především na malé a střední podniky, na které pak cílí finanční podpora tak, aby zvládly transformaci. Ruku v ruce s průmyslovou strategií jdou i rovné podmínky na trhu, kde Komise přijímá opatření proti zahraničním subvencím, aby nedošlo k jeho narušení.

Aktualizovaná průmyslová strategie zacílila na tyto oblasti:

  • Posílení odolnosti jednotného trhu
    • Důležitým aspektem je podpora malých a středních podniků, směrnice o službách, dozor nad trhem

  • Řešení strategických závislostí
    • Komise v tomto ohledu provedla analýzu závislosti evropského průmyslu na importu výrobků. Hlavním cílem zde je diverzifikace dodavatelských řetězců

  • Urychlení souběžné transformace
    • Rychlost transformace výrazně ovlivnila pandemie koronaviru. Cílem Strategie je zajistit soudržný regulační rámec, aby bylo možné dosáhnout cílů evropské digitální dekády a cíle iniciativy Fit for 55 (rychlejší zavádění obnovitelných zdrojů)

Více o aktualizované strategii zde.

Autor: David Březina

Sdílet tento příspěvek